Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 528)

 • Muntlig spørsmål fra Jette F. Christensen (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor ikke statsministeren sørget for å gi arbeidet med å sikre kritiske objekter prioritet, slik som Stortinget har vedtatt, og hva som er gjort for å påse at regjeringen følger opp vedtak om samlokalisering av nødsentraler
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren synes at det er å trappe opp kampen mot ulikhet at regjeringen kom med et trygdeoppgjør som nok en gang fører til at pensjonister får mindre å leve av, mens man i beslutning etter beslutning prioriterer dem som er på toppen av det norske samfunnet
 • Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren mener er det viktigste vi skal gjøre i neste stortingsperiode for at færre barn i Norge vokser opp i fattigdom, med henvisning til at Venstre i sitt partiprogram bl.a. ønsker å gi gratis barnehage og SFO til alle barn i lavinntektsfamilier
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om Høyres planer for hvordan sentraliseringen kan fortsette, og om statsministeren kan være ærlig på at Høyre vil bruke tvang og vil tvinge igjennom færre kommuner i neste periode
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren, i etterkant av NATOs toppmøte, meiner at det er ei større usikkerheit om USA står ved NATO-forpliktingane i same grad som tidlegare
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministerens omtale i 2014 av gapet mellom lønningene og produktivitetsveksten som «det rødgrønne gapet», og hva hun vil kalle det nå, i 2017, i lys av at OECD spår at gapet mellom produktivitetsvekst i Norge og gjennomsnittet i OECD vil øke i tiden som kommer
 • Muntlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden kan forklare hvorfor regjeringen ikke vil stake ut kursen i nordområdene, med bakgrunn i en uttalelse som vitner om passivitet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om finansministeren kan opplyse om, med bakgrunn i egen lønnsøkning på tre år, hva en enslig pensjonist med lav folketrygdpensjon har fått i samme periode
 • Muntlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er de viktigste tiltakene i norsk skole for å forebygge radikalisering blant dagens unge, med henvisning til at skolen er et av de sterkeste og viktigste virkemidlene vi har for å gi historisk og kulturell innsikt og forankring
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt statsråden støtter Erna Solbergs tidligere uttalelser om å bli med i euro-samarbeidet, med bakgrunn i at målet til EU-kommisjonen er at alle land i EU skal ha euro innen 2025
 • Muntlig spørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om kunnskapsministeren er fornøyd med sin egen strategi for å gjøre læreryrket mer attraktivt, og om han mener at regjeringens politikk er fornuftig, når målet er å skaffe nok kvalifiserte lærere i skolen
 • Muntlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor Fremskrittspartiet mener at landets aller rikeste bør få 6 125 ganger mer i skattekutt enn folk flest
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden kan garantere for at tilgangene til IT-arbeidere i utlandet ikke gir adgang til flere deler av eller hele Norsk Helsenetts pasientdata
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt statsråden står ved sin beskrivelse av at å satse på en oppdatert og moderne skole for barna våre, er naivt
 • Spørretimespørsmål fra Are Helseth (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Fremsatt av: Marianne Aasen (A)

  Besvart: 31.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor det er en fornuftig prioritering å bruke 25 mrd. kroner i skattekutt, først og fremst til de som har mest fra før, enn å innføre f.eks. makspris i SFO, norm for lærertetthet, digitalt utstyr til alle elevene og nok spesialpedagogiske ressurser
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Fremsatt av: Eirik Sivertsen (A)

  Besvart: 31.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om at Stortinget har gjeve si tilslutning til at naudsentralane i Noreg skal verte samlokalisert, og kva statsråden gjer for å følgje opp
 • Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om hvorfor ikke statsråden har sørget for at politiet har fulgt opp bestillingen fra Stortinget i reformarbeidet, med henvisning til at Politidirektoratet ikke er overrasket over at kommunene sier at de ikke har fått et løfte til innbyggerne
 • Spørretimespørsmål fra Truls Wickholm (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan garantere at dersom regjeringen fortsetter vil det ikke åpnes for reklamefinansiering i norsk skole, og at målsettinger om at finansiering av utdanningssystemet i større grad åpnes for private aktører ikke blir gjennomført
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om statsråden er fornøyd med måten Politidirektoratet har involvert kommunene ved endring av tjenestetilbudet lokalt
 • Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om kutt i skolefruktordningen, og hvorfor statsråden mener det er riktig å prioritere skattekutt fremfor et enkelt helse- og læringsfremmende måltid til elevene