Sosialistisk Venstreparti (SV)

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe består av 11 representanter etter valget i 2017.

Postadresse:

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe
Stortinget, 0026 Oslo
Telefon: 23 31 34 00 
Telefaks: 23 31 38 69
E-post: sv.postmottak@stortinget.no

Sosialistisk Venstreparti

Hagegata 22, 0653 Oslo
Telefon: 21 93 33 00 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@sv.no 
Hjemmeside: http://www.sv.no 

Sosialistisk Ungdom

Hagegata 22, 0653 Oslo
Telefon: 21 93 33 50 
Telefaks: 21 93 33 01 
E-post: post@su.no 
Hjemmeside: http://www.su.no

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Partigruppen er foreløpig ikke registrert