Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Geirangerfjorden. Foto: Per Eide.

Møre og Romsdal

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn åtte representanter fra Møre og Romsdal.

Representantene er fordelt på følgende partier: Fremskrittspartiet (2), Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (2), Høyre (1) og Sosialistisk venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til samferdselsministeren

  I en artikkel i Romsdal Budstikke 19. januar i år fremkommer det at oppgaven med å overføre dokumenter og planer fra Statens vegvesen til Nye Veier AS for strekningen E136 Dombås-Vestnes ble stoppet i november 2021.
  Kan samferdselsministeren opplyse om hvorfor dette ble stoppet og hvilke vurderinger som ligger bak?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til utenriksministeren

  Kan Utenriksministeren redegjøre for Norges stemmegiving i saken, og hva vil hun gjøre for å sikre at granskningskommisjonen får en balansert tilnærming, slik at også palestinske aktører som Hamas granskes?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til samferdselsministeren

  Nye Veier har nettopp starta å rive fleire hus langs ein planlagt firefelts motorveg over Lågendeltaet. Området er verna, og Nye Veier har enno ikkje fått løyve til å bygge den aktuelle vegen.
  Kva synest statsråden om at Nye Veier har starta denne prosessen, når regjeringa sin budsjettavtale er klar på at utbygging av vegar skal gjerast på ein måte som minimerer tap av matjord og natur, og halde utbyggingskostnadar og bompengar nede?
 • Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Det er vanlige folks tur til å bli flådd på denne regjeringens vakt. Prisen på mat øker, renten er på vei opp, det er rekordhøye bensinpriser og strømpriser som smadrer mange sin økonomi. Staten flommer over av penger, 30–40 milliarder kroner i ekstrainntekter på strømavgifter, og staten håver inn flere hundre milliarder i gassinntekter hver dag. Hvorfor er statsråden mot en makspris som gjør at folk greier seg selv, heller enn at man deler ut almisser, og hvordan har regjeringen tenkt å sikre at bedrifter som sliter med høye strømpriser, ikke går over ende?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Orten (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Vil regjeringens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser datert 17.01.2022 gjøres gjeldende når statsråden skal vurdere om kontorene til NAV Arbeid og Ytelse i Molde og Kristiansund skal slås sammen, og hvilke kriterier vil statsråden legge vekt på i sin vurdering?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle