Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Panorama Grimstad. Foto: Espt123/Wikimedia Commons.

Aust-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn fire representanter fra Aust-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (1), Arbeiderpartiet (1), Fremskrittspartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Kan helseministeren garantere at fremdriften og mandatet for rusreformen ligger fast, uavhengig av hvordan regjeringsforhandlingene med KrF går?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  I jula gikk det et større ras på E18 mellom Risør og Tvedestrand. Heldigvis ble ingen drept eller skadet. Geologer sier at området fortsatt er utrygt med tanke på nye ras.
  Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre denne strekningen på E18 mot nye ras, og vil statsråden ta ytterligere grep for å få fortgang på en ny og trafikksikker 4-feltsvei mellom Risør og Tvedestrand?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Kan samferdselsministeren forsikre om at tidligere løfter knyttet til fremdriften av utbyggingene på E18 og E39 ligger fast, eller vil deler av disse strekningene kunne bli forsinket som følge av at samferdselsministeren nå legger opp til en konkurranse med flere nye veistrekninger, uten at det følger økte bevilgninger med?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Hvordan vil statsråden sørge for en bedre oppfølging av vedtak 840, i tråd med stortingsflertallets merknad ved budsjettbehandlingen, med konkrete tiltak som sikrer at ettervern blir en integrert del av behandlingstilbudet for pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle