Senterpartiet (Sp)

Senterpartiets stortingsgruppe består av 20 representanter.

Kontaktinformasjon

Senterpartiets stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 33 93
E-post: sp.postmottak@stortinget.no

Senterpartiet

Post- og besøksadresse: Akersgata 51, 0180 Oslo
Telefon: 23 69 01 00
Medievakttelefon: 945 05 151
E-post: epost@sp.no
Hjemmeside: http://www.senterpartiet.no

Senterungdommen

Adresse og telefon som hovedpartiet
E-post: senterungdommen@senterpartiet.no
Hjemmeside: http://www.senterungdommen.no

Senterkvinnene

Mobiltelefon: 917 39 893
E-post: bmde@sp.no
Leder: Beate Marie Dahl Eide

Partiets stortingsgruppe

Velg å se:
Medlemmer av partiets stortingsgruppe
Nr Navn Styreverv
140 Arnstad, Marit Leder gruppestyret
55 Toppe, Kjersti Nestleder gruppestyret
148 Greni, Heidi Medlem gruppestyret
43 Vedum, Trygve Slagsvold Medlem gruppestyret
21 Gjelsvik, Sigbjørn Første varamedlem gruppestyret
76 Nordlund, Willfred Andre varamedlem gruppestyret
64 Bjørke, Nils T.
136 Borch, Sandra
97 Bøhler, Jan
88 Fasteraune, Bengt
40 Iversen, Geir Adelsten
68 Klinge, Jenny
33 Lundteigen, Per Olaf
47 Mehl, Emilie
80 Mossleth, Siv
167 Myhrvold, Ole André
123 Navarsete, Liv Signe
117 Pollestad, Geir
131 Sem-Jacobsen, Åslaug
84 Strand, Marit Knutsdatter