Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Kan statsråden bidra til at den midlertidige dispensasjonen for å oppholde seg i kjøretøy under overfart på ferjer og fartøy blir forlenget slik at folk i risikogruppen kan slippe å utsette seg for unødig smitterisiko i forbindelse med covid-19?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til klima- og miljøministeren

  I år er det en tredobling av døde reinsdyr i Børgefjell. Minst 60 døde dyr er funnet, så langt, og de fleste antas tatt av rovdyr. I området er det observert fem jerv og en bjørn, som har forsynt seg grovt i reinflokkene. I kommunene rundt skal sau og lam på beite, og med fjoråret i minnet gruer bøndene seg. Kommuner har søkt om fellingstillatelse på jerv og bjørn, og reineierne har søkt om uttak av jerv, uten aksept.
  Hvor mange reinsdyr og lam aksepterer statsråden skal bli drept før man setter inn tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Hva er det i regjeringens krisetiltak for reiselivet som gir reiselivsaktørene grunn til å glede seg til sommeren 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til barne- og familieministeren

  Kan regjeringen forsikre forbrukerne om at de vil få refundert sine betalte reiser fra Reisegarantifondet dersom disse avbestilles eller kanselleres grunnet korona, og reisearrangøren den er kjøpt via, senere går konkurs?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  I en reportasje i NRK fremkom det fra statsråden at det ikke er tillatt å leie ut konsesjoner på laks.
  Kan statsråden helt konkret i detalj vise til hvilken lov/forskrift som regulerer dette, samtidig som han skisserer hva regjeringa vil gjøre for å styrke arbeidsplasser i fiskeindustrien i Nordland, herunder helårlige arbeidsplasser.

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle