Bevilgninger på statsbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010), Innst. 12 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 12 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har 9.desember 2009 vedtatt statsbudsjett for 2010 på områdene kirke og trossamfunn, grunnopplæring, høyere utdanning og forskning på grunnlag av Innst. 12 S (2009-2010).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2009