Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Aud Hove (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  På spørsmål fra Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand om det faglige grunnlaget for endringer i eksamen i matematikk svarte statsråden i november 2020 at regjeringen er opptatt av å involvere organisasjoner og fagmiljøer. Utdanningsdirektoratet har imidlertid i media bekreftet at ikke alle avgjørelser er fremlagt for fagmiljøer i forkant, og at rammene for eksamen var lagt før Matematikksenteret fikk oppdraget med å utvikle oppgaver til eksamen. Vil statsråden stanse omleggingen og involvere fagmiljøene slik at alle elever får muligheten til å vise sin kompetanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Siden korona-pandemien inntraff har det skjedd en rekke samfunnsendringer på rekordtid, dette har særlig gått utover reisemønsteret vårt. Foreløpig er det umulig å se hvilke langsiktige konsekvenser dette vil få.
  Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at de investeringene som foreslås i neste NTP tar innover seg endringer i reisemønster som følge av korona-pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Hvem har ansvar for å påse at alle som med det nye regelverket må registrere seg som droneeiere gjør det, og hvem har ansvar for tilsyn av ikke-profesjonelle droneeiere?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Jeg viser til tabell 4.4 på side 71 i Samferdselsdepartementets forlag til statsbudsjett for 2021.
  Kan jeg be statsråden om en oversikt over hvilke prosjekter de statlige bindingene på postene 29, 30 og 31 er knyttet til (Tilsvarende oversikt ønskes på postene 71, 72 og 73 under Jernbanedirektoratet)?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Om Konkurransetilsynet ilegger de tre største kjedene et samlet gebyr på 21 milliarder kroner kan dette føre til at konkurransen i dagligvaremarkedet skades. Resultatet kan bli at forbrukerne må betale regningen gjennom økte priser, og at minst en av aktørene vil komme i økonomiske vanskeligheter slik at vi kan stå igjen med bare to kjeder.
  Hvordan vil statsråden følge opp denne saken for å sikre at konkurransen og forbrukernes interesser ikke blir skadelidende?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle