Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Petroleumstilsynet har nylig pålagt Equinor å gjøre noe med bemanningen på plattformene på norsk sokkel. Fagforeninger som SAFE har gjennom mange år påpekt det samme, og at bemanningen er blitt uforsvarlig kuttet.
  Anders Opedal i Equinor mener på sin side det ikke er grunnlag for pålegget fra Petroleumstilsynet.
  Vil statsråden sørge for at Equinor etterlever Ptils pålegg, og vil statsråden undersøke hvorvidt sikkerheten på norsk sokkel har blitt svekket de siste årene, og iverksette tiltak for å motvirke dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Det er oppdaget alvorlige regnefeil i det norske klimaregnskapet. Utslippene av klimagasser fra Norge kan ha vært betydelig høyere i 2019 og endel år før, enn det som så langt er rapportert. Dette får konsekvenser både for klimamålene for 2020 2030, dersom det ikke settes i verk flere tiltak for å kutte utslippene.
  Hvilke konsekvenser har regnefeilen for oppnåelsen av våre klimamål og vil regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, legge fram forslag til nye utslippskutt, for å sørge for at Norge når sine klimamål?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Det har vært kraftig sentralisering av politiet gjennom «nærpolitireformen». Skaun, Melhus, Klæbu og Malvik hadde lokalt, tilstedeværende politi, men nå er disse borte og flere titalls ansatte har blitt sentralisert bort fra lokalsamfunn i hele Trøndelag. Nylig kunne vi lese om et biltyveri i Skaun der politiet brukte et døgn på å følge opp saken og folk måtte selv spane og finne ut hvem som hadde tatt bilen.
  Er dette for polititilbudet for vanlige folk i 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Når vil kondemneringsordningen for resirkulering av offshorefartøyer ved norske verft være klar, og hvilke forberedelser kan rederiene gjøre allerede i dag, uten at det hindrer dem i å få tilskudd når ordningen er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Norges- vassdrags og energidirektorat har anbefalt at næringskunders forbruk under et visst nivå skal kategoriseres som husholdninger i regelverket for nettleie, for slik å bedre rammevilkårene for hurtigladeutbygging i områder med lav og ujevn bruk.
  Når planlegger statsråden å følge opp anbefalingen slik at man får bygget ut flere hurtigladere for elbil i Distrikts-Norge?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle