Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Vil statsråden foreslå tiltak for å sikre at personer som har mistet dagpenger for mer enn 3 dager på grunn av gjeninnføringen av regel om 3 ventedager før man mottar dagpenger i perioden 01.01.2021-19.02.2021 får kompensert for tapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Kjøt er ein viktig det av kosthaldet vårt, og produksjon i Noreg har låg bruk av antibiotika kombinert med høgt fokus på dyrevelferd. Importert kjøt har nyleg hatt med seg salmonella, blant andre omtalt av FHI og NRK 11. mars.
  Kor stor er råvaremangelen innanfor kjøttproduksjon i Norge no, kva gjer regjeringa for å auke den norske sjølvforsyninga på kort og lang sikt, samt for å sikre auka omsetning for norske råvarer som kjøt, blant anna ved meir synleg merking av maten?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

  Mener statsråden det er rimelig at Elrond, den nye ferja som skal trafikkere strekningen Horn- Tangen på Randsfjorden, ikke får merverdiavgiftsfritak fordi den ikke kan fraktes hel fra verftet til en innsjø ?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  På grunn av oppsplitting av felleskontrakter for riks- og fylkesvei har det vært en stor kostnadsøkning på driftskontraktene på riksvei de siste årene. I årene framover får en tredje aktør, Nye Veier, stadig større ansvar for drift av riksveinettet, når de skal drifte og vedlikeholde veiene de har bygd.
  Har statsråden gjort en vurdering av hvor store kostnadsøkninger det blir til drift av riksveinettet med den oppsplittingen som regjeringen har foretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Nedstengning som smitteverntiltak har ført til at demokratiske organ og møter også har blitt langt mer digitale, som kommunestyrer og eldreråd. Samtidig har ikke alle eldreråd og eldre tilgang på digitale verktøy og digital kompetanse som gjør at får deltatt. Det er krav om at eldrerådet skal få forelagt saker som berører de eldre.
  Hva gjør statsråden for å sikre at eldreråd i kommunene også får ta del i digitaliseringen, og at deres medvirkning ikke blir redusert i det politiske arbeidet når fysiske møter blir digitale?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle