Kommunal- og forvaltningskomiteen

Komiteens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål unntatt reglene om valg til Sametinget, saker om organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk, herunder lønnsforhold, og partistøtte.

Medlemmer

Se oversikt over medlemmene i kommunal- og forvaltningskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Høringsinstansene skal sende et notat på inntil én side om punkter de vil ta opp med komiteen, fortrinnsvis et par dager før høringen. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i 20 eksemplarer til høringen. 

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Kommunal- og forvaltningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kommunal-forvaltning@stortinget.no

Komitésekretær

Marianne Brænden
Telefon: 23 31 31 30

Komitésekretariatet

Ole Jakob Totland
Telefon: 23 31 37 24

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

 • Representantforslag om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

  Dokument 8:33 S (2016-2017)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap
  Referert: 17.01.2017
  Alminnelig sak
 • Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

  Prop. 39 L (2016-2017)

  Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Referert: 17.12.2016
  Lovsak
 • Sametingets virksomhet 2015

  Meld. St. 4 (2016-2017), Innst. 106 S (2016-2017)

  Sametingets virksomhet 2015
  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Referert: 29.11.2016
  Alminnelig sak

Se alle