Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Den 19 desember 2018 kunne vi lese at det i 2021 kommer 14 nye hybridtog til Trøndelag. Vi kan også på regjeringens hjemmeside lese at de nye togene vil trenge utbedringer av Infrastrukturen. Nå sier fagfolk i Bane Nor at de nye togene er betydelig tyngre enn de elektriske togene som egentlig skulle komme. De er derfor bekymret for infrastrukturen.
  Hvilken vurdering er gjort rundt togbanens bæreevne for innkjøp av nye togsett ble gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

  Har statsråden intensjon om å følge opp stortingets vedtak, og når kan stortinget forvente å få denne saken til behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I forbindelse med vindkraftutbyggingen på Sørmarkfjellet i Flatanger kommune ble krevd at det skulle gjennomføres for- og etterundersøkelser av hubro, storlom, smålom og hønsehauk. Dette for at man skulle kunne ta hensyn til evt. hekkende fugl i anleggsperioden. Undersøkelsene ble ferdige etter at anleggsarbeidet hadde startet opp.
  Vil statsråden stanse anleggsarbeidet og sørge for at de nødvendige hensyn til fugl tas og hva gjør han for at slike undersøkelser gjøres før anleggsarbeidet starter opp i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Jernbanedirektoratet sier til Dagsavisen 23. mai 2019, at de har stor tro på hydrogentog i Norge og at jernbanen kan bli utslippsfri allerede i 2030. Regjeringen var i fjor skeptisk til SVs forslag om å igangsette et pilotprosjekt med hydrogentog i Norge.
  Har ministeren nå endret syn på hydrogentog og vil han jobbe for å få et slikt pilotprosjekt etablert?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til utenriksministeren

  Hva er begrunnelsen for fjerningen av øremerkingen av 2 millioner til Leger mot Atomvåpen i revidert budsjett, hvordan vil regjerningen sikre større forutsigbarhet for fredsorganisasjonene framover og vil det bli opprettet søknadsordninger hvor organisasjonene kan søke flerårig støtte?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle