Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Aftenposten skrev 03.08.2020: «Bekymret for politiets konsulentbruk». I fjor brukte politiet 832,9 millioner kroner på konsulenttjenester. Lederen i Politiets Fellesforbund mener konsulenter har fått for stor innflytelse over politiet. NRK meldte 22. juli om Politimesteren i Øst politidistrikt som aldri har opplevd så mange alvorlige saker på så kort tid, midt i fellesferien, som gjør at ansatte må tilbakekalles fra ferie og trolig må jobbe overtid.
  Hvor stor del av politiets årsbudsjett har gått til konsulenter og overtidstimer for politiansatte de siste ti årene i de ulike politidistriktene, og hvor mange årsverk hadde dette utgjort årlig om de ble omgjort til faste stillinger i politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne som bruker rullestol får benyttet seg av nødvendige helsetilbud når flyreise er nødvendig og det foreligger krav om ledsager for å kunne fly – og mener statsråden at det skal være opp til den enkeltes sosiale nettverk og venners godvilje om en i en slik situasjon får kommet seg til sykehuset eller ikke?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Statsråden åpnet forrige ukes strekningen Kåterud-Brummundal. Under åpningen trakk statsråden fram at Nye Veier er gode på å «å få mest mulig igjen for pengene».
  Hva var siste beregnet kostnadsoverslag før Nye Veier overtok prosjektet, og hva er nå anslåtte sluttkostnad for prosjeketet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Kan statsråden garantere at målet om 2 politifolk per 1 000 innbyggere nås i løpet av 2020 og hvor skal disse drøyt 600 stillingene som behøves for å nå måltallet ansettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Hva er 1)totalt innkrevde og forventet innkrevde bompenger i 2020 2) påløpte og forventet påløpte administrative kostnader ved bompengeinnkrevingen i 2020 3) påløpt og forventet påløpt rentekostnad på bompengegjelden i 2020 4)gjenværende bompengegjeld totalt i Norge?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle