Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid

Stortinget opprettet 22. oktober 2009 en fast delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Bakgrunnen for etableringen er en stigende interesse for Arktis både hos de arktiske land og i en rekke land utenfor denne kretsen. Viktige sektorer er energi, klimaendringer og miljø, maritim transport, helse og utdannelse.

Arktisk parlamentarikerkonferanse logo.
Arktisk parlamentarikerkonferanse logo.

Delegasjonens medlemmer

Delegasjonen består av seks medlemmer og seks varamedlemmer. 

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid ivaretas av internasjonal avdeling.

postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om arktisk parlamentarisk samarbeid og den norske delegasjonen

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet består av representanter fra de fem nordiske lands parlamenter og fra parlamentene i Canada, Russland og USA og Europaparlamentet. Seks organisasjoner som representerer urbefolkningen i de arktiske områder er permanente  deltakere. I tillegg deltar flere land og parlamentarikerorganisasjoner som observatører. Parlamentarikerne har tett kontakt med regjeringssamarbeidet i Arktisk råd.

Samarbeidet startet i 1993 og Stortinget opprettet en fast delegasjon 22. oktober 2009. Levevilkårene for befolkningen som bor i Arktis, bærekraftig utnyttelse av naturressursene, sjøfart i Arktis og samarbeid om forskning og utdanning er blant temaene i det arktiske samarbeidet.

Lederen av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid representerer Stortinget i Den arktiske parlamentarikerkomiteen. Komiteen møtes tre–fire ganger årlig og består av 1–2 medlemmer fra hvert av medlemsparlamentene. Hvert annet år arrangeres den arktiske parlamentarikerkonferansen hvor hele Stortingets arktiske delegasjon deltar. 

Se også

Den arktiske parlamentarikerkonferansen finner sted hvert annet år. Den 12. konferansen fant sted i Ulan-Ude, Russland 14-16 juni 2016. 

Se slutterklæringen fra den 12. arktiske parlamentarikerkonferansen.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Melding om nordisk samarbeid.

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Sivertsen, Eirik A
Nestleder Ebbesen, Margunn H
Medlem Harberg, Svein H
Medlem Norderhus, Else-May A
Medlem Nordlund, Willfred Sp
Medlem Strifeldt, Bengt Rune FrP
Varamedlem Gudmundsen, Kent H
Varamedlem Johnsen, Tor André FrP
Varamedlem Nævra, Arne SV
Varamedlem Sjåstad, Runar A
Varamedlem Skjelstad, André N. V
Varamedlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF