Grunnlovsforslag

Grunnlovsforslag inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 12), og publikasjonstittelen starter med «Dokument 12». Her finner du grunnlovsforslag fra og med sesjon 1999–2000.

Se også alle grunnlovsforslagene samlet i Dokument 12

Historiske dokumenter inkludert grunnlovsforslag tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Ler mer om Grunnloven og behandlingen av grunnlovsforslag

2019-2020 (1)

  • Dokument 12:2 (2019-2020) (Midlertidig)

    Dokument 12:2 (2019–2020)

    Grunnlovsforslag fra Solveig Schytz, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet) (Midlertidig)