Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Veiprosjektet «E6/E10 Åpne vinterveier» er fjernet fra Vegvesenets prioriteringsliste, Hver vinter må E6 over Saltfjellet stenge. I fjor skjedde det 141 ganger, noe som tilsvarer 82 døgn med stengte veier. Stengte veier har store konsekvenser for næringslivet og for beredskap.
  Hva er det helt konkret som har påvirket SVVs prioriteringsendringer, er konsekvensene av tidsforsinkelser på gods over år, eksempelvis fersk fisk, tatt med i beregningene, og støtter statsråden disse prioriteringene?
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  ?Dagsavisen har avslørt hvordan Kunnskapsdepartementet med tidligere kunnskapsminister Jan Tore Sanner i spissen har trenert stortingsvedtaket om å evaluere seksårsreformen. Dette er alvorlig. Sanner var i utgangspunktet også imot en evaluering. Da departementet utlyste oppdraget kom det inn to interessenter, bl.a. ett fra Rambøll som ville ta oppdraget i samarbarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Rambøll ble innkalt til et forhandlingsmøte som senere ble avlyst. Kan statsråden redegjøre for hvorfor dette møtet ble avlyst, hva det var med Rambølls prosjekt departementet ikke likte, og hvordan det kunne gå så lang tid før tråden ble tatt opp igjen?
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til olje- og energiministeren

  Det norske støtteapparatet har påpekt utfordringer med støtte til produksjon og industriell bruk av hydrogen. I forbindelse med EU Green Deal har EU pekt på Important Projects of Common European Interest (IPCEI) som en mulig løsning for å få prosjektene i gang. Norge kan få nominere sine hydrogen-prosjekter innen utgangen av 2020 hvis vi velger å delta for å kunne støtte etablering av ny grønn industri i Norge. Hvordan ser regjeringen for seg at Norge kan få tatt del i IPCEI Hydrogen?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Kan regjeringen gi et tidsestimat og totalt kostnadsestimat om når folk i Nordland kan forvente at de nye redningshelikoptrene kan lande ved sykehusene i Nordland som Sea King i idag gjør?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til samferdselsministeren

  Vil statsråden vurdere muligheten for et riksfergesamband mellom Sørarnøy og Bodø i Nordland for å sikre verdiskapning, eksisterende og nye arbeidsplasser, i dette øysamfunnet?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle