Delegasjonen til det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP)

Stortinget opprettet 18. juni 2015 en fast delegasjon for det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP). ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (det såkalte ASEM-samarbeidet).

ASEM ble etablert i 1996 av EU og ASEAN sammen med Kina, Japan og Korea. Siden 1996 er samarbeidet betraktelig utvidet og teller nå 52 partnere. Norge ble tatt opp som medlem sammen med Sveits og Bangladesh i 2012. Som en direkte konsekvens ble Stortinget invitert til å delta i ASEP som består av nasjonale parlamentarikere fra alle ASEM-landene og fra Europaparlamentet.

Stortinget ble formelt tatt opp som medlem i ASEP på det åttende møtet i Roma (ASEP VIII) i Roma i oktober 2014.

Deltakelse i ASEP kan skape en god plattform for parlamentarisk kontakt med asiatiske land og for observasjon av utviklingen i Asia, noe som er spesielt viktig med tanke på de asiatiske landenes økonomiske utvikling og forventningene om deres økte innflytelse i globale fora. Denne regionen er en aktør av økende handels- og utenrikspolitisk betydning for Norge. Norge har for eksempel flere pågående frihandelsforhandlinger med ASEAN-landene gjennom EFTA.

Europa og Asia er vertskap for ASEP-møtene annethvert år.

Delegasjonen består av tre medlemmer og tre varamedlemmer (se oversikt nederst på siden).

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) for 2016

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til ASEP ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Les mer om det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) på ASEMs nettside
Om Asia-Europa dialogen («Asia Europa Meeting» eller ASEM) 
Om ASEAN

Aktuelt

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Agdestein, Elin Rodum H
Nestleder Njåstad, Helge André FrP
Medlem Solberg, Torstein Tvedt A
Varamedlem Myrseth, Cecilie A
Varamedlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Varamedlem Trellevik, Ove H