Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (2), Kristelig Folkeparti (1) og Senterpartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Vil KMD la Nye Molde kommune få reguleringsplanen som gjeld giftdeponi på Raudsand til ny handsaming, slik alle parti i den nye kommunen bortsett frå eitt krev?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

  Hvordan vurderer statsråden Statnetts samfunnsansvar som oppfylt ved et salg av regionalnettet til en kjøper uten lokal tilstedeværelse, der Statnett likevel ser ut for å bli praktisk ansvarlig for driften og der det er en annen relevant, lokal kjøper?
 • Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

  Hvordan kan regelverket for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav i tildelingskontrakter endres, slik at entreprenørene ikke må ta for stor belastning for betaling av merverdiavgift på omtvistede krav, samtidig som man unngår bevisst forskyvning av betaling av merverdiavgift?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  Jeg viser til oppslaget med statsministeren i VG i går, 28.11.19, og spør om det er startet et slikt arbeid i Samferdselsdepartementet, og om Samferdselsdepartementet på nåværende tidspunkt er kjent med saker der det er lagt til grunn feil tolking av EØS-retten?
 • Skriftlig spørsmål fra Roger Magne Osen (A) til digitaliseringsministeren

  Vår samfunnsoppbygging med verdiskaping og bosetning langs vårt vidstrakte land er krevende for full bredbåndsutbygging. Kostnader med utbygging til de som ennå ikke har tilgang er vesentlige høyere enn hva som tjenes igjen med dagens støtteregime.
  Ser ministeren at det er behov for ytterligere tiltak utover dagens ordning for å sikre utbygging til områder med svært liten kommersiell interesse, og hvilke tiltak ser i tilfelle ministeren det nødvendig å sette inn for å sikre at alle får tilbud over hele landet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle