Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren

  Det er de siste dagene blitt avdekket grusomme forhold for de flere hundre barna som er internert i leire som f.eks. Fort Sill i Texas. Beskrivelsene fra inspektører som har vært inne i leirene er uutholdelig lesning. Vil ministeren sørge for at norske myndigheter gir USA tydelig beskjed om at slike forhold er uakseptable og vil ministeren jobbe for å legge et internasjonalt press på amerikanske myndigheter slik at barna i første rekke får nødvendig helsehjelp og deretter blir gjenforent med sine foreldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Kan statsråden leggje fram oversikt over median- og gjennomsnittsinntekta til dei ulike inntektsdesila før og etter skatt på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 12558?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over median- og gjennomsnittsformuen til dei ulike formuesintervalla på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 10320?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Medfører det riktighet at regjeringen har avlsuttet arbeidet om å ha et felles billettsystem på riksvegferjene og hva er begrunnelsen for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  RIBO og Vev-Al-Plast i Saltdal har gjennom mange år utviklet en Samhandlingsmodell som kan dokumentere gode resultater. NTNU kan vise til at 48% av ungdommene som har vært inne i opplegget kommer i ordinært arbeid, i tillegg er flere i et utdanningsløp. For å utnytte mulighetene i modellen er det behov for flere AFT-plasser på Vev-Al-Plast, slik at AFT-plassene administrert av NAV følger opp Helse Nords antall plasser på RIBO. Kan ministeren følge opp dette slik at antallet unge uføre kan reduseres?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle