Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Elevene ved de videregående skolene Mo og Øyrane, Stord, Bømlo og Laksesvåg er blant de som må vente et år på nybygg og vedlikehold. –Vi foreslår å holde litt igjen på prosjekt som
  ikke er påbegynte og forskyve dem med et år, sier kommende fylkesrådmann Rune Haugsdal til NRK Hordaland 20. mai.
  Når kan elevene i videregående opplæring i nye Vestland fylkeskommune vente seg utbytte av regjeringas regionreform, eller vil de måtte være med og betale prisen for sentraliseringen?
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Da saken om pensjon fra første krone ble behandlet i månedsskiftet januar/februar i 2019, vedtok stortingsflertallet følgende: "Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone." Hva er mandatet til utvalget, og hvem sitter i utvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Brann- og redningstjenesten er stadig oftere første nødetat på et ulykkessted.
  Hvordan vil statsråden vurdere de prinsipielle, økonomiske og kompetansemessige utfordringene knyttet til dette i den varslede gjennomgangen av beredskapskapasiteten i kommunene i Granavoll-erklæringen?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Regjeringa kutter 180 mill. kroner til rassikring av veier i revidert nasjonalbudsjett, selv om Statens vegvesen står klare med nye prosjekt. Sia 2011 har rassikring av E16 Kvamskleiva hatt førsteprioritet i Region øst. 10. mai raste stein større enn bilhjul ut i veien på strekningen. 13. mai aksjonerte barneforeldre mot skoleskyssen som passerer hver ukedag. Må liv gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller forstår ikke statsråden frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere Kvamskleiva?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Ulv er sett i Gausdal/Nordre Land. Sauebøndene er fullt sysselsatt med lamminga, og er i villrede om sauen trygt kan slippe ut på beite nå som fjøsene blir fulle av dyr. Observasjonene er bekreftet av Statens Naturoppsyn, men skadefellingstillatelse ble ikke gitt av Miljødirektoratet. SNO har fått i oppdrag å følge opp i samarbeid med bl.a. lokale lisensjegere, for å vurdere å iverksette skadefelling seinere på kort varsel.
  Hvor ferske spor må man ha, og hvor mange dyr må gå tapt for skadefelling blir innvilga?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle