Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 2215)
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2215 (2019-2020)

  Innlevert: 05.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Kan statsråden garantere at alle elever, i grunnskolen og i videregående, får et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager, uten hjemmeundervisning, fra skolestart 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2214 (2019-2020)

  Innlevert: 04.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Aftenposten skrev 03.08.2020: «Bekymret for politiets konsulentbruk». I fjor brukte politiet 832,9 millioner kroner på konsulenttjenester. Lederen i Politiets Fellesforbund mener konsulenter har fått for stor innflytelse over politiet. NRK meldte 22. juli om Politimesteren i Øst politidistrikt som aldri har opplevd så mange alvorlige saker på så kort tid, midt i fellesferien, som gjør at ansatte må tilbakekalles fra ferie og trolig må jobbe overtid. Hvor stor del av politiets årsbudsjett har gått til konsulenter og overtidstimer for politiansatte de siste ti årene i de ulike politidistriktene, og hvor mange årsverk hadde dette utgjort årlig om de ble omgjort til faste stillinger i politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2213 (2019-2020)

  Innlevert: 04.08.2020

  Sendt: 05.08.2020

  Til behandling

  Politiets beredskapssenter i Nordre Follo tester skyting og eksplosiver. Seneteret ligger nær boliger, skoler og barnehager. 25. mai og 25. juni ble det gjennomført støytester, og vi som bor nær senteret fikk ingen varsel om støytestene. Jeg mener at alle, og spesielt familier med barn, skal få varsel om støytester. Vil naboene på Tårnåsen, Ødegården, Hellerasten, Sofiemyr og andre som kan høre skytning få god varsel før støytester, og hva vil ministeren gjøre for at alle skal få varsel?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2212 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Medfører det riktighet at karantenebestemmelsene for utenlandsk arbeidskraft når det gjelder helsevesenet og Hurtigruten/transport verken har inneholdt generelle krav om koronatesting og karantene, eller krav om at karantene ikke kan gjennomføres ved å ha kontakt med ansatte som igjen har kontakt med pasienter og passasjerer?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2211 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Til erstatning for eksamenskarakter har de norske IB-elevene våren 2020 fått tildelt en algoritmebasert karakter. Algoritmen er basert på tidligere resultat i faget og tidligere resultater ved den skolen eleven går på. Flere elever opplever at den tildelte karakteren ligger godt under forventet eksamensresultat. Hva kan norske myndigheter gjøre for å hjelpe disse elevene og rette opp en slik tilfeldig karaktersetting?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2210 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  UDI endrer mottaksstrukturen for asylmottak, og oppretter såkalte basismottak i 5 regioner. I Region Midt Norge vant Møre og Romsdal anbudet, og Trondheim Mottakssenter (Sandmoen) kan bli lagt ned. Beboerne vil sannsynligvis ikke ha innflytelse på hvor de flytter, eller hvem de flytter sammen med. Dette er svært uheldig for de som har sterk tilknytning til Trondheim gjennom skolegang, helsehjelp eller andre forhold. Vil statsråden sikre at de som har bodd lenge i Trondheim og har en sterk tilknytning får bli i byen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2209 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Statsråden har signalisert at han nå jobber med et nytt nasjonalt regelverk som skal gi kommunene det verktøyet de trenger for å regulere utleie av el-sparkesykler bedre. Stadig flere ulykker og andre problemer med slike sykler viser at behovet for et slikt nasjonalt regelverk er skrikende stort. Samtidig står flere bykommuner ganske hjelpeløse i sitt virkemiddelapparat. Når kan statsråden love at et regelverk/forskrifter er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2208 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med arbeidet på vraket av KNM Helge Ingstad. Det er snakk om ulovlig overtid, for lav lønn og manglende betaling. Særlig alvorlig er det at dette skjer på et statlig prosjekt. Hvordan har statsråden tatt tak i denne saken, hvordan kunne slike alvorlige lovbrudd finne sted og hvordan vil statsråden sørge for at Forsvaret rydder opp og unngår lovbrudd i framtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2207 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til et mer fleksibelt regelverk slik at voksne ikke urimelig hindres fra å studere fordi de ikke har fullført tidligere studier i ung alder?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2206 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hva har statsråden foretatt seg det siste året for å forsikre seg om at Forsvaret følger opp lønns- og arbeidstidsbestemmelser på arbeidet med KNM Helge Ingstad, og hva vil han foreta seg i tiden fremover som følge av de grove lov – og regelverksbruddene som er avdekket av Arbeidstilsynet?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2205 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden revurdere UDIs anbudskriterier, som i praksis utkonkurrerer bynære asylmottak, for å bedre ivareta kompetanse og trygghet for beboerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2202 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Når kan ideelle organisasjoner og stiftelser forvente å få en avklaring på hvordan de vil bli kompensert økonomisk i forbindelse med koronaviruset, vil helseministeren sørge for nasjonale retningslinjer for hvordan denne kompensasjonen skal utformes innen helserelatert virksomhet, og vil ministeren sikre at ingen av disse aktørene skal måtte redusere eller avvikle sine tilbud på grunn av manglende kompensasjon for tapte inntekter / økte ekstrautgifter i forbindelse med koronaviruset?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2201 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  På bakgrunn av sakene i Smaalenenes Avis i juli om ung jente som har forsøkt selvdrap, mener statsråden Sykehuset Østfold Kalnes har gitt jenta og hennes familie en god nok mottakelse og et godt nok tilbud i etterkant, og vil statsråden ta initiativ til å gjennomgå de nasjonale standarder og veiledere som sykehuset hevder å følge?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2200 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  I forbindelse med en sak om sosial dumping i landbruket der den allmenngjorte tariffavtalen er brutt, uttaler Arbeidstilsynet at de ikke har virkemidler de kan bruke. Siden regjeringen fjernet kollektiv søksmålsrett må det reises privat sak for å få etterbetalt lønn. Sosial dumping er ekstremt lønnsomt og må medføre straff. Innser statsråden nå behovet for kollektiv søksmålsrett og skal ikke reaksjoner som overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og politianmeldelse brukes i slike saker og i så fall hvorfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2199 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden bidra til at statens fagmiljø evaluerer konseptet presentert av The Boring Company, med tanke på eventuell vurdering i NTP-prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2204 (2019-2020)

  Innlevert: 02.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  I et skriv til OED 17. juni om vindkraftprosjektet Skorveheia skriver direktør Kjetil Lund i NVE at «blinkende hinderlys er en vesentlig visuell miljøbelastning for folk» og videre at «vår vurdering er at Skorveheia og Faurefjellet vindkraftverk ikke bør realiseres dersom et slik system (radarstyrt, min anmerkn.) ikke er mulig». Mener statsråden det er mulig å innstalere radarstyrte lys som NVE har krevd ved godkjenning av MTA-planen og som Lund viser til i brevet, og dersom dette ikke er mulig, er hun da enig med NVEs konklusjon i brev av 17 juni?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2203 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Vil statsministeren ta initiativ til å løfte denne problematikken opp på et internasjonalt nivå for å hjelpe rederi og sjøfolk?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2198 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å få hentet hjem norske sjøfolk som har sittet fast på skip i månedsvis som følge av korona-situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2197 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hva vil effekten være dersom verdsettelsesrabattene i formuesskatten settes til 20 pst. for primærbolig, 15 pst. for fritidseiendom og fjernes for sekundærbolig?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2196 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere en presisering av regelverket for å unngå forskjellbehandling i NAV?