Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dersom en bedrift har deler av arbeidsstokken permittert og får inn ordre som de i god tid på forhånd vet gir økt aktivitet, hvor stort må omfanget av ekstra arbeid være for at det skal utføres av de permitterte, og ikke gjennom overtid for de som ikke er permittert?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

  Stemmer det at SPU er investert i selskapene Hikvision og Dahua som produserer overvåkingskameraer som brukes for å kontrollere uighurene i Xinjiang, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at Norge tjener penger på menneskerettighetsbrudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til samferdselsministeren

  Vil statsråden ta initiativ til å bedre framkommeligheten på avlastningsveien til E16 mellom Bergen og Voss, og sikre at Fv. 7 langs Hardangerfjorden blir en trygg omkjøringsvei når E16 er stengt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og innvandringsministeren

  Det er en økning i knivbeslag på tinghuset i Bergen, og spesielt mer såkalte bankkortkniver og karbonkniver belagt med teflon som er vanskelig å avdekke i den midlertidige metallskanneren. Oslo tingrett har fått en permanent sikkerhetskontroll som også inkluderer røntgen, slik det er på flyplasser. Det er bestemt at Bergen tinghus skal rehabiliteres og en permanent sikkerhetskontroll bør derfor prioriteres.
  Når kan vi forvente å få en permanent sikkerhetskontroll i Bergen tinghus, slik som Oslo tingrett?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Produksjonsområde 3 fra Karmøy til Sotra har høyest risiko for lusepåvirkning av villaks. Det er det nest høyeste produksjonsområde i volum, og et nedtrekk på 6% er beregnet til et verditap på ca. 1,2 mrd. Det er 122 tillatelser og 413 merder i regionen. Alle aktørene ønsker et tettere samarbeid for å organisere aktiviteten slik at smitte og lusepåvirkning blir redusert, men de er avhengig av en nøytral part for å lykkes.
  Vil ministeren ta initiativ til en pilot for produksjonsområde 3 med sikte på at den blir grønn?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle