Hva skjer?

 • Ikke møte i plenum 2 høringer
 • Storting kl. 10.00 -Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00
  -EFTA/EØS. Brussel
  -Arktisk parlamentarisk samarbeid. Torshavn
  1 høring
 • Storting kl. 10.00 -EFTA/EØS. Brussel
  -Arktisk parlamentarisk samarbeid. Torshavn
 • Storting kl. 10.00 -EFTA/EØS. Brussel
  -Arktisk parlamentarisk samarbeid. Torshavn
 • Ikke møte i plenum -EFTA/EØS. Brussel
Foto: Stortinget.

Uke 47 på Stortinget

På programmet i uke 47 står blant annet en kvalitetsreform for eldre, tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak og en høring om oppgaver til nye regioner.

Illustrasjonsfoto: iStock.

Vedtak i uke 46

I denne uken har Stortinget gjort vedtak i sak om tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret, styrking av tannhelsen, tiltak mot føflekkreft samt gitt hjemmel for gjennomføring av EUs vanndirektiv.

Eidsvoldsgalleriet. Foto: Stortinget.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Omvisning i stortingssalen. Foto: Stortinget.

Omvisninger og skolebesøk

Stortinget tilbyr flere ulike typer besøk for skoleelever og publikum, blant annet omvisninger, kunstvandring og læringsspillene MiniTinget og «Valget er ditt».

Stortingets undervisningssider, illustrasjonsfoto. Foto: Stortinget.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Byggeprosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Kakediagram.

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.