Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes holder konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Nordland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Hvordan vil statsråden følge opp tidligere uttalelser fra komiteen med ønske om kontinuerlig og kostnadseffektiv utbygging av rv. 9, og Stortingets vedtak om det samme, samt komiteens merknad om at strekningen Besteland–Helle kan igangsettes i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

  Mennesker med avslag på asylsøknad har likevel rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er nødvendig og ikke kan vente.
  I tilfeller hvor lege vurderer det slik at et menneske trenger nødvendig helsehjelp, kan da UNE overprøve legens vurderinger og dermed vurdere det slik at legen som har vurdert pasienten har tatt feil, og hva synes i så all helseministeren om at mennesket det gjelder ikke får nødvendig helsehjelp?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  I postloven § 19 tredje ledd står det: "Utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling og det ikke volder særlig skade eller ulempe." I NRK sin artikkel 5. januar kan vi lese om innbyggere i Vesterålen som ville fått opptil fem timers reisevei til postkassen. Synes statsråden at en reisevei på fem timer til postkassen "ikke volder særlig skade eller ulempe"?
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Ulvik kommune fulgte opp ønsket fra regjeringen om endringer i kommunestrukturen. Kommunen har brukt mye ressurser, utredet flere alternativ og vært aktiv politisk. Det har vært tydelig at de ønsket sammenslåing. Nabokommunene valgte likevel ulike andre sammenslåinger, med det resultatet at Ulvik kommune stod alene igjen uten noen å slå seg sammen med. På denne bakgrunnen mener kommunen at man ufrivillig har endt opp som en liten kommune. Er statsråden enig i at Ulvik er ufrivillig liten?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Er kartleggingen som fylkesmannen i Trøndelag har gjort over utviklingen i sosialhjelp i Trøndelag noe som fylkesmannen selv har initiert, er dette noe departementet har igangsatt og dersom det er noe departementet har igangsatt, når vil Stortinget få ta del i denne kunnskapen, og dersom det ikke er noe departementet har initiert, vil regjeringen vurdere å få på plass en slik kartlegging og eventuelle årsaker?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle