Fremskrittspartiet (FrP)

Fremskrittspartiets stortingsgruppe består av 29 representanter etter valget i 2013.

Postadresse

Fremskrittspartiets stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 02 
Telefaks: 23 31 38 28
E-postadresse: frp.postmottak@stortinget.no

Fremskrittspartiet

Karl Johans gate 25, 0159 Oslo 
Telefon: 23 13 54 00 
Telefaks: 23 13 54 01 
E-post: frp@frp.no 
Hjemmeside: https://www.frp.no/

Fremskrittspartiets Ungdom

Adresse og telefon som hovedpartiet
Hjemmeside: https://fpu.no/

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
67 Nesvik, Harald T. Leder gruppestyret
163 Leirstein, Ulf Første nestleder gruppestyret
18 Limi, Hans Andreas Andre nestleder gruppestyret
7 Michaelsen, Åse Medlem gruppestyret
111 Thorsen, Bente Medlem gruppestyret
94 Tybring-Gjedde, Christian Første varamedlem gruppestyret
167 Wiborg, Erlend Tredje varamedlem gruppestyret
34 Wold, Morten Fjerde varamedlem gruppestyret
156 Anundsen, Anders
147 Bjørnstad, Sivert
80 Ellingsen, Jan Arild
40 Fredriksen, Jan-Henrik
70 Grimstad, Oskar J.
51 Hagesæter, Gjermund
129 Hoksrud, Bård
86 Johansen, Morten Ørsal
45 Johnsen, Tor André
102 Keshvari, Mazyar
13 Kjos, Kari Kjønaas
135 Korsberg, Øyvind
56 Njåstad, Helge André
30 Rytman, Jørund
152 Sandaune, Lill Harriet
115 Steffensen, Roy
159 Stordalen, Morten
76 Svendsen, Kenneth
23 Thomsen, Ib
119 Thorheim, Helge