Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helseministeren

  Ved Raufosstun i Vestre Toten kommune står 3 plasser for dialyse stengt tre dager i uka. Flere pasienter med behov for livsnødvendig dialysebehandling i Vest-Oppland opplever mye ekstra transport til Lillehammer.
  Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen for disse pasientene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

  Rehabiliteringstilbudet ved avdeling Granheim er i endring. Hvordan kan sykehuset ved flytting og omlegging av flere avdelinger gjøre gode vurderinger av praktiske og økonomiske konsekvenser for hva slags resultat det vil gi både å bygge ned behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, og sammenligne med tilbudet i kommunal helsetjeneste, og på bakgrunn av alt dette avklare ny plassering for behandlingstilbudet ved Granheim lungesykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Nytt forslag om endrede kapitalkrav for bankene er på høring, der de mindre og mellomstore bankene får skjerpede kapitalkrav sammenlignet med de store bankene. Konsekvensen vil bli mindre tilgang på og dyrere priset kapital for næringslivet i distriktene. Lokalbankene er en svært viktig eller viktigste kilde til kapital ute i lokalsamfunnene.
  Hva vil statsråden gjøre for at små og mellomstore bedrifter i lokalsamfunnene ikke blir skadelidende dersom forslaget som er på høring blir vedtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Områdegjennomgangen for bygg og eiendom i universitets- og høyskolesektoren er en del av en større gjennomgang, og fokus er på effektivisering framfor hvordan det kan drives best mulig forsking og undervisning.
  Hvordan mener statsråden Statsbygg kan drive bedre pedagogisk og forskningsmessig utvikling ved NMBU, NTNU, UiB, UiT, NIH og UiO enn de selv gjør, og hvordan er dette i tråd med tverrpolitisk enighet om faglig autonomi i høyere utdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Årets ungdata-undersøkelse viser at flere unge kjeder seg på skolen, og at andelen som trives på skolen har sunket årlig sia 2012. "Mange unge opplever mye stress knyttet til skolearbeidet, og de siste årene har det blitt flere unge som velger å skulke skolen, særlig på ungdomstrinnet," skriver Nina Eriksen ved Oslo met på ungdata.no 12. august.
  Hvilke tiltak vil statsråden ta for å redusere test- og målepress, som f.eks. iverksette tiltak som valgt eksamensfag som Eksamensutvalget ser på?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle