Hva skjer?

  • Ikke møte i plenum
  • Grunnlovsdagen
  • Storting kl. 10.00 -Middag i Oslo rådhus for Stortingets representanter
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 14.00
    -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
    2 høringer
  • Ikke møte i plenum
Se hele kalenderen
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stortinget.

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble fremlagt 12. mai 2022. Finanskomiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av saken, frist torsdag 19. mai kl. 12.00.

Kakediagram.

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.

Stortingets undervisningssider, illustrasjonsfoto. Foto: Stortinget.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

«Vinterettermiddag – mot Stortinget», maleri av Tore Juell.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.