Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Gravide kvinner har ventet på å få mulighet til å få NIPT, som flertallet på Stortinget bestemte de skulle ha. Sosialistisk Venstreparti vil ha et offentlig tilbud, men vi forstår at det kan ta lengre tid. Før det er på plass, må det være mulig å kjøpe NIPT i Norge, ikke i Sverige som andre har gjort det før. NIPT ble tillatt ved lov i Norge fra 1. juli 2020. Etter nesten ett år ble det etablert en godkjenningsordning. Jeg har ikke funnet noen private institusjoner som kan og vil tilby denne hjelpen som nå har blitt godkjent. Når kan kvinner få denne tjenesten i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  I Stortinget 12. april viste utenriksministeren til at forhandlingene med Storbritannia om en frihandelsavtale nå var inne i en krevende fase, og at det var viktig å se en større helhet enn ivaretakelse av interessene til norsk landbruk. Samtidig unnlot utenriksministeren å svare på konkrete spørsmål knyttet til forhandlingene og viste til næringsministeren. Kan statsråden slå fast at det er uaktuelt å øke de tollfrie kvotene for import av landbruksvarer til Norge ut over det EU, inkludert Storbritannia, hadde før brexit?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til samferdselsministeren

  Vil statsråden starte en dialog mellom Ås kommune og Bane NOR for at mer av de lokale ønskene blir med i planen for å bygge Follobanen til Ås, og andre endringene som kan skje i Ås?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Fra 2015 kan det offentlige helse-Norge omskjære guttebarn. Hvor mange guttebarn har blitt omskåret i Norge etter 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til barne- og familieministeren

  Mener statsråden at dagens saksbehandlingstid i saker om utlegg og gjeldsordning er akseptabel, hva mener statsråden er årsaken til den lange saksbehandlingstiden mange steder i Norge, hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å bedre situasjonen, hvilke endringer i dagens gjeldsordning mener statsråden må gjøres og når vil regjeringen legge frem forslag til ny gjeldsordningslov?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle