Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Fremskrittspartiet (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Mener statsråden dagens situasjon av tilgang på fysiske læremidler er holdbar, og hvordan vil statsråden sikre at skolene har god nok tilgang på både fysiske og digitale læremidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Sametinget og reindrifta på Fosen har gitt uttrykk for at de ikke ser at de kan delta i en saksbehandlingsprosess, i etterkant av Høyesterettsdommen, de ikke finner legitim.
  Hvordan ser statsråden muligheten for å få til en forsvarlig løsning i saken, som står seg over tid når hun legger opp til en saksbehandling reindrifta på Fosen og Sametinget ikke har tillit til, fordi de mener den er uriktig og er med på å forlenge og forsterke folkerettsbruddet, og hva vil statsråden gjøre for å sikre en prosess hvor de involveres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Miljøgiften fluor gjør stor skade på naturen. Det har i mange år vært jobba for å forby bruk av fluorholdig skismøring. Under OL i Kina vil det bli tillatt å bruke fluorholdig skismøring. Dette er svært uheldig. Vil statsråden ta initiativ til at FIS forbyr bruk av fluorholdige skismøringsprodukter på alle sine arrangement, også OL i Kina?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til landbruks- og matministeren

  Landbruks- og matminister Borch har sagt at hun ønsker at landbruket skal bli en del av regjeringens strømstøtteordning. Mange, også FrP er utålmodige på vegne av landets matprodusenter.
  Ser statsråden for seg at dette kun skal gjelde bønder, eller skal det også gjelde andre matprodusenter og næringsmiddelaktører, for eksempel slik som Stangeland Mølle i Sandnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Hvilket ansvar har regjeringa for å synliggjøre, støtte og utvikle folkedansen og den folkelige dansemusikken, og hvordan vil statsråden følge opp dette?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle