Nordisk råd

Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene, Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

Tlf. 23 31 36 05
E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Seksjonsleder

Trine Jøranli Eskedal 
Tlf. 41 52 16 39

Se også

Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Les mer om Nordisk råd og den norske delegasjonen.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Mandt, Sonja A
Nestleder Tetzschner, Michael H
Medlem Asphjell, Jorodd A
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H
Medlem Bjørnstad, Sivert FrP
Medlem Eide, Rigmor Andersen KrF
Medlem Eldegard, Gunvor A
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Medlem Graham, Sylvi H
Medlem Grimstad, Oskar J. FrP
Medlem Grung, Ruth A
Medlem Johansen, Irene A
Medlem Leirstein, Ulf FrP
Medlem Lunde, Heidi Nordby H
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp
Medlem Mathisen, Bente Stein H
Medlem Simensen, Kåre A
Medlem Skjelstad, André N. V
Medlem Storberget, Knut A
Medlem Wenstøb, Bengt Morten H
Varamedlem Bergstø, Kirsti SV
Varamedlem Bollestad, Olaug V. KrF
Varamedlem Botten, Else-May A
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Godskesen, Ingebjørg Amanda Uav
Varamedlem Godskesen, Ingebjørg Amanda FrP
Varamedlem Greni, Heidi Sp
Varamedlem Halleraker, Øyvind H
Varamedlem Helleland, Trond H
Varamedlem Henriksen, Martin A
Varamedlem Juvik, Kjell-Idar A
Varamedlem Kjenseth, Ketil V
Varamedlem Korsberg, Øyvind FrP
Varamedlem Lauvås, Stein Erik A
Varamedlem Liadal, Hege Haukeland A
Varamedlem Meling, Siri A. H
Varamedlem Omland, Odd A
Varamedlem Orten, Helge H
Varamedlem Thommessen, Olemic H
Varamedlem Trellevik, Ove H
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP