Referater

Liste over referater fra møter i Stortinget, møter i Europautvalget, kontrollhøringer og enkelte andre komitehøringer.

 *) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Det er for tiden høy møtevirksomhet i Stortinget og dermed stor arbeidsbelastning i referentseksjonen. Produksjon av referatene tar derfor lengre tid. Innleggene publiseres som vanlig fortløpende etter hvert som de er ferdig skrevet.

Stortinget

Europautvalget

Høringer