Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Utsikt fra toppen av Galdhøpiggen i Jotunheimen. Foto: Jørgen Skaug.

Oppland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn seks representanter fra Oppland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2),  Høyre (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Høyere utdanning har fortsatt behov for å løfte kvaliteten i et internasjonalt perspektiv, sikre mer arbeidsrelevans i utdanningene og omstille seg til kompetansereform. I sitt første intervju fremhever imidlertid statsråden for høyere utdanning og forskning at det som nå er viktigst i høyere utdanning er: Mindre engelsk - og klapp på skuldrene til studenter som har jobb ved siden av.
  Mener statsråden det er i tråd med regjeringens tillitsreform å pålegge institusjonene å bruke mindre engelsk i undervisningen?
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  En viktig forutsetning for å lære noe er å være tilstede på skolen. Mange lærer for lite og dropper ut. Men formuleringen om fraværsgrensen i Hurdalsplattformen gir flere spørsmål enn svar når det gjelder hvilke endringer vi kan forvente oss, og konsekvensene av disse. Hva legger statsråden i at fraværsgrensen skal bli mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig, og hvordan vil statsråden sikre at fraværsgrensen også fremover vil bidra til å senke unødvendig fravær i videregående skole?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til utviklingsministeren

  I Hurdalplattformen finnes det ikke et eneste punkt som stiller krav til mottakere av norsk bistand.
  Hvilke krav mener utviklingsministeren skal ligge til grunn for at land skal motta bistand fra Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Hvis alle fossilbiler i Norge ble erstattet av el-biler som skulle lades bare fra fornybar strøm fra de største og mest moderne vindturbiner, hvor mange slike turbiner måtte da bygges?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  I Khrono 16. august antyder NOKUTs direktør at en godkjenning av en selvstendig høgskole på Nesna vil ta flere år. Premisset for påstanden er at institusjonen og utdanningen må søke som en ny institusjon. Dette til tross for at det i over 100 år er utdannet lærere på Nesna og en reetablering kan gjennomføres som en fisjon med de samme faglige ressursene som ligger til grunn for dagens akkreditering.
  Mener statsråden et underliggende organ slik skal kunne overprøve politiske beslutninger om fisjon og videreføring av en institusjon?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle