Hva skjer?

 • Ikke møte i plenum -Europarådet. Strasbourg.
 • Storting kl. 10.00 -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  -Europarådet. Strasbourg.
  4 høringer
 • Storting kl. 10.00 -Europarådet. Strasbourg.
 • Storting kl. 10.00 -Europarådet. Strasbourg. 2 høringer
 • Ikke møte i plenum -FrPs landsmøte. Gardermoen
  -Europarådet. Strasbourg.
Foto: iStockphoto.

Tekniske problemer

Deler av stortinget.no fungerer ikke for øyeblikket. Vi jobber med å løse problemet, og beklager ulempene dette skaper for våre brukere.

Foto: Stortinget.

Uke 17 på Stortinget

På programmet i uke 17 står blant annet representantforslag om rus, bekjempelse av ensomhet og en høring om endringer i arbeidsmiljøloven.

Stortingets undervisningssider, illustrasjonsfoto. Foto: Stortinget.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Omvisning i stortingssalen. Foto: Stortinget.

Omvisninger og skolebesøk

Stortinget tilbyr flere ulike typer besøk for skoleelever og publikum, blant annet omvisninger, kunstvandring og læringsspillene MiniTinget og «Valget er ditt».

Byggeprosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Forsiden til brosjyren Stortingsåret 2016−2017Stortingsåret 2016−2017

Stortingsåret 2016−2017

Etter hver stortingssesjon kommer det ut en årsrapport som dekker den parlamentariske virksomheten og eksternt rettede aktiviteter i administrasjonen.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Kakediagram.

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.