Helse- og omsorgskomiteen

Komiteens arbeidsområder er helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester, folkehelsearbeid, rusmiddelpolitikk og legemidler.

Komiteens medlemmer

Helse- og omsorgskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Høringsinstanser skal sende et notat på inntil to sider om punkter de vil ta opp med komiteen, som vedlegg til e-post i forkant av høringen – se den aktuelle sakssiden for nøyaktig frist. Komiteens medlemmer vil bruke notatet til å forberede spørsmål. Om ønskelig kan ytterligere skriftlig materiale tas med i 18 eksemplarer til høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Helse- og omsorgskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: helse-omsorg@stortinget.no

Komitésekretær

Kirsten Gjemdal
Telefon: 23 31 31 40

Komitésekretariatet

Rune Flaten
Telefon: 23 31 37 73

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:3 S (2017–2018)

  Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:3 S (2017–2018) "Representantforslag om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen".

  (14.11.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:7 S (2017–2018)

  Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:7 S (2017–2018) "Representantforslag om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud".

   

  (14.11.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:49 S (2017–2018)

  Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:49 S (2017–2018) "Representantforslag om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialtjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå".

  (14.11.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:50 S (2017–2018)

  Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:50 S (2017–2018) "Representantforslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter".

  (14.11.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:29 S (2017–2018)

  Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:29 S (2017–2018) "Representantforslag om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige".

  (14.11.2017)

Gå til nyhetsarkivet

Saker til behandling

Se alle