Stortingets historie

Langlets skisse til stortingsbygning

Stortingsbygningen

Stortingsbygningen ble innviet 5. mars 1866. Les om bygningens historie og utforming, og om hvordan 150-årsjubileet ble feiret i 2016.

Grundlovsbestemmelse til forandring i grundlovens § 50.

Stemmerett for kvinner

Stemmerettskampen preget Stortinget i mer enn 20 år, fra det første forslaget ble behandlet i 1890 til stemmerett for kvinner ble innført i 1913.

Carl Johan.

Stortinget og unionen med Sverige

I 2005 markerte Stortinget hundreårsminnet for unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige med en utstilling i historisk sal i stortingsbygningen. Dette er en nettversjon av jubileumsutstillingen.

Stortingssalen 7. juni 1905. Foto: Stortinget.

160 år med stortingsreferat

I 1857 vedtok Stortinget å ansette stenografer til å skrive ned og offentliggjøre det fullstendige referatet fra Stortingets forhandlinger. I de 160 årene siden den gang har stortingsreferentene gjort denne jobben.

Aung San Suu Kyi besøkte Stortinget i 2012. Foto: Stortinget.

Stortingets 100 år i utenrikspolitikken

I 1917 opprettet Stortinget en spesialkomité for utenrikske anliggende – forløperen til dagens utenriks- og forsvarskomité. Les om Stortingets 100 år i utenrikspolitikken.

Fra debatten i Stortinget i august 1963 om Kings Bay-ulykken på Svalbard. Foto: Per Svensson. Aftenposten/NTB scanpix.

Historisk dokumentasjon

Oversikt over nettpresentasjoner laget i forbindelse med historiske markeringer, basert på dokumenter og bilder fra Stortingets arkiver.

Anna Rogstad i Stortinget. Norsk Folkemuseum. Foto: Anders Beer Wilse.

Kvinner på Stortinget

Andelen kvinner på Stortinget er i dag på 40,8 prosent, med 69 kvinnelige mandater. Bli med på et tilbakeblikk på kvinner, valg og Stortinget.

I 1973 ble Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter (ALP) innvalgt på Stortinget. Partileder Anders Lange (bildet) døde i 1974, og partiet skiftet navn til Fremskrittspartiet i 1977. Foto: NTB scanpix.

Partienes historie

Det fantes ikke partier i Norge i 1814, men etter at de første ble stiftet i 1884, har partiene spilt en viktig rolle i det norske demokratiet.

Lukkede dører.

Referater fra lukkede møter

Møter i Stortinget er vanligvis åpne, men i enkelte tilfeller kan Stortinget beslutte at hele eller deler av et møte skal holdes for lukkede dører.

Tronstolen med dronningstol og prinsestol.

Stortingets tronstol

De tre stolene som benyttes ved den høytidelige åpningen av Stortinget, blir hentet frem slik tradisjonen har vært i uminnelige tider.

Baksiden av tronstolen.

Nummerering av storting

Hvorfor var det det 164. storting som ble åpnet 2. oktober 2019? Hvordan regner man for å komme frem til tallet 164?