Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hardangerbroen. Foto: Hordaland fylkeskommune.

Hordaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 16 representanter fra Hordaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2), Kristelig Folkeparti (1), Venstre (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Forbrukerrådet har klaget 29 strømselskaper inn til Forbrukertilsynet. De mener selskapene har drevet med omfattende prisjuks ved at nordmenn blir lurt til å tro at de har den billigste strømavtalen.
  Hvilke tiltak vil Energiministeren iverksette for å hindre at forbrukerne i fremtiden blir lurt slik det er beskrevet i VG 22.oktober?
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Reiserestriksjoner pålagt av myndighetene har gjort at kundegrunnlaget i reiselivet har forsvunnet, 170 000 arbeidsplasser står på spill. Regjeringen har fulgt opp med en ny krisepakke for reiselivet på 1,4 milliarder kroner. Disse bevilgningene vil imidlertid ikke kunne bidra til å faktisk berge bedrifter og arbeidsplasser dersom man ikke også har langsiktige tiltak på plass. Jeg mener derfor at vi må iverksette tiltak som sørger for at vi har et reiseliv i Norge. Hva mener statsråden skal til for å kunne redde reiselivsnæringen?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Lukas Stiftelsen fikk i 2019 i oppdrag å etablere, utprøve og evaluere et frittstående hospice ved Betania Malvik. I statsbudsjettet for 2019 ble 30 mill. kroner øremerket til prosjektet. I 2020 ble posten gjort søkbar og Lucas Hospice ble tildelt et tilskudd på vel 19 mill. kroner. En av forutsetningene for opprettelsen av Lukas Hospice i 2019 var at dette skulle være et femårig prosjekt. Forutsetningene er nå vesentlig endret. Ansatte er permittert. Hvorfor har ikke regjeringen sikret forutsigbarhet for Lukas Hospice i prosjektperioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til olje- og energiministeren

  Korleis vil overføringa av Røldal Suldal Kraft-anlegget (RSK) til Lyse Kraft DA påverka moglegheita til å gjennomføra revisjon av konsesjonen for anlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Hydro og Lyse slår seg sammen til Lyse Kraft og ni kraftverk i Hydros Røldal Suldal kraftanlegg inngår i porteføljen. Hva skjer med miljøforbedringene i revisjonen av konsesjonsvilkårene for Røldal Suldal som Ullensvang kommune har fremmet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle