Presselosjen

Stortingets presselosje er en medlemsorganisasjon for redaksjonelle medarbeidere som jevnlig møter i Stortinget og dekker norsk politikk. Presselosjen skal arbeide for og verne om vilkårene for redaksjonell virksomhet på Stortinget.

Medlemskap kan gis til redaksjonelle medarbeidere i medier som er omfattet av lov om redaksjonell fridom i media, pressens egne retningslinjer, Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Frilansere som jevnlig leverer politisk stoff til nevnte medier kan også innvilges medlemskap.

Medlemmene må enten kvalifisere for medlemskap i en presseorganisasjon tilsluttet Norsk Presseforbund eller ha Norsk Presseforbunds pressekort.

Presselosjens styre ledes av Mats Rønning i Dagbladet. Han kan kontaktes på mats.ronning@dagbladet.no eller på telefon 951 27 285.

Øvrige styremedlemmer er:

Elin Sørsdahl, TV 2 (nestleder)
Sivert Rossing, Nationen (kasserer)
Lars Nehru Sand, NRK
Sofie Prestegård, Dagsavisen
Bibiana Dahle Piene, NTB
Oda Leraan Skjetne, VG


Sist oppdatert: 29.05.2019 13:40