Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (81 - 100 av 289)

 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren ser nokre fordelar ved at folk vel å arbeide deltid, og kva som er hennar syn når det gjeld folks moglegheiter til å kunne få lov til å velje sjølve om dei vil jobbe heiltid eller deltid
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan nemne tre tiltak frå regjeringa som faktisk fører til betre fordeling og betre miljø med omsyn til bruken av havet
 • Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om hvorfor regjeringen vil gjøre oss til en del av EUs energiunion, når nasjonal og samfunnsmessig kontroll er så viktig for forvaltningen av norske energiressurser
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om kva statsministeren har tenkt å gjera for å motverka tilfelle av sosial dumping som er innanfor lova, men utanfor etikken
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden er åpen for andre løsninger for riksveg 19 gjennom Moss, og om han kan bekrefte at det er åpning for å bygge en tunnel mot E6 via Årvoll uten å gå veien om en ny konseptvalgutredning
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva statsråden mener om en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, hva prosessen er videre, og om det vil være aktuelt å legge saken fram til ny behandling i Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om korleis færre mva.-satsar skal innrettast, og kva satsar som skal bort, med bakgrunn i at regjeringa har svekka Noreg som reiselivsdestinasjon med å auke mva. frå 8 til 12 pst.
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om statsråden mener at det er behov for økte ressurser til politidistriktene for å løse kapasitetsutfordringer, med henvisning til antallet henlagte saker
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva som er status for vurderingene av biodrivstoff med hensyn til lokal luftkvalitet, med bakgrunn i varsler om overskridelse av grensene for lokal luftforurensning i Oslo
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvilken dialog regjeringen har med britiske myndigheter i forbindelse med debatten om Storbritannia skal slutte seg til EFTA og eventuelt bli med i EØS i en overgangsperiode, og hvordan man stiller seg til en slik tilslutning
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan redegjøre for innholdet i det alternative tilbudet til personer med alkohol- og/eller medikamentavhengighet, samt spilleavhengige og pårørende, med henvisning til at Blå Kors Borgestadklinikken i Drammen har mista anbudet med Helse Sør-Øst RHF
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan forsikre at det ikkje skal forseinka framdrifta på utbygginga av Follobanen at Bane NOR heva kontrakten med totalentreprenør Condotte, grunna økonomiske problemar
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at oversikten over hvilke kommuner som ifølge departementet er mest effektive, gir et snevert bilde av kvalitet, særlig innen barnehage, og hvorvidt statsråden synes dette er en god måte å måle og styre skole og barnehage på
 • Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorfor ikke Stortinget har blitt informert om de endrede økonomiske forutsetningene for langtidsplanen 2017-2020, inkludert framskrivningene for utvikling i BNP-andel, og de medfølgende alvorlige konsekvensene for etterlevelse av Norges NATO-forpliktelser
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hvilken effekt statsråden mener at den vedtatte økning i avgiften for studentvisum vil ha for internasjonaliseringen av høyere utdanning
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt det er en sunn utvikling at husholdningenes gjeld fortsetter å øke til tross for lav lønnsvekst og boligprisnedgang, og om hun anser at hun har fattet nødvendige tiltak for å hindre at gjeldsoppbyggingen blir for stor
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om at Bane NOR har hevet kontrakten med Follobane-entreprenøren Condotte, og hvordan staten kunne inngå kontrakt med selskapet etter signaler om at gjelda var skyhøy og at likviditeten var svak, og hvilke tiltak som er gjort for at noe lignende ikke skal skje igjen
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil bidra til at Borgestadklinikken Bragernes kan få forlenga sin avtale, utsette avgjerda og avklare korleis vekst i behandling kan skje, slik at regjeringserklæringa blir følgt opp
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om innsparing og rekruttering i Forsvaret, og hvorvidt statsråden tar ansvar for kvaliteten i fremtidens stadig mer krevende forsvar når uerfarne offiserer sammen med befal med vesentlig kortere utdanning skal lede vernepliktige
 • Spørretimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om hvorvidt statsråden mener at kriterier fra straffegjennomføringsloven, som vil gjelde for leie av fengselsplasser i Nederland, er oppfylt per i dag