Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  I «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029» slås det fast at det er funnet sprekkdannelser i vognkassene på samtlige sovevogner. Restlevetiden er beregnet til rundt 8 år. I tillegg er det funnet sprekkdannelser på 59 sittevogner som gir en restlevetid på 5 år. I følge Norske Tog tar det omtrent fire år fra et tog er bestilt til det blir levert.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi øker kapasiteten på sovevognene og at nedslitt togmateriell byttes ut i tide?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Regjeringen varslet i en pressemelding 2 september 2019 at de setter av 100 millioner over statsbudsjettet i 2020 til etappevis elektrifisering av Trønder og Meråkerbanen.
  Hva skal disse midlene brukes til og når vil Trønder- og Meråkerbanen stå ferdig elektrifisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Hvor stor nedgang i pris per bompassering kan den enkelte bilist forvente etter at regjeringen har bestemt i forskrift at den delen av virksomheten i bomselskapene som handler om utstedelse av bompengebrikker og fergebilletter nå skal skilles ut i egne selskaper, eventuelt selges til private aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  2. september kunne vi lese at regjeringen har besluttet å sikre totimersfrekvens hele driftsdøgnet på Rørosbanen og timefrekvens på Trønderbanen også i helgene ved å utløse opsjoner i avtalen med SJ.
  Hva vi utløsning av de opsjonene koste, og vil det være klart fra oppstart 7 juni 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Mener statsråden at det er i tråd med Granavolden-plattformen om et «sterkere lokalt selvstyre» når staten ikke lytter til Frøya kommune i spørsmålet om å anlegge et vindkraftverk i et LNF-område, hvor kommunen mener dispensasjonen til å bygge i LNF-området har falt bort?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle