Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 291)
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:294 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Hvor langt har statsrådene kommet med å lage egen handlingsplan for å sikre de bevaringsverdige husdyrrasene og gi næringsaktører som satser på disse rasene, både forutsigbarhet og mulighet for lønnsom drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:293 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Til behandling

  Det har vore ei rekke oppslag i media om bønder som vert hindra frå å utvikla garden av omsyn til fortidsminner. Kva vil statsråden gjera for å gjera dette lettare både praktisk og økonomisk for den enkelte bonde?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:292 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Mattilsynet har for første gang funnet to alvorlige virus som rammer jordbærplanter. Ingen av virusene har tidligere vært påvist i Norge, og begge ble funnet i bærfelt med importerte planter. Dette er et konkret resultat av regjeringens liberalisering av import. Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i skadene av egen politikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:291 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Mener samferdselsministeren at en reduksjon i antall stoppesteder fra 5 til kun et stoppested på Sørlandsbanen gjennom Telemark er tilfredsstillende?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:290 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at flere med fluktbakgrunn får dra nytte av kompletterende utdanning på lang sikt, og for at man på kort sikt kan tilby kompletterende utdanning for sykepleiere, lærere og ingeniører for kvalifiserte personer med utdanning utenfor EU/EØS og Sveits?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:289 (2017-2018)

  Innlevert: 17.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  I Stortingets spørjetime 15.11.2017 lanserte statsministeren eit nytt uttrykk: «å sosionomisere». Det var litt vanskeleg å få tak i kva statsministeren eigentleg meinte, men det kunne virke som om meningsinnhaldet var at sosionomar unnskylder bort kriminalitet, dersom det er folk som har det vanskeleg som utfører kriminaliteten. Kan statsministeren beskrive kva ho tror sosionomar gjer på jobb og kva hun legg i uttrykket å «sosionomisere»?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:288 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å gjøre studentboliger til et eget arealformål i plan- og bygningsloven, og har statsråden vurdert andre tiltak for å effektivisere prosessen med å få tillatelse og starte byggingen av nye studentboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:287 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  I hvilken grad mener statsråden at dyrevelferdsloven § 30 kan benyttes som hjemmel for å vedta avvikling av dyrehold og hvordan mener statsråden forholdet mellom dyrevelferdsloven § 30 og § 33 skal forstås for både å sikre dyrs levekår og eiers rettssikkerhet, og i tilfellet statsråden mener § 30 hjemler vedtak om avvikling av dyrehold, bør vilkårene for slikt inngripende vedtak følge mønsteret i vilkårene for vedtak om forbud mot aktivitet i § 33?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:286 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  EØS-tilsynet ESA leverte nylig en uttalelse til Norge om at vi bryter EØS-reglene ved ikke å gi fedre selvstendig uttaksrett. Skal Norge fortsette å bryte disse helt elementære likebehandlingsreglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:285 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Når vil regjeringen legge frem utredningen om hvordan staten best mulig kan legge til rette for en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet, og når vil regjeringen legge fram en sak om en permanent løsning for småflytrafikken i Oslo-området i tråd med hva en samlet stortingskomité ba om i Innst. 405 S (2016 – 2017)?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:284 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Hvordan vil regjeringen bidra til å øke rekrutteringen og tilgangen til kompetent arbeidskraft for sjømatnæringen, og hvordan vurderer regjeringen ønsket om å etablere en landsdekkende linje innenfor sjømat på videregående skole-nivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:283 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Kan statsråden informere om spesialisthelsetenesta sine styringsmål for somatiske tenester for 2017 blir innfridd, og kva er faktagrunnlaget per i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:282 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Kan statsråden informere om korleis styringsmåla for 2017 for psykisk helsevern blir følgt opp, og kva som er faktisk status per dags dato?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:281 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Kva rutinar har Olje- og energidepartementet for kvalitetssikring av tala som kjem inn frå oljeselskapa?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:280 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at kvalitet, tilbakeføring til samfunnet, og de sammensatte soningsbehovene blir dekket i omorganiseringen av kriminalomsorgen, og kan statsråden gjøre rede for når Stortinget får forslag til ny omorganiseringsplan lagt fram?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:279 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Gjøres det vurdering av behovet for bevæpning på andre flyplasser eller sentrale kollektivknutepunkter, slik som f.eks. Oslo sentralstasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:278 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Det er varslet utlysning av en rekke store samferdselsprosjekt i nær fremtid. Regjeringen har valgt en streng tolkning av konkurranseregelverket og entreprenører vegrer seg for å inngå prosjektsamarbeid. Det er få bedrifter lokalisert i Norge som har mulighet til å vinne så store anbud. Få anbydere er konkurransehemmende. Det er viktig å opprettholde og videreutvikle kompetansen og verdiskaping i Norge. Hvordan vil ministeren møte de strukturelle utfordringene som norsk lokaliserte entreprenører står ovenfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:277 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 17.11.2017

  Til behandling

  Hvilke endringer mener statsråden det bør få for norsk ulveforvaltning dersom den svenske ulvebestanden blir gjenstand for mindre strengt vern?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:276 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Til behandling

  Hva mener finansministeren om kvaliteten på Norges Banks siste konklusjoner på anbefalingene fra Etikkrådet?
 • Skriftlig spørsmål fra Theodor Helland (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:275 (2017-2018)

  Innlevert: 16.11.2017

  Sendt: 16.11.2017

  Til behandling

  Hva vil utenriksministeren gjøre overfor franske myndigheter for at menneskerettighetene i Vest-Sahara skal kunne rapporteres av FN-operasjonen i territoriet?