Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Senterpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1),  Sosialistisk Venstreparti (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til fiskeri- og havministeren

  Vil den nye fiskeriministeren vil skjære igjennom og se på en sak som betyr mye for ungdommer som velger en alternativ opplæring, og sørge for at de får samme rammevilkår som ungdommer som velger den tradisjonelle opplæringsveien med Vg1 Natur bruk og deretter vg2 Fiske og fangst?

  Begge alternativer fører tross alt til samme fagbrevet, Fiske og fangst.
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  I Hurdalplattformen lover den nye regjeringen å styrke nettolønnsordningen.
  Hvordan ønsker statsråden konkret at ordningen skal styrkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til forsvarsministeren

  Når kan det forventes at forsvarsministeren legge frem en plan for disponering og frigjøring av arealene tilknyttet Andøya flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Har ministeren sett på muligheten for å få endret betegnelsen «fiskemel» til å omfatte alt varmebehandlet marint råstoff.
  Det vil åpne for at kokte rekeskall, levergrakse, tunikater og andre marine dyr kan benyttes i fôr til insektlarver uten at vannet fjernes, og kan ministeren konkret redegjøre fra hva regjeringen har gjort for å styrke kunnskapsgrunnlaget og vurdert risiko for å benytte animalske biprodukt fra fiske og landbruk som fôr til larver?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Flere steder i landet har det vært krise i for veterinærdekningen. Kommuner sliter med lav bemanning i veterinærvakta. Det kan føre til dramatiske hendelser. Nå har husdyr i Hattfjelldal og Grane vært fri for veterinærhjelp i flere dager pga sykdom. Det er blitt langt mellom gårdene mange steder. Veterinærforeningen har omtalt situasjonen som en varslet krise.
  Selv om det er kommunene som har ansvar for tjenesten, er det grunn til å spørre seg hvorfor ministeren ikke har gjort nok på sitt nivå for å unngå krisen tidligere?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle