Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 517)
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:517 (2016-2017)

  Innlevert: 17.01.2017

  Sendt: 17.01.2017

  Til behandling

  5. desember gjennomførte pakistansk politi en brutal razzia mot Ahmadiyyia-muslimenes hovedkvarter i Pakistan. Flere medlemmer ble slått og arrestert og det ble senere reist anklage mot dem ut fra landets anti-terrorisme-lover. Har Norge konkret tatt opp dette overgrepet med pakistanske myndigheter og hva vil utenriksministeren gjør for å sikre denne religiøse minoriteten deres grunnleggende rett til å utøve sin tro i Pakistan?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:516 (2016-2017)

  Innlevert: 16.01.2017

  Sendt: 17.01.2017

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hele prosessen rundt ansettelse av nye direktør i Husbanken og særlig bakgrunnen for at utlysningsteksten til stillingen ble endret underveis i prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:515 (2016-2017)

  Innlevert: 16.01.2017

  Sendt: 16.01.2017

  Til behandling

  Hardanger Villfisklag og frivillige har lagt ned stor innsats for å redde det som er igjen av villaksstammer i Hardanger. De har lagt grunnlaget for en genbank for Hardanger. Nå ser det ut til å være slutt - regjeringen vil ikke lengre bevilge penger til prosjektet. Ikke bare det, nå legges det også opp til at man skal destruere det møysommelig innsamlede genmaterialet. Hvordan vil statsråden sikre det innsamlede materialet og sikre genetisk bredde gjennom et langsiktig innsamlingsarbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:514 (2016-2017)

  Innlevert: 16.01.2017

  Sendt: 16.01.2017

  Til behandling

  Vil justisministeren sikre en faglig gjennomgang og vurdering av behovet for et eget barnehus i Finnmark
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2016-2017)

  Innlevert: 13.01.2017

  Sendt: 16.01.2017

  Til behandling

  Meiner statsråden at informasjon via radio er viktig, og vil statsråden iverksetje tiltak som sikrar at områdene som er særleg utsette for ekstraordinære hendingar som ekstremvêr, flom og snøskred kan motta informasjon over radio, eller er det andre tiltak statsråden ser for seg skal nyttast for å sikre informasjon til innbyggjarane i nemnte krisesituasjonar?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:512 (2016-2017)

  Innlevert: 13.01.2017

  Sendt: 16.01.2017

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for å sikre flere tilgang på nødvendig synsrehabilitering og bedre finansieringen av habilitering- og rehabiliteringskurs for blinde og svaksynte slik at det offentlige finansierer den faktiske kostnaden når pasienter har rett på slik oppfølging?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:511 (2016-2017)

  Innlevert: 13.01.2017

  Sendt: 16.01.2017

  Til behandling

  Kan statsråden gjøre rede for hvordan rettighetsfesting av BPA-ordningen fungerer for synshemmede personer som ikke kommer opp i 25 timers grensen og hvordan utviklingen av antall brukere generelt har vært etter at BPA-ordningen ble rettighetsfestet, både brukere totalt og brukere innenfor/utenfor den rettighetsfestede delen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:510 (2016-2017)

  Innlevert: 13.01.2017

  Sendt: 13.01.2017

  Til behandling

  Kan statsråden gje ei samla oversikt over kva som ligg i den mykje omtala «bilpakka» og korleis den samla sett og på dei ulike punkta vil slå ut for økonomien til bilistane i 2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:509 (2016-2017)

  Innlevert: 13.01.2017

  Sendt: 13.01.2017

  Til behandling

  Korleis stiller statsråden seg til å gje statleg bidrag til å få etablert straumkabel til små øysamfunn som til dømes Utsira?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:508 (2016-2017)

  Innlevert: 12.01.2017

  Sendt: 13.01.2017

  Til behandling

  Kor mange HV-soldatar var innrullert som ein del av Heimevernets områdestruktur 17. juni 2016?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:507 (2016-2017)

  Innlevert: 12.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Regjeringen vil fremme en samlet proposisjon for Stortinget om ny kommunestruktur og en samlet lovproposisjon om ny oppgaver våren 2017, heter det på Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside. Nå er det gitt signaler om at regjeringen planlegger å fremme forslag om tvangssammenslåing av kommuner i nærmeste framtid. Hva er begrunnelsen for å bryte de forutsetninger som er fastlagt i samarbeid med Stortinget og som kommunene har forholdt seg til som pålitelige?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:506 (2016-2017)

  Innlevert: 12.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Leger uten Grenser rapporterer om svært vanskelige forhold for flyktninger og migranter som oppholder seg i Hellas og på Balkan. Situasjonen har forverret seg på grunn av vinterkulda. Det er overfylte leirer, og det rapporteres om mangelfull vinterberedskap. Hvilke virkemidler har regjeringen tenkt å ta i bruk for å bidra til en snarlig løsning av krisen, og forhindre at liv og helse blir satt på spill?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:505 (2016-2017)

  Innlevert: 12.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Kan Statsråden redegjøre for om regjeringen vil godkjenne en slik forringelse av kvalitet, og hvordan en slik redusert utbygging eventuelt vil påvirke trafikksikkerheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Dokument nr. 15:504 (2016-2017)

  Innlevert: 12.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Hva har regjeringen gjort for å følge opp Stortingets vedtak knyttet til dette punktet i asylforliket?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:503 (2016-2017)

  Innlevert: 11.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at vi beholder et komplett og kompetent faglig miljø innen dykkermedisin, som Norsk senter for dykkemedisin, yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, også i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:502 (2016-2017)

  Innlevert: 11.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren

  Til behandling

  Som en del av asylforliket ble man enige om at det skal opprettes en ordning med direktefly til de viktigste avsenderlandene for å sikre rask retur av asylsøkere uten reelt beskyttelsesbehov. Hva har statsråden gjort for å følge opp denne enigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:501 (2016-2017)

  Innlevert: 11.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Hva har statsråden gjort for å følge opp dette punktet i asylavtalen, hvilke initiativ er tatt, og hvilke resultater er oppnådd?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:500 (2016-2017)

  Innlevert: 11.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Besvart: 17.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Hva har statsråden gjort for å sikre effektiv saksbehandling hos UDI og oppfordre til nye samarbeidsformer mellom UDI og PU og andre relevante etater, herunder i hvilken grad har saksbehandlingstiden holdt seg innenfor den stipulerte tiden for henholdsvis intervju og svar generelt og i saker som gjelder enslige mindreårige asylsøkere spesielt, samt i hvilken grad har man oppnådd målet om kortere saksbehandlingstid i 2016 enn i 2015 når det gjelder familieinnvandring, særlig i familiegjenforeningssaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:499 (2016-2017)

  Innlevert: 11.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Når tid vil statsråden underrette Rogaland fylkeskommune om hvilke problemer det er med den fylkeskommunale garantien for Rogfast?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:498 (2016-2017)

  Innlevert: 11.01.2017

  Sendt: 12.01.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden, som eier av helseforetakene foreta seg for å sikre at gravide leger får vaktfritak og forlengelse av stillingsforholdet etter fødsel?