Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Eidsvollsbygningen. Foto: Hilde Wexels Riser/Akershus fylkeskommune.

Akershus

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 17 representanter fra Akershus.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (3), Venstre (1), Sosialistisk Venstreparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  4 av 5 barn og unge som har vært utsatt for vold og/eller overgrep forteller ikke om dette til voksne i offentlige systemer. En hovedgrunn til dette er at de ikke får snakke i trygge rammer. I dag spørres barn om de er utsatt for vold i en samtale der foreldrene er tilstede. Jeg er usikker på at dagens praksis er i tråd med FNs barnekonvensjon.
  Vil statsråden sikre at barn i førsteklasseundersøkelsen får spørsmål om dette i trygge rammer uten at foreldrene er tilstede?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til statsministeren

  Vil KrF fortsatt ha vetorett i bioteknologispørsmål og dermed få overprøve Høyre og Venstres primærstandpunkt, til tross for at FrP nå har forlatt regjeringen?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Minst 415 norske barn og unge skal de siste to årene ha blitt sendt til utlandet mot sin vilje. I fjor bistod jeg selv ei 18 år gammel jente med å rømme fra en ufrivillig koranskoletilværelse i Afrika tilbake til Norge. Til tross for flere rop om hjelp til ambassaden/offentlige instanser opplevde hun å ikke bli tatt på alvor. Dette er noe som flere dessverre opplever. Da jenta endelig skulle hente nytt pass og rømme fra foreldrenes kontrollregime, kunne ambassaden ikke engang la henne bruke en annen utgangsdør for å unngå konfrontasjon med foreldrene. Resultatet ble en dramatisk rømning istedenfor en diskret transport til flyplassen. Hvordan møtes barn/unge som tar kontakt med norske ambassader for hjelp med å komme seg hjem fra utlandet, og hva vil utenriksministeren gjøre for å legge til rette for at flere av disse sårbare unge møtes på en god måte slik at de ikke føler at de blir avvist?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Hvor mange årsverk, samlet og fordelt på hhv. politifolk og sivilt ansatte, var det ved det enkelte lensmannskontor (både tjenesteenheter og tjenestesteder), politistasjoner, geografiske driftsenheter i Øst politidistrikt, samt samlet for politidistriktet i 2017, 2018, 2019 og hvilket antall ansatte planlegges for i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Stortinget vedtok i 2000 veiledende responstider for ambulanser ved akuttoppdrag. Kvalitetsindikatoren, som gir svar på responstid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted, har ikke vært oppdatert siden 2017. Fra SVs ståsted er det rart at Helsedirektoratet etter 2017 ikke har offentliggjort en samlet framstilling av resultater for responstider fordelt på fylker og kommuner.
  Vil statsråden ta initiativ til at kvalitetsindikatoren oppdateres, og når kan det skje?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle