Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden garantere at det vil gis tilstrekkelige økonomiske rammer til de regionale helseforetakene (RHF), slik at ikke døgntilbudet i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) reduseres som følge av kommende anbudsrunder?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for at flere slagrammede skal få anbefalt oppfølging (etterkontroll) i spesialisthelsetjenesten, og hvordan vil statsråden sørge for at flere slagrammede skal få oppfylt sitt behov for opptrening, som er en viktig en del av rehabiliteringen etter hjerneslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Hvordan henger det sammen at en parlamentarisk leder for ett av regjeringspartiene varsler krav om et statlig løft for finansieringen av Gullknapp, samtidig som regjeringen kutter hele statstilskuddet til flyplassen, er dette et krav samferdselsministeren stiller seg bak, og hvordan blir Agder fylkeskommune konkret kompensert for at de nå får overført finansieringsansvaret for Gullknapp, og hva kan Gullknapp forvente av tilskudd fremover som følge av den endringen regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Stortingets intensjon om et jetfly permanent stasjonert i Tromsø oppfylles, slik Stortinget ba om i anmodningsvedtak nr. 573?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  I hvor mange av selvmordene begått siden 2017 har vedkommende vært på offentlige stønadsordninger, slik som arbeidsavklaringspenger, der det har blitt varslet eller gjennomført kutt i ordningen(e) til vedkommende kort tid før selvmordet, og hvordan vil regjeringen gjennom den nye handlingsplanen mot selvmord sørge for at vi får avdekket en eventuell sammenheng mellom økonomiske utfordringer og selvmord, slik at det kan settes inn forebyggende tiltak for denne gruppen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle