Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Kvotemeldingen legger opp til en del endringer som kan ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte fisker/reder. Det er et langt tidsvindu fra meldingen med forslagene er lagt frem til de eventuelt blir vedtatt i stortinget og blir iverksatt.
  Vil ministeren ta grep for å hindre at enkeltaktører utnytter tidsvinduet til å posisjonere seg for å få ekstra uttelling av de foreslåtte endringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Vil statsråden sikre en bredere prosess for lokal og regional medvirkning når det gjelder behandling av NVE sitt forslag til " Nasjonal ramme for vindkraft på land, og slik følge opp sin garanti til stortinget om en reell lokal medvirkning i denne viktige saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  I Granavold plattformen står det "At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet." På Stamveg prosjektet E-39 Os-Bergen er det planlagt bom på Fv163 Lysefjorden-Fanafjellet og langs eksisterende E39. Vil ministeren sørge for at Granavold plattformen blir fulgt opp, og hindre at disse planlagte bomstasjonene på sideveiene blir bygget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Under valgkampen i 2013 garanterte Høyre byggestart i 2018 av Sotrasambandet som OPS prosjekt. Den manglende kapasitet har store samfunnsøkonomiske kostnader. Det rammer tusenvis av pendlere hver dag. Forsinkelsen kan påvirke utflytting av godshavn til Ågotnes, som har betydning for ny lokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Det påvirker utviklingen i hele regionen. Statsråden har tidligere svart at OPS-kontrakten for Sotrasambandet skulle utlyses våren 2019. Når kommer utlysningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Filmproduksjon er en raskt voksende bransje både nasjonalt og internasjonalt. Filmindustri stimuler kulturliv, næringsliv og reiseliv, spesielt i distriktene. I dag har vi 16 ulike filmkommisjoner i Norden. Nordisk råd har bedt Ministerrådet se på muligheten for en Nordisk Film kommisjon for å samordne markedsføringen slik at flere internasjonale filmer lokaliseres til Norden, samt vurdere harmonisering av intensivordningene. Vil ministeren ta initiativ til å følge opp dette vedtaket inn mot Ministerrådet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle