Nyhetsarkiv

Finn artikkel etter

Alle

 • Stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Uke 49 på Stortinget

  På programmet i uke 49 står blant annet valg av riksrevisorer, en interpellasjon om burka, niqab og andre heldekkende plagg samt en høring om pengespilloven.

  (03.12.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Skatteetaten åpner kontroll

  Stortingets administrasjon mottok 2. desember brev fra Skatteetaten der det varsles om at det er besluttet å gjennomføre kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget.

  (02.12.2021)
 • Lars Haltbrekken. Foto: Stortinget.

  Klima og forskning hovedtema på Antarktis-konferanse

  Stortingets arktiske delegasjon deltar på en internasjonal konferanse om Antarktis onsdag 1. desember. Med det britiske parlamentet som vertskap, samles folkevalgte fra 22 land for å få en oppdatering på situasjonen i Antarktis og aktuelle tema i samarbeidet.

  (01.12.2021)
 • EFTA-delegasjonsmedlem Sveinung Rotevatn (V). Foto: EFTA-sekretariatet

  Viktigheten av grunnleggende verdier i EØS-samarbeidet

  Stortingets EFTA-delegasjon deltok 24.−26. november 2021 på et arbeidsbesøk til Polen med EFTAs parlamentarikerkomite. Formålet med besøket var å få bedre innsikt i hvordan EØS-midlene brukes i lys av den svært bekymringsfulle rettsstatsutviklingen i Polen.

  (01.12.2021)
 • Ingjerd Schou

  Seksuell trakassering erklært uakseptabelt av europarådsparlamentarikerne

  Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) Ingjerd Schou (H) deltok 25. og 26. november på møte for PACEs delegasjonsledere i Roma.

  (01.12.2021)
 • Saksvarsling fra Stortinget på e-post

  Ny saksvarsel-tjeneste fra Stortinget

  Med Stortingets nye saksvarsel kan du enkelt holde deg oppdatert om saker som er til behandling i Stortinget. Du kan også følge en eller flere komiteer, og få e-post når det skjer noe nytt.

  (26.11.2021)
 • Stortingspresident Masud Gharahkhani. Foto: Stortinget.

  Endringer i presidentskapet

  25. november valgte Stortinget Masud Gharahkhani (A) til stortingspresident. Kari Henriksen (A) er valgt som fjerde visepresident.

  (25.11.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Svar på spørsmål om pendlerboligsaker

  Les svar og oppfølgingssvar fra Stortingets direktør til Fremskrittspartiets parlamentariske leder Sylvi Listhaug om håndtering av pendlerboligsaker.

  (24.11.2021)
 • NATO-parlamentarikere på besøk i Oslo. Foto: Stortinget.

  NATO-parlamentarikere besøker Norge

  Politikere fra to komiteer i NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) er i disse dager på studietur til Oslo, Kirkenes og Tromsø. Formålet med besøket er å lære mer om norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsteknologi.

  (24.11.2021)
 • Kunngjøring av Nobels fredspris 2021. Foto: Det Norske Nobelinstitutt / Geir Anders R. Ørslien.

  Brev fra Nobelinstituttet

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler sak om brev og redegjørelse fra Det Norske Nobelinstitutt vedrørende driftssituasjonen. Les brev og redegjørelse.

  (19.11.2021)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Gjennomganger av Stortingets ordninger

  Se oversikt over pågående og planlagte gjennomganger av Stortingets ordninger.

  (19.11.2021)
 • Eva Kristin Hansen. Foto: Stortinget.

  Går av som stortingspresident

  18. november kunngjorde Eva Kristin Hansen at hun trekker seg som Stortingets president. Hun innehar vervet til en ny president er valgt av Stortinget.

  (19.11.2021)
 • Eva Kristin Hansen. Foto: Stortinget.

  Redegjørelse fra Stortingets president

  Les brev med redegjørelse fra stortingspresident Eva Kristin Hansen etter anmodning fra FrPs parlamentariske leder Sylvi Listhaug.

  (18.11.2021)
 • Utvalgsleder Therese Johnsen. Foto: Riksrevisjonen / Ilja Hendel.

  Ekstern gjennomgang av Stortingets pendlerboligordning

  Utvalget som skal foreta en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter er nå offentliggjort. Se oversikt over medlemmene.

  (18.11.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Mandat for gjennomgang av Stortingets pendlerboligordning

  Stortingets presidentskap har besluttet at det skal foretas en ekstern gjennomgang av reglene for ordningen med pendlerboliger for stortingsrepresentanter. Les mandatet for gjennomgangen.

  (17.11.2021)
 • Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er valgt til ny leder for Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP) og til ASEANs interparlamentariske forsamling (AIPA)

  Dialog mellom parlamentarikerne i Asia og Europa

  Fred og sikkerhet, internasjonalt samarbeid og utvikling i kjølevannet av koronaviruset var tema da mer enn 30 parlamenter var digitalt samlet til møte i det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP).

  (17.11.2021)
 • Bilde av noen av utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer på besøk i Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Forsvaret.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Forsvarets operative hovedkvarter

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte 5. november Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ved Reitan utenfor Bodø. Sjef FOH, generalløytnant Yngve Odlo, var vertskap for besøket.

  (15.11.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Referat i stortingsmøtet 9. november

  På grunn av tekniske problemer er ikke referatet i stortingsmøtet 9. november (komitéfordelingen av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2022) publisert i dagsordenen. Les det her.

  (09.11.2021)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Stortingets forretningsorden

  Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget. Nå foreligger kommentarutgaven i ny nettutgave.

  (05.11.2021)
 • Stortingspresident Eva Kristin Hansen tar imot det nederlandske kongeparet når de kommer på høflighetsvisitt tirsdag 9. november. Foto: Stortinget.

  Nederlands kongepar besøker Stortinget 9. november

  I forbindelse med statsbesøket til Norge, tar stortingspresidenten imot Deres Majesteter kong Willem-Alexander og dronning Máxima av Nederland til høflighetsvisitt på Stortinget.

  (05.11.2021)
 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stortinget.

  Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022

  Regjeringen Støre legger mandag 8. november kl. 12.00 frem sine endringsforslag til statsbudsjettet for 2022, Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022).

  (04.11.2021)
 • Lene Westgaard-Halle og Masud Gharahkhani. Foto: Stortinget.

  Stortinget arrangerer europeisk workshop i Tromsø om verdensrommet

  Hvorfor er verdensrommet og satellitter viktige for den arktiske regionen? Dette er temaet når Stortinget inviterer europeiske kollegaer til workshop i Tromsø fra 8. til 9. november.

  (04.11.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Budsjetthøringer 4. november

  4. november holder familie- og kulturkomiteen og helse- og omsorgskomiteen budsjetthøringer. Høringsoversikten er for øyeblikket utilgjengelig grunnet tekniske problemer.

  (04.11.2021)
 • Stortingspresident Eva Kristin Hansen. Foto: Stortinget.

  Tysklands president til Stortinget

  Stortingspresident Eva Kristin Hansen tar imot når den tyske presidenten Frank-Walter Steinmeier kommer på offisielt besøk til Norge torsdag 4. november. 

  (01.11.2021)
 • Jorodd Asphjell (A) er ny leder av Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Foto: Stortinget.

  Nordisk samarbeid i kjølvannet av koronapandemien

  Koronakrisen og styrket samarbeid er blant temaene Nordisk råd skal diskutere på sesjonen i København 1.–4. november. Stortinget deltar med en helt ny delegasjon.

  (29.10.2021)
 • Slottet sett fra taket av stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Middag på Slottet

  Torsdag 28. oktober er stortingsrepresentantene invitert til middag på Slottet, en tradisjon som startet for 115 år siden.

  (27.10.2021)
 • Visepresident Morten Wold på den europeiske parlamentspresidentkonferansen (ECPP) i Athen. Foto: ECPP.

  Parlamentspresidenter i Athen

  Demokrati og en felles fremtid for europeiske medborgere var på dagsordenen for ECPP i Athen.

  (25.10.2021)
 • Stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Uke 43 på Stortinget

  I uke 43 starter budsjetthøringene, og den første spørretimen med ny regjering blir avholdt.

  (22.10.2021)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Vil endre i reglene for fratredelsesytelser for regjeringen

  I dag kan regjeringsmedlemmer med mer enn 12 måneders funksjonstid automatisk få én måneds fratredelsesytelse uavkortet selv om de har annen inntekt. Reglene foreslås nå endret.

  (22.10.2021)
 • Svein Harberg holder tale under Sametingets åpning. Foto: Vaino Rensberg/Sametinget.

  Stortinget representert ved Sametingets åpning

  Første visepresident Svein Harberg representerte Stortinget da Hans Majestet kong Harald åpnet Sametinget 20. oktober.

  (20.10.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Komitésammensetningen er klar

  Valgkomiteen avga sin innberetning om komitésammensetningen 19. oktober. Se oversikten over medlemmene i komiteene.

  (19.10.2021)
 • Christine Aspelund. Foto: Niklas Hart.

  Vant oppdraget med å lage skulptur utenfor Stortinget

  Den norske billedhoggeren Christine Asplund vant konkurransen om å lage en skulptur som hedrer Anna Rogstad, den første kvinnen som møtte på Stortinget.

  (15.10.2021)
 • Jonas Gahr Støres regjering. Foto: Stortinget.

  Jonas Gahr Støres regjering

  Landets nye regjering ble utnevnt i statsråd 14. oktober. Se oversikten over statsrådene.

  (14.10.2021)
 • Statsminister Jonas Gahr Støre presenterer regjeringserklæringen. Foto: Stortinget.

  Regjeringserklæring og trontaledebatt

  Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte regjeringserklæringen i Stortinget 18. oktober. Regjeringserklæringen og trontalen blir debattert 20. og 21. oktober.

  (13.10.2021)
 • Den norske delegasjonen i Lisboa, Hårek Elvenes (H), Lene Westgaard-Halle (H) og Christian Tybring-Gjedde (Frp). Foto: Stortinget.

  NATO PA holdt høstsesjon i Lisboa

  Forsvarsbevilgninger, sikkerhet i nordområdene, situasjonen i Afghanistan og utviklingen av NATOs nye strategiske konsept var blant en rekke tema som ble drøftet under NATO PAs årlige sesjon i Lisboa fra 8. til 11. oktober.

  (12.10.2021)
 • Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Foto: Stortinget.

  Statsbudsjettet 2022

  Finansdebatten ble holdt 2. desember, og rammene for statsbudsjettet ble vedtatt. Her finner du budsjettdokumentene og arbeidsplanen for budsjettbehandlingen («terminlisten»).

  (11.10.2021)
 • Statsminister Erna Solberg overrekker trontalen til H.M. Kong Harald. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget.

  Det 166. storting er åpnet

  Mandag 11. oktober foretok H.M. Kong Harald den høytidelige åpningen av det 166. storting.

  (11.10.2021)
 • Eva Kristin Hansen. Foto: Stortinget.

  Nytt presidentskap

  9. oktober valgte Stortinget presidentskap. Eva Kristin Hansen (A) er ny stortingspresident. Se oversikt over presidentskapet.

  (09.10.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Fullmaktene godkjent

  8. oktober vedtok Stortinget at fullmaktene fra landets valgdistrikter er godkjent. Det er ikke funnet feil ved valgavviklingen som har hatt innvirkning på valgoppgjøret.

  (08.10.2021)
 • Foto: Stortinget.

  Åpner for omvisninger og skolebesøk

  Vi gleder oss til å ta imot besøkende på omvisninger og skolebesøk igjen!

  (06.10.2021)
 • Pengsedler. Foto: Norges Bank.

  Budsjetthøringer

  Se oversikt over planlagte datoer for budsjetthøringene høsten 2021. Søknadsskjema og søknadsfrist for deltakelse er publisert på komitésidene.

  (06.10.2021)
 • Elever fra Persbråten vgs tekster ut læringsspillet

  Stortinget lanserer nytt læringsspill

  Gjennom læringsspillet Regjeringskabalen kan lærere på videregående ta forhandlingene fra Hurdal inn i klasserommet. 

  (06.10.2021)
 • Stortingets delegasjonsleiar Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  PACEs haustsesjon

  Etter halvanna år med digitale møter og sesjonar møtte meir enn 250 parlamentarikarar i Strasbourg på PACES haustsesjon for debattar og resolusjonsvedtak.

  (01.10.2021)