Referater

Liste over referater fra møter i Stortinget, møter i Europautvalget, kontrollhøringer og enkelte andre komitehøringer.

Referater fra Stortinget finnes tilbake til sesjonen 1998–1999, og referat fra spørretimene i Stortinget er tilgjengelig under tilbake til 1993–1994. Referatene fra Europautvalget (tidligere EØS-utvalget) finnes tilbake til 1994–1995.

Les mer om referater fra møtene
RSS-feed med referater fra Stortinget

Det finnes referater tilbake til 1857. Historiske dokumenter finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001.

Stortinget

Europautvalget