Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (81 - 100 av 136)

 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden kan definere begreper for å forstå hva som menes med at jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan statsråden vil sikre rutetilbudet i distriktene, med bakgrunn i at avgiftsbelastningen pr. sete/kilometer blir svært høy for fly med få seter som flyr korte strekninger
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt regjeringen har gitt opp å følge FNs klimaanbefalinger og at Venstre er tilfreds med klimasatsingene på statsbudsjettet
 • Muntlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden kan garantere at ingen barnehager må redusere kvaliteten eller legge ned, og at ingen kommuner må kutte i skole eller helse for å kompensere for den statlige underfinansieringen av barnehagene
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om hvorfor fiskeriministeren mener at det er nødvendig å kutte i føringstilskuddet, som er en ordning som sikrer at man får fraktet fisk fra små mottak inn til videreforedling
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden deler bekymringen til Kanvas og andre ideelle innen barnehagesektoren over de kommersielles voldsomme vekst, og hva statsråden vil gjøre for å hindre at kommersielle konserner kjøper opp ideelle, og at vi mister det viktige mangfoldet som de private ideelle står for
 • Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om å ivareta Den norske kirke som en folkekirke for alle, og hvorvidt statsråden synes det er greit at Kirken må kutte i f.eks. prestestillinger, med det budsjettet regjeringen nå har lagt fram
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om at vi dei siste åra har sett ei utvikling der retten til å fiske hamnar på stadig færre hender, og kva som er fiskeriministerens svar til alle ungdomane som no ser at draumen om havet og eit liv langs kysten blir stolen frå dei
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Om at middelalderkirkene i stein er de kirkebyggene det står dårligst til med, og hvorfor det er sånn at en ikke prioriterer det viktigste, de historisk sett mest sårbare byggene i landet vårt, og lar dem forfalle
 • Muntlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden mener at fysisk aktivitet i skolen er viktig, og hvis det er slik, hvordan han begrunner at han ikke kommer med et eneste forslag til hvordan man kan gjennomføre Stortingets vedtak om mer aktivitet og lek og mindre stillesitting
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil sørge for CT-screening av tidligere asbestarbeidere
 • Spørretimespørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt vern av området Ursvatnet i Brønnøy kommune er til det beste for Nordland, men henvisning til at det vil blokkere en planlagt utvidelse av kalkutvinningsvirksomheten i området, som på en bærekraftig måte gir næringsutvikling og verdiskaping
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om kva samfunnsansvar regjeringa meiner at Telenor har for at infrastruktur, som er viktig for folk sitt liv og helse i spreiddbygde strok, ikkje bryt saman i samband med framtidig uvær som storm, regn, flaum, vind og ras
 • Spørretimespørsmål fra Tonje Kopstad (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre at elever ikke får en urimelig lang reisevei til skolen, med bakgrunn i at varierende finansieringssystemer for de videregående skolene fører til at det i enkelte fylker eksisterer incentiver til å sentralisere skoledriften og samle elevene på færre og større skoler
 • Spørretimespørsmål fra Martha Tærud (SP) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I 2018-budsjettet økte regjeringen avgiften på all alkoholfri drikke med over 40 pst. Reaksjonene fra norske saft- og mineralvannprodusenter har vært entydige gjennom hele 2018. Avgiftskostnader på nær én milliard er en utfordring for videre produksjon og setter norske arbeidsplasser i fare. Regjeringen tar i sitt forslag til budsjett for 2019 ikke innover seg konsekvensene som forespeiles av disse bedriftene. Oppfatningen av avgiftens konsekvenser er åpenbart annerledes hos regjeringen, så hva mener statsråden vil være konsekvensene for norske familieeide bedrifter, og hvordan skiller disse seg fra avgiftskonsekvensene for internasjonale produsenter som har, eller potensielt ville ha, investert i produksjon i Norge?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om kvifor ikkje regjeringa respekterer Stortingets vilje og legg fram ei sak om å innføra ein time med fysisk aktivitet kvar dag for elever på 1.-10. trinn
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om statsråden kan definere innholdet i utsagnet om at jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hva statsråden tenker om matgleden for eldre mennesker, når et splitter nytt sykehjem åpnet uten kjøkken, og må få maten levert i plastkontainere
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av finansminister Siv Jensen

  Om at Stortinget ba regjeringen om å etablere en offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper og et register over reelle rettighetshavere for å sikre åpenhet, og hvordan statsråden mener at vi er en foregangsnasjon innenfor åpenhet dersom vi legger terskelen på 25 pst. eierandel
 • Muntlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 17.10.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om hvilke virkemidler statsråden anser som de viktigste for å nå de målene Stortinget har satt, om at landbrukspolitikken skal legge til rette for et aktivt landbruk over hele landet og redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet