Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Grong i solnedgang. Foto: Steinar Johansen

Nord-Trøndelag

For valgperioden 2017–2021 er det valgt inn fem representanter fra Nord-Trøndelag.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1). 

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen. Selv om Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018 er de fortsatt separate valgdistrikter.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Kan statsråden gjøre rede for om Avinor har foretatt en grundig kontroll av Saercos referanser og forsikret seg om at selskapets profilering av seg selv som et selskap med betydelig internasjonal virksomhet stemmer?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Avinor har valgt det spanske selskapet Saerco til å levere tårntjenester på flyplassene i Kristiansand og Ålesund. Saercos gründer, Ildefonso de Miguel, er under etterforskning i Spania for mulig korrupsjon.
  Går statsråden god for at Avinor har fulgt opp egne krav til etisk standard og mål om antikorrupsjonsarbeid når Avinor har inngått forretningsforbindelse med Saerco?
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til olje- og energiministeren

  Gjennom karbonfangst og -lagring kan Norge sikre utslippsfri energi til Europa og samtidig tilby europeisk industri lagring av CO2 – i tråd med det Parisavtalen ber om. Det vil kunne bli en stor og viktig industri for Norge. Da vi fant olje og gass, stimulerte vi til teknologiutvikling ved at staten tok nesten hele regningen, mot at selskapene betaler nesten 80 pst. i skatt av inntektene. USA skal nå gi skatterefusjon for hvert tonn CO2 som renses og lagres. Vil regjeringen innføre en slik klimarefusjonsordning i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Det har fremkommet eksempler på kontrakter i bemanningsbransjen som ikke følger opp Stortingets intensjon om skikkelige lønns- og arbeidsvilkår i denne bransjen. I arbeidsmiljøloven § 14-12 femte ledd heter det: "Departementet kan i forskrift forby innleie av visse arbeidstakergrupper eller på visse områder når viktige samfunnshensyn tilsier det." Dersom det i tiden fremover kommer mange nye eksempler på at bemanningsbransjen omgår Stortingets vedtak – er statsråden villig til å vurdere å bruke unntaksbestemmelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for at mennesker med alvorlige psykiske lidelser og stor selvmordsfare får et tilstrekkelig tilbud i helsetjenesten?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle