Dokumentserien

Dokumentserien er en samling av publikasjoner med opprinnelse i Stortinget eller organer tilknyttet Stortinget.

Dokumentserien omfatter rapporter fra Stortingets kontrollorganer, representantforslag, skriftlige spørsmål, årsmeldinger fra Stortingets internasjonale delegasjoner og rapporter fra granskningskommisjoner. En del dokumenter foreligger kun i PDF. 

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Les mer om dokumentserien
Stortingets kontrollorganer

Dokumenter

Vi har ikke innhold som svarer til avgrensningen din av listen. Prøv med færre avgrensninger på listen eller søk ved hjelp av søkefeltet øverst til høyre på siden.