Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til olje- og energiministeren

  Har oppgraderingen av Namsvassdammen ivaretatt krav i henhold til EUs vanndirektiv, føre var prinsipper knyttet til miljø ved valg av blant annet grønnstein, og sikker ivaretagelse av et nasjonalt laksevassdrag?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Gjennom media er vi gjort kjent med at regjeringen vil innføre såkalte progresjonsprøver i grunnskolen. Det antydes at de nye testene skal erstatte kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver.
  Er det slik å forstå at regjeringen har til hensikt å avvikle karleggingsprøvene, hvis formål er diagnostisk og ment å hjelpe lærerne til å avdekke den enkelte elevenes behov for individuell oppfølging, og erstatte disse med tester som har et helt annet formål; å måle elevenes resultater løpende gjennom grunnskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Vil regjerningen ta ansvar for å få på plass en spesialistgodkjenning for intensivsykepleiere som kobles til helsepersonellregisteret, slik at vi faktisk får en oversikt over antall utdannede og tilgjengelige intensivsykepleiere i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hvordan vil statsråden håndtere den reduserte vaksineleveransen fra AstraZeneca i kombinasjon med mangelfull dokumentasjon om effekt på risikogrupper– og hvilke endringer vil dette medføre for vaksinestrategien?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvilke krav statlige virksomheter og foretak stiller i offentlige anbud når det gjelder krav til egenproduksjon for hovedentreprenør, antall arbeidstimer utført av fagarbeidere, lærlinger, samt begrensninger på innleie og antall underentreprenører, og kan statsråden redegjøre for hvilke erfaringer man har så langt med seriøsitetskravene?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle