Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Senterpartiet (2), Sosialistisk Venstreparti (1), Fremskrittspartiet (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Vil regjeringen sikre at NAVs tilskuddsordning til bil gir mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å velge elbil, og vil anbudet som skal inngås innen 1. november tilstrebe å innfri kravet om at det offentlige skal velge nullutslippsbiler fra 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Saltstraumen i Bodø regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm, og de spesielle strømforholdene har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Det er et unikt område og er derfor et marint verneområde opprettet i 2013. Det meldes likevel om at det er mye marint avfall som fiskeutstyr, det er stor påvirkning av turisme, og det er spørsmål om vernet har noen reell praktisk betydning.
  Hva vil Statsråden gjøre for å sikre et faktisk vern av et så viktig område?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Stortinget har flere ganger slått fast følgende mål: “I 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy.” I den nye regjeringsplattformen står det: “Gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025. Bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.”
  Hvordan skal regjeringen gå fram for å svekke Stortingets mål, slik de foreslår?
 • Spørretimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

  Solberg-regjeringen har igangsatt viktige statlige digitaliseringsprosjekter, som for eksempel i skatteetaten. Fellesløsningene bidrar til å gjøre hverdagen for innbyggere og bedrifter enklere og tryggere. Rådgivernæringen utgjør en viktig spisskompetanse i flere digitaliseringsprosjekter, men i Hurdalsplattformen vil regjeringen "Kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse". Hvordan vil digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet fortsette, uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Hva vil næringsministeren gjøre med de politiske rammebetingelsene for næringsmiddelindustrien, slik at Nortura kan revurdere sin beslutning om å sentralisere driften sin, og er næringsministeren villig til å gå i dialog med selskapet for å forhindre at dette skjer?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle