Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar.

Sør-Trøndelag

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ti representanter fra Sør-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (4), Høyre (2), Fremskrittspartiet (1), Sosialistisk Venstreparti (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. 

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Kommersielle utstedere er ikke underlagt offentlighetsloven. Utstedervirksomheten kan inngå som en del av øvrig virksomhet i et større konsern. Mulighetene for innsyn er begrenset.
  På hvilken måte skal kontrollen og innsyn ivaretas under det nye regimet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Er det etter finansdepartementets syn et brudd på sentralbankloven at sentralbanksjefen ikke opplyste departementet om at Tangen skulle fortsette som hovedeier i AKO-systemet om han skulle få jobben som oljefondssjef?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  UDI endrer mottaksstrukturen for asylmottak, og oppretter såkalte basismottak i 5 regioner. I Region Midt Norge vant Møre og Romsdal anbudet, og Trondheim Mottakssenter (Sandmoen) kan bli lagt ned. Beboerne vil sannsynligvis ikke ha innflytelse på hvor de flytter, eller hvem de flytter sammen med. Dette er svært uheldig for de som har sterk tilknytning til Trondheim gjennom skolegang, helsehjelp eller andre forhold.
  Vil statsråden sikre at de som har bodd lenge i Trondheim og har en sterk tilknytning får bli i byen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  I følge mediene Klassekampen og Finnmark Dagblad har Equinor hatt ulovlige utslipp fra anlegget sitt på Melkøya hvert eneste år siden 2010.
  Hva vil statsråden gjøre for at Equinor overholder utslippstillatelsen på Melkøya, og kan jeg be om en oversikt over andre større anlegg som har hatt ulovlige utslipp de siste fem årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I forbindelse med Norges fullskalaprosjekt på CCS innkalte Statsråden til møte med CCS-aktørene i juni. Her ble de anbefalt å søke EUs Innovasjonsfond om økonomisk bidrag til de ulike prosjektene. I så store og viktige prosjekter er det en stor fordel at vertslandets regjering gir prosjektene politisk og økonomisk støtte hvis de skal vinne frem.
  Hva gjør statsråden for at de omtalte prosjektene skal vinne frem i konkurransen om støtte, og vil det legges frem en plan som viser når og hvordan denne støtten kommer?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle