Stortingsvedtak

Alle

 • Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter

  Innst. 1 S (2021-2022), Vedtak 1

  Klagen fra Jean Hasan tas ikke til følge.
  08.10.2021 | Allminnelige vedtak
 • Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter

  Innst. 1 S (2021-2022), Vedtak 2

  Klagen fra Jean Hasan om hans ektefelles stemmerett avvises.
  08.10.2021 | Allminnelige vedtak
 • Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter

  Innst. 1 S (2021-2022), Vedtak 3

  Fullmaktene for representantene og vararepresentantene fra Østfold valgdistrikt, Akershus valgdistrikt, Oslo valgdistrikt, Hedmark valgdistrikt, Oppland valgdistrikt, Buskerud valgdistrikt, Vestfold valgdistrikt, Telemark valgdistrikt, Aust-Agder valgdistrikt, Vest-Agder valgdistrikt, Rogaland valgdistrikt, Hordaland valgdistrikt, Sogn og Fjordane valgdistrikt, Møre og Romsdal valgdistrikt, Sør-Trøndelag valgdistrikt, Nord-Trøndelag valgdistrikt, Nordland valgdistrikt, Troms valgdistrikt og Finnmark valgdistrikt godkjennes.
  08.10.2021 | Allminnelige vedtak