Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (1 - 20 av 569)
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:569 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil statsråden følge dette opp, sikre at det blir ortopedisk akuttberedskap ved UNN Narvik,slik at eldre med lårbeinsbrudd- eller hoftebrud slipper lange og anstrengende turer til Harstad, slik tildligere helseminister bent Høye forsikret ?
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:568 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  I finansdebatten i Stortinget 2.12.2021 la finansministeren vekt på at Norges tilslutning til ACER hadde bidratt til de høye strømprisene vi nå har. Hvilke konkrete vedtak fra ACER vil finansministeren vise til for å underbygge dette resonnementet, og skal finansministeren forstås slik at regjeringen ønsker å trekke Norge ut av ACER?
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:567 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  I Regjeringsplattformen har regjeringen uten forbehold erklært at den skal «fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier og prioritere industriens kraftbehov». Hvilke prosesser har Regjeringen satt i gang for å realisere dette løftet, herunder for å avklare Norges forpliktelser etter EUs fornybardirektiv, og hvordan vurderer statsråden ordningen i lys av et marked som i økende grad krever dokumentasjon på at produkter er produsert med fornybar energi?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:566 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen utsette innføringen av de nye nettariffene, slik at folk slipper enda en økning på strømregninga i vinter?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

  Dokument nr. 15:565 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen raskt komme med en nasjonal kompensasjonsordning for de berørte bransjene, på samme nivå som ble gjort gjeldende fra mars 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:564 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Stemmer det at regjeringen har fjernet ordlyden i mandatet til Kvinnehelseutvalget, som gjør at kvinners helse i fengsel ikke inkluderes, i så fall hvorfor det og hvordan vil statsråden prioritere kvinners helse i fengsel fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:563 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvor mye mer inntekter staten har fått inn på olje og gass og energifeltet, i forhold til budsjettert for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:562 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Solberg-regjeringen oppnevnte 5. mars 2021 et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Forrige gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. På regjeringens nettsider kan vi lese at mandatet er noe endret etter regjeringsskiftet. Hva er det nye mandatet til Kvinnehelseutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole-Ansger Nepomuk Martini (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:561 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for fortgang i arbeidet med å realisere eit godt desentralisert behandlingstilbod for personar med kjønnsinkongruens?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole-Ansger Nepomuk Martini (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Om Den europeiske menneskerettsdomstolen kjem til at sexkjøpsforbod strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, vil statsråden då foreslå endringar i lovverket som er i tråd med avgjerda frå domstolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:559 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Vil regjeringen ta hele regningen for oppløsning av fylker og kommuner, slik finansministeren har skapt inntrykk av, og hvilke kriterier vil eventuelt gjelde?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:558 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Jeg ber om en oversikt per kommune som viser antall og andel lærere som oppfylte kompetansekravene i norsk, engelsk, matematikk samisk og norsk tegnspråk på barneskolen og ungdomsskolen for årene 2013, 2017 og 2021. Videre ber jeg om en tilsvarende oversikt for 2021 der kompetansekravene slik de foreslås i Hurdalsplattformen legges til grunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:557 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Meiner samferdselsministeren prinsipielt at det er rett av fylkeskommunen å legga til rette for bompengefinansierte vegprosjekt som både manglar oppdaterte samfunnsøkonomiske analysar, og som berre har blitt aktualiserte gjennom lokale bompengepakkar – etter kommunens ønske – og ikkje gjennom fylkeskommunale planar for transport?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:556 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Er statsråden trygg på at sikkerhetene til norske utøvere vil bli ivaretatt under vinter-OL i Beijing i 2022, sett i lys av forsvinningen til den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:555 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  I framlagt forslag til statsbudsjett for 2022 prop 1 s (2021-2022) og Prop 1 S tillegg 1 (2021-2022) er det foreslått kutt i pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 % til 10 % i 2022, og nedtrapping for enkeltstående barnehager fram til 2024. Flere barnehager og deriblant paraplyorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) mener dette vil gi tøffere økonomiske vilkår for barnehagene. Hvordan stiller Kunnskapsministeren seg til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:554 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Hva vil regjeringen gjøre for å redusere reisetiden på Dovrebanen på kort og mellomlang sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:553 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 03.12.2021

  Til behandling

  Hvordan kan statsråden garantere at nivået på utdanningsbistanden vil være på 3,4 milliarder kroner i 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:552 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Hvilke leverandører og underleverandører er aktuelle for å opprette systemet for tilrettelagt innhenting?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:551 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden utrede at det settes tak på eigedomskatten og når ser statsråden for seg at denne utredningen er gjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:550 (2021-2022)

  Innlevert: 02.12.2021

  Sendt: 02.12.2021

  Til behandling

  Proposisjonen var ventet til Stortinget høsten 2021. Hva er grunnen til at denne proposisjonen ikke er fremmet og når kan den ventes?