Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 1599)
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1604 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 26.09.2017

  Til behandling

  Hvorfor vil ikke helse- og omsorgsministeren at det gjennomføres en egen evaluering av fastlegeordningen på nytt nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Dokument nr. 15:1603 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Det er bekymring i Vest-Agder for at Interreg-programmer ikke videreføres. Kan europaministeren bekrefte at regjeringen ikke planlegger å gå ut av Interreg-programmer, og redegjøre for hvilke konsekvenser det vil få for eksisterende programmet dersom det likevel skulle bli slik?
 • Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1602 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Til behandling

  Har den journalpliktige dialogen mellom lobbyister og politisk ledelse i departementet, gjennom både formelle og uformelle e-postadresser, blitt journalført innen rimelig tid etter at dialogen fant sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1601 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Til behandling

  I sitt svar 11.09.2017 på skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes svarer ikke statsråd Sandberg på spørsmål om sin bruk av private e-postadresser. Derfor ser jeg det nødvendig å spørre en gang til. Kan statsråden fullt og helt garantere at ingen lobbyister eller aktører som ønsker å påvirke statsråden er gitt, eller forsøkt gitt, privat(e) epostadresse(r) for å nå statsråden eller andre i politisk ledelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1600 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Til behandling

  Hva er begrunnelsen for at statsråden ikke vil garantere at ingen lobbyister eller andre som ønsker å påvirke statsråden har blitt gitt, eller forsøkt gitt, privat(e) epostadresse(r) for å nå statsråden eller andre i politisk ledelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1599 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Til behandling

  Har all journalpliktig dialog mellom lobbyister og politisk ledelse i departementet som har gått gjennom den politiske ledelsens private e-postkontoer faktisk blitt journalført?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1598 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Vil statsråden, med bakgrunn i vedtak i EU-domstolen, sørge for at det ikke vil koste brukerne ekstra å ringe kundeservice innen offentlige helsetjenester og instanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1597 (2016-2017)

  Innlevert: 25.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som er planlagt og igangsatt for å begrense foreskrivningen av antidepressiva, smertestillende og vanedannende legemidler til barn og unge samt øke befolkningens kunnskap om bivirkninger ved bruk av psykofarmaka som antidepressiva?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1596 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Til behandling

  TV2 meldte at en kvinne, som er utvist med bakgrunn i at norske myndigheter mente at hun hadde en falsk dom som tilsa at hun kom til å få 80 piskeslag av Iranske myndigheter ved retur, faktisk har fått fullbyrdet straffen. Er statsråden enig i at det å utsettes for 80 piskeslag fra et lands myndigheter er å regne som tortur og umenneskelig behandling, som Norge har et ansvar for å beskytte mennesker mot og er statsråden enig i at Norge ikke hadde rett til å tvangsutsende kvinnen?
 • Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1595 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 25.09.2017

  Til behandling

  Stortinget har bedt statsråden komme tilbake med forslag til Stortinget om et tidsbegrenset ID-avklaringsprogram for irakere som har fått opphold uten at ID er lagt til grunn. Signaler fra JD til UDI formidlet til de programmet skal omfatte, gir inntrykk av at identitetsavklaringsprogrammet kun vil gjelde personer som kan avklare lik identitet som den de er registrert med i Norge. Vil statsråden følge opp Stortingets flertall sine merknader under behandlingen av saken, slik at de som ikke er registrert med riktig identitet kan få innvilget statsborgerskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1594 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Til behandling

  Telemuseet har betydelige utfordringer hva gjelder finansiering av driften. Hvilke tanker har samferdselsministeren om Telemuseets fremtid, hvordan vurderer han statens forpliktelser til å sikre museets drift og hvilke finansieringsmuligheter ser han for seg - både kortsiktig og langsiktig?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1593 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Besvart: 22.09.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I forbindelse med IKT-skandalen i Helse Sør-Øst skriver helse- og omsorgsministeren i brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen av 7. september 2017 at han ser det som lite sannsynlig at eksternt IKT-personell skal ha hatt tilgang til helseopplysninger. Mener altså helse- og omsorgsministeren nå at eksterne likevel ikke har hatt tilgang til pasienters helseopplysninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1592 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Til behandling

  Setter statsråden fortsatt sin lit til EAC-prosessen for å stoppe mord, tortur og seksuelle overgrep gjennomført av regimet i Burundi, slik statsråden uttrykte det 7. juli i år, eller har statsråden vurdert å ta en mer aktivt positur for å stoppe volden i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1591 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å se på konkurransesituasjonen mellom ideelle og rent kommersielle aktører i norsk helsesektor, inkludert såkalt vertikalt eierskap hvor helseforsikringsselskaper generer pasienter til egeneide behandlingstilbud og se på konkurranseforholdet for statsstøtte mellom pasientorganisasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1590 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Til behandling

  Betyr svaret fra statsråden, besvart 11. juli 2017, at myndighetene velger å unnlate å gjennomføre tilsyn og foreta inngrep ved brudd på regelverket om medisinsk utstyr dersom en egenprodusert test, som kanskje også er kommersialisert, ikke er av «…vesentlig betydning for pasienters sikkerhet», og tilsvarende i tilfeller der tilsynsmyndigheten mottar informasjon om brudd på regelverket, fordi tilsynet baseres på «…risikobasert tilsyn»?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1589 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Til behandling

  Vil statsråden fjerne påbudet om bruk av belte i buss?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1588 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Til behandling

  Vil regjeringen sørge for at oppdrettsnæringen omtales som matproduksjon og ikke kun et miljøproblem på statens nettsider?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1587 (2016-2017)

  Innlevert: 22.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Til behandling

  Hva er årsaken til at Norge valgte ikke å ta ordet og gi støtte til den sveitsiske ministeren på EUs justis- og innenriksministermøte i Brussel torsdag 14. september når det gjaldt direkte tilgang til Europolbasen EIS, og hvordan harmonerer det med regjeringens målsetting om en aktiv europapolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1586 (2016-2017)

  Innlevert: 21.09.2017

  Sendt: 22.09.2017

  Besvart: 25.09.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Avdelingen for enslige mindreårige ved Sunndal asylsøkermottak skal avvikles, har Sunndal kommune fått beskjed om, til tross for sterk kompetanse ved avdelingen. Det framstår som en politisk prioritering når mottak i byene får fortsette, mens distriktsmottak blir avviklet. Hvilke vurderinger/prioriteringer ligger til grunn når EMA-mottaket i Sunndal nå legges ned, og på hvilken måte er det hensiktsmessig å opprettholde mottakene i sentrale strøk hvor man allerede har en høy andel innvandrere?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1585 (2016-2017)

  Innlevert: 21.09.2017

  Sendt: 21.09.2017

  Til behandling

  En kvinne som er returnert til Iran er i følge TV2 utsatt for fullbyrding av en dom på pisking. Pisking er tortur og umenneskelig behandling, noe som i asylretten gir grunnlag for beskyttelse. I asylbehandling ble dommen hun anførte som asylgrunn ikke ansett som reell. Kvinnen har også barn og mann i Norge med lovlig opphold, der hensynet til barnet ikke er tillagt vekt ved retur av mor. Hvilke endringen vil regjeringen gjøre for å garanter at ikke Norge sender asylsøkere tilbake til tortur?