Sosialistisk Venstreparti (SV)

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe består av 7 representanter etter valget i 2013.

Postadresse:

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 00 
Telefaks: 23 31 38 69
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Hagegata 22, 0653 Oslo
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Hjemmeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Hagegata 22, 0653 Oslo
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Hjemmeside: http://www.su.no

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
61 Lysbakken, Audun Leder gruppestyret
41 Bergstø, Kirsti Nestleder gruppestyret
153 Valen, Snorre Serigstad Nestleder gruppestyret
48 Andersen, Karin
138 Fylkesnes, Torgeir Knag
98 Holmås, Heikki Eidsvoll
27 Solhjell, Bård Vegar