Lover og instrukser

Her finner du en samlet oversikt over lover og instrukser som er viktige for Stortingets virksomhet.

Grunnloven

Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene).

Grunnloven på bokmål (Lovdata)
Grunnlova på nynorsk (Lovdata)

Om Grunnloven

Stortingets arbeidsordning

Stortingets forretningsorden

Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget.  

Bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet fastsetter regler for utforming av statsbudsjettet, trygdebudsjettet, statsregnskapet og trygderegnskapet.

Se også veiledning i statlig budsjettarbeid med kommentarer til bevilgningsreglementet.

Behandling av gradert informasjon

Utfyllende retningslinjer til Stortingets forretningsorden § 75 a om behandling av gradert informasjon

Dokumentoffentlighet

Regler om dokumentoffentlighet for Stortinget (Lovdata).
Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) (Lovdata).

Stortingets kontrollfunksjon

Oversikt over lover og instrukser for Stortingets kontrollorganer

Reglement for åpne kontrollhøringer

Alle gjeldende lover vedtatt av Stortinget finnes på www.lovdata.no

Adgangsreglement

Stortingets adgangsreglement

Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker

Godtgjørelser, pensjonsordning, reisedekning m.m.

Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)

Stortingets lønnskommisjon

Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

Fratredelsesytelse for stortingsrepresentanter

Etterlønn for stortingsrepresentanter

Retningslinjer om reisedekning for stortingsrepresentanter

Gruppetilskudd og årsregnskap for stortingsgruppene

Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler

Etisk veileder og gaveveileder

Etisk veileder for stortingsrepresentantene

Gaveveileder for stortingsrepresentantene


Sist oppdatert: 08.12.2020 16:56