Nyhetsarkiv

Finn artikkel etter

Alle

 • Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldts tale 8. mai

  Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldts tale på frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai.

  (08.05.2021)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

  Fred, frihet og demokrati kan ikke tas for gitt

  Stortingspresident Tone W. Trøen og lederen i utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt holdt taler på frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai for å hedre og minnes alle som har kjempet for fred og frihet på Norges vegne. 

  (08.05.2021)
 • Jonas Gahr Støre (A) og statsminister Erna Solberg (H) i replikkordskifte under debatten om statsministerens redegørelse om koronoakommisjonen rapport. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 18

  Stortinget har i uke 18 blant annet vedtatt å be regjeringen følge opp Koronakommisjonens rapport med uavhengig granskning. Det ble også vedtatt endringer i folketrygdloven om sykepenger og pleiepenger.

  (07.05.2021)
 • Stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Uke 19 på Stortinget

  På programmet i uke 19 står blant annet Perspektivmeldingen 2021, forslag om fullføringsrett for elever som har hatt mye fravær og digital skole grunnet covid-19 samt rapporten fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon.

  (07.05.2021)
 • Åsunn Lyngedal og Kårstein Eidem Løvaas er møteledere for konferansen. Foto: Stortinget.

  Europeiske topper samles til konferanse om verdensrommet

  Næringsutvikling, nasjonale romlover og satellitter i Arktis er viktige temaer for Den europeiske interparlamentariske romkonferansen mandag 10. mai.

  (06.05.2021)
 • Anna Rogstad møtte første gang på Stortinget som vararepresentant i 1911. Foto: Nasjonalbiblioteket

  Disse kunstnerne får lage skisser til Rogstad-skulptur

  Stortinget har invitert seks kunstnere til en lukket konkurranse om å utforme en skulptur av Norges første kvinnelige stortingsrepresentant, Anna Rogstad.

  (05.05.2021)
 • Norske pengesedler. Foto: Nils S. Aasheim/Norges Bank.

  Vedtak uke 17

  I uke 17 vedtok Stortinget blant annet endringer i statsbudsjettet for 2021 vedrørende feriepenger av dagpenger, å oppheve eksportkredittloven samt å be regjeringen gjennomgå vergemålsordningen.

  (30.04.2021)
 • Illustrasjonsfoto.

  Planlagd høyring om Kommuneproposisjonen 2022

  Kommunal- og forvaltingskomiteen har planlagt å halda videokonferansehøyring om Kommuneproposisjonen 2022 torsdag 20. mai. Frist for å søkja om å få koma på høyringa er ut dagen sundag 16. mai.

  (29.04.2021)
 • Flaggutkast nummer tre i frihetens farger, rødt, hvitt og blått, tegnet av Fredrik Meltzer og vedtatt av Stortinget i mai 1821. Foto: Stortinget.

  Det norske flagget er 200 år

  I maidagene i 1821 vedtok Stortinget det norske flagget vi kjenner i dag. Hele 18 flaggutkast ble diskutert, og nå vises alle disse frem utenfor Stortinget. 

  (29.04.2021)
 • Forbundskanslar Angela Merkel talte til Europarådets parlamentarikarforsamling. Foto: Europarådet

  Angela Merkel talte til Europarådets parlamentarikarforsamling

  Regelstyrt internasjonalt samarbeid er grunnlaget for fredelege relasjonar mellom statar, sa forbundskanslar Merkel i sin tale til forsamlinga.

  (26.04.2021)
 • Illustrasjonsfoto fra Nordlandsbanen. Foto: iStock.

  Vedtak uke 16

  I uke 16 vedtok Stortinget blant annet å be regjeringen sette i gang arbeidet med Nord-Norgebanen og å sikre Aker sykehus som fullverdig lokalsykehus for Groruddalen samt å lovfeste klinisk etikkomité i helseforetakene.

  (23.04.2021)
 • Norges Lover. Foto: Stortinget.

  Ny utgave av «Norges Lover»

  En ny utgave av lovsamlingen «Norges Lover» er lansert. Stortinget har tatt over som utgiver av den tradisjonsrike lovboken.

  (22.04.2021)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

  Internasjonal dag på Stortinget 22. april

  Torsdag 22. april står utenrikspolitikken i fokus på Stortinget. Det blir debatt om regjeringens utenrikspolitiske redegjørelse, fremleggelse av de interparlamentariske delegasjonenes årsrapport og digital mottakelse for det diplomatiske korps.

  (20.04.2021)
 • Lading av el-bil. Foto: iStock.

  Vedtak uke 15

  I uke 15 vedtok Stortinget blant annet å be regjeringen følge opp Klimaplan for 2021–2030 med infrastruktur for lavutslippskjøretøy og å skjerme kjøttproduksjon for økt skattlegging. Det ble også vedtatt økt strafferamme for ulovlig opphold i Norge.

  (16.04.2021)
 • Årsrapport for 2020. Illustrasjon: Stortinget.

  Årsrapport for 2020

  Les årsrapporten for 2020 fra Stortingets administrasjon.

  (15.04.2021)
 • Eirik Sivertsen, leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget.

  Slutterklæring fra Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen

  I slutterklæringen fra Den arktiske parlamentarikerkonferansen retter parlamentarikerne klare oppfordringer til regjeringene i Arktis-regionen om blant annet å styrke klimasamarbeidet, øke tilgjengeligheten for digital infrastruktur og lytte til unge stemmer. 
  (14.04.2021)
 • Eirik Sivertsen i arktisk parlamentarisk komitémøte. Foto: Stortinget.

  Følg den arktiske parlamentarikerkonferansen direkte

  Stortinget er vertskap for den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen, som arrangeres digitalt 13. og 14 april. Her kan du følge konferansen direkte.

  (13.04.2021)
 • Eirik Sivertsen i arktisk parlamentarisk komitémøte. Foto: Stortinget

  Forsterket arktisk samarbeid mot klimaendringer

  Stortinget er vertskap for Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen, som arrangeres digitalt 13. og 14. april. Klimaendringer og et styrket arktisk samarbeid frem mot klimatoppmøtet i Glasgow til høsten blir viktige temaer på konferansen.

  (09.04.2021)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen mottok rapporten digitalt. Foto: Stortinget.

  Stortinget mottok NIMs årsmelding for 2020

  Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fikk overlevert årsmelding fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) den 8. april.

  (08.04.2021)
 • Stortingspresident Tone W. Trøen mottok Ombudsmannen for Forsvarets årsmelding for 2020. Foto: Stortinget.

  Mottok Ombudsmannen for Forsvarets årsmelding for 2020

  Stortinget har fått overlevert årsmeldingen for 2020 fra Ombudsmannen for Forsvaret. Stortingspresident Tone W. Trøen mottok meldingen i et digitalt møte den 7. april.

  (07.04.2021)
 • Earth Hour-logo

  Earth Hour

  Stortinget deltok på markeringen Earth Hour 2021 og slukket lysene i stortingsbygningen lørdag 27. mars fra kl. 20.30 til kl. 21.30.
  (26.03.2021)
 • Inngangen til Høyesterett. Foto: Andreas Haldorsen/Wikimedia Commons.

  Betenkning fra Høyesterett

  Før jul ba Stortinget Høyesterett vurdere tilslutningen til EUs fjerde jernbanepakke. Fredag 26. mars leverte Høyesterett sin betenkning til Stortinget.

  (26.03.2021)
 • Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 12

  I uke 12 har Stortinget blant annet vedtatt en helhetlig språklov og gjort koronatilpasninger i valgloven og kommuneloven.

  (26.03.2021)
 • Svein Grønnern, leder av EOS-utvalget. Foto: Stortinget.

  Mottok EOS-utvalgets årsmelding for 2020

  Stortinget har fått overlevert årsmeldingen for 2020 fra EOS-utvalget. Stortingspresident Tone W. Trøen mottok meldingen i et digitalt møte den 24. mars.

  (24.03.2021)
 • Planlagte høringer i finanskomiteen våren 2021

  Finanskomiteen planlegger høring 3. mai om meldingen om Statens pensjonsfond 2021, og 6. mai om Finansmarkedsmeldingen 2021.

  (24.03.2021)
 • Sivilombudsmannen har levert to årsmeldinger for 2020 til Stortinget. De ble mottatt av andre visepresident Morten Wold. Foto: Stortinget.

  Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2020

  23. mars overleverte sivilombudsmann Hanne Harlem to årsmeldinger for 2020 til Stortinget. Andre visepresident Morten Wold var mottaker.

  (23.03.2021)
 • Digitale møter likestilles rettslig med fysiske i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 10

  I uke 10 vedtok Stortinget blant annet endringer i en lønnsstøtteordning ved permitteringer pga. korona, endringer i våpenloven samt rettslig likestilling av digitale borettslagsmøter.

  (12.03.2021)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortinget utsatt for IT-angrep

  Stortinget er igjen rammet av et IT-angrep. Angrepet er knyttet til sårbarheter hos Microsoft Exchange, som flere virksomheter er rammet av.

  (10.03.2021)
 • Bilde fra filmen: Stortinget.

  Film: Hvem bestemmer i Norge?

  Hvem bestemmer i Norge? Bli med Victoria i jakten på hvem som bestemmer i landet vårt. Filmen passer for barn mellom 8 og 11 år.

  (10.03.2021)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

  Regler for filming og fotografering er revidert

  Presidentskapet har revidert reglene for filming og fotografering i Stortinget.

  (08.03.2021)
 • Anna Rogstad (1854–1938), Frisinnede Venstre. Den første kvinnen som møtte på Stortinget. Møtte som vara 17. mars 1911, to år før allmenn stemmerett for kvinner ble innført. Kunstner: Eyolf Soot.

  Portretterte kvinner i Stortinget

  I anledning kvinnedagen stilte Stortinget ut portretter av kvinnelige stortingsrepresentanter i vandrehallen.

  (08.03.2021)
 • Torill Eidsheim (H), OSSE PAs spesialrepresentant for arktiske spørsmål, på Zoom. Foto: Stortinget

  Digitalt vintermøte for OSSEs parlamentarikerforsamling

  Medlemmene av parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE PA) måtte avholde sitt regulære vintermøte digitalt i år. Møtet ble holdt 24.–26. februar.

  (03.03.2021)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Rapport om Stortingets arbeidsmåte

  1. mars leverte reglementskomiteen på Stortinget sin rapport til Stortingets presidentskap med forslag til en rekke endringer i Stortingets forretningsorden.

  (01.03.2021)
 • Illustrasjonsfoto.

  Videokonferansehøyring om rusreform (Prop. 92 L (2020–2021))

  Justiskomiteen er med på høyringa i helse- og omsorgskomiteen om rusreforma 16. mars.

  (01.03.2021)
 • Norsk pass. Foto: iStock.

  Vedtak uke 8

  I uke 8 vedtok Stortinget blant annet at Norge kan vedta tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser og å be regjeringen bekjempe gjengkriminalitet.

  (26.02.2021)
 • Særskilt melding fra EOS-utvalget om Frode Berg-saken

  EOS-utvalget har overlevert en særskilt melding til Stortinget om Frode Berg-saken.

  (25.02.2021)
 • Ketil Kjenseth, leder av Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden. Foto: Stortinget

  Arrangerer webinarer om energi, digitalisering og antibiotikaresistens

  Energi, digitalisering og antibiotikaresistens er tema for webinarene som Nordisk råd arrangerer i samarbeid med Europaparlementet 2. og 3. mars. Flere stortingsrepresentanter deltar.

  (24.02.2021)
 • Illustrasjonsbilde: iStock.

  Vedtak uke 7

  I uke 7 har Stortinget blant annet vedtatt å forlenge kompensasjonsordninger for frilansere og selvstendig næringsdrivende samt bedt regjeringen bedre pensjonistenes økonomiske vilkår.

  (19.02.2021)
 • «Sosialdemokratisk ikon» av Tom Gundersen. Foto: Stortinget.

  Kunstutstilling på Eidsvolls plass

  Kunstvandringene i Stortinget er avlyst, men på Eidsvolls plass kan du likevel se et utvalg fra samlingen i utstillingen «Politikkens kunst».

  (18.02.2021)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og første visepresident Eva Kristin Hansen på Eidsvolls plass der statuen av Anna Rogstad skal stå. Foto: Stortinget.

  Konkurranse om kvinne på sokkel utenfor Stortinget er i gang

  Kunstnere kan nå konkurrere om å få lage statue til Stortinget av den første stortingskvinnen, Anna Rogstad.

  (15.02.2021)
 • Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 6

  I uke 6 vedtok Stortinget å be regjeringen fjerne krav om helseattest for eldre sjåfører, å sikre eldre bedre smittevern og omsorg under pandemien samt å redegjøre årlig for Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd.

  (12.02.2021)
 • Samisk flagg foran Stortinget. Foto: Stortinget.

  Hilsen på samenes nasjonaldag

  6. februar feiret vi samenes nasjonaldag. Stuorradiggi maid sávvá sámi álbmogii lihkku beivviin.

  (06.02.2021)
 • Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 5

  I uke 5 har Stortinget blant annet vedtatt endringer om innreisekarantene i smittevernloven, behandlet en melding fra regjeringen om dagligvaremarkedet samt behandlet en rekke representantforslag.

  (05.02.2021)
 • Svein Harberg leverer sin rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

  Rapport om Stortingets kontrollfunksjoner er levert stortingspresidenten

  Harbergutvalget har gjennomgått Stortingets kontrollfunksjoner. 1. februar leverte utvalgsleder Svein Harberg sin rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

  (01.02.2021)
 • Bjørn Magnus Berge ble valgt som visegeneralsekretær i Europarådet. Foto: Europarådet

  Europarådets parlamentarikarforsamling møttes til sesjon i hybrid format

  Stortinget deltok digitalt med sju delegatar då Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) møttes til sesjon for første gang på eit år, denne gangen i hybrid format, med rundt 100 delegatar til stades i Strasbourg og resten på heimekontor i dei 47 medlemslanda.

  (01.02.2021)
 • Møtet ble holdt digitalt. Foto: Stortinget.

  Parlamentarikere vil gjøre OSSE mer synlig

  Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas parlamentarikerforsamling (OSSE PA) tar nå initiativ for å bidra til økt politisk oppslutning rundt OSSE frem mot 50-års jubileet for Helsingforsavtalen i 2025.

  (28.01.2021)
 • Løve på Løvebakken: Foto: Stortinget.

  Møteprogram uke 5

  Alle planlagte møter i uke 5 vil gå som normalt. Det legges videre opp til en normal saksavvikling fremover. Også planlagte digitale høringer vil gå som normalt.

  (28.01.2021)
 • Bilde av Waala i bunad på en fotballbane. Waala medvirker i filmen om demokrati som er laget av Stortinget. Foto: Stortinget

  Film: Hva betyr demokratiet for deg?

  Hva betyr demokrati for deg? Vi har snakket med mennesker med forskjellig bakgrunn og kultur om hva demokrati betyr for dem.

  (26.01.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Minimal aktivitet på Stortinget i uke 4

  På grunn av koronasituasjonen skjerpes smitteverntiltakene på Stortinget ytterligere.

  (23.01.2021)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Ny løysing for skriftlege innspel

  Det er kome ei ny løysing for utlysing og innsending av skriftlege innspel til sakene komiteane handsamar.
  (22.01.2021)
 • Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om regjeringens håndtering av koronapandemien, 18. januar 2021. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 3

  I uke 3 har Stortinget blant annet behandlet regjeringens redegjørelse om koronahåndteringen, hvor det ble gjort en rekke vedtak om økonomiske ordninger og smittevern som regjeringen må følge opp. Det ble også vedtatt endringer i loven om innreiserestriksjoner.

  (22.01.2021)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Anmodningsvedtak knyttet til korona

  19. januar vedtok Stortinget 32 anmodningsvedtak knyttet til koronapandemien. Se oversikt over vedtakene.

  (20.01.2021)
 • Eirik Sivertsen (A), leder i Stortingets delegasjon til det arktiske parlamentariske samarbeidet, her fra et møte i 2019. Foto: Stortinget.

  Stortingets nordområdedialog med utenriksministeren

  Onsdag 20. januar møter ledelsen i Stortingets internasjonale delegasjoner utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide for en gjensidig informasjonsutveksling om hva som skjer i det politiske samarbeidet i nord.

  (19.01.2021)
 • Gjennom Stortinget fra klasserommet kan elever møte Stortingets omvisere direkte fra stortingssalen. Her har Claus Olav Thorbjørnsen en time med elever som tar politikk og menneskerettigheter i 3. klasse på Andøy videregående skole. Besøket fant sted 30. oktober 2020. Foto: Stortinget.

  Trekker elever inn i stortingssalen med digitalt tilbud

  Koronapandemien har gjort Stortingets dialog med elever og lærere digital. Gjennom tilbudet Stortinget fra klasserommet blir elevene tatt med inn i selve stortingssalen via Teams.

  (11.01.2021)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen i Gjerdrum kirke. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB.

  Hilsen ved sørgegudsjenesten i Gjerdrum

  Les stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøens hilsen under sørgegudsjenesten i Gjerdrum 10. januar.

  (10.01.2021)
 • Godtgjøringsutvalget leverte rapporten digitalt til Stortinget. Foto: Stortinget.

  Godtgjøringsutvalget har levert sin rapport

  Et utvalg har utredet felles prinsipper for godtgjøring til politikere. Utvalget har også evaluert ordningen med Stortingets lønnskommisjon. 6. januar leverte utvalgsleder Ådne Cappelen sin rapport til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

  (06.01.2021)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortingspresidenten kondolerer

  Politiet slår nå fast at det ikke lenger er håp om å finne overlevende etter jordskredet på Gjerdrum. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen vil på vegne av Stortinget utrykke sin sorg og medfølelse overfor alle berørte. 
  (05.01.2021)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Møtestart på Stortinget blir utsatt én uke

  Stortingets presidentskap har besluttet å utsette møtestart etter jul med én uke. Det første stortingsmøtet i 2021 blir avholdt mandag 18. januar.

  (04.01.2021)
 • NIMs logo: NIM

  Fikk overlevert evaluering av NIM

  Stortingets presidentskap fikk fredag 18. desember 2020 oversendt rapporten fra Agenda Kaupang om evaluering av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

  (18.12.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Stortinget viderefører tiltak mot korona

  17. desember besluttet Stortingets presidentskap å videreføre tiltakene Stortinget har innført i forbindelse med korona-pandemien.
  (18.12.2020)
 • Anna Rogstad. Foto: Nasjonalbiblioteket.

  Stortinget hedrer sine kvinnelige pionerer

  For å markere hundre år med fast kvinnelig representasjon på Stortinget, har presidentskapet vedtatt at det skal oppføres en statue av Anna Rogstad på Eidsvolls plass og males et portrett av Karen Platou til Stortinget.

  (12.12.2020)
 • Alfred Nobel. © The Nobel Foundation.

  Vedtak uke 50

  I uke 50 har Stortinget blant annet vedtatt budsjettinnstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen og valgt nye medlemmer til Nobelkomiteen.

  (11.12.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Stortinget forskyver siste møtedag før jul med én dag

  For å komme i mål med behandlingen av statsbudsjettet har presidentskapet besluttet at siste møtedag før jul blir lørdag 19. desember.

  (02.12.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Innstilling om endringer i domstolloven

  Innstillingen fra justiskomiteen om endringer i domstolloven (domstolstruktur), Innst. 134 L (2020–2021), er avgitt.

  (02.12.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 48

  I uke 48 har Stortinget blant annet vedtatt rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og å sikre informasjonstilgang for Koronakommisjonen. I tillegg ble langtidsplanen for Forsvaret debattert, avstemming her gjøres neste uke.

  (27.11.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Endringer i retningslinjer for bruk av tilskudd til partigruppene

  24. november vedtok Stortinget endringer i retningslinjer for bruk av tilskudd til partigruppene. Endringene gjelder blant annet rett til innsyn og begrensning av mulighet til oppsparing av egenkapital.

  (24.11.2020)
 • Delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde legger frem sitt resolusjonsutkast lørdag 21. november. Foto: Stortinget.

  Kina høyt på NATO PAs digitale dagsorden

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) deltok på forsamlingens digitale årlige sesjon 18.–23. november.

  (24.11.2020)
 • Ingjerd Schou (H), Stortingets femte visepredent og leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), leder også PACEs prosedyrekomité. Foto: Stortinget

  Europarådets parlamentarikerforsamling kan møtes til digitale plenumssesjoner

  Det er nå bestemt at 2021-sesjonen i Europarådets parlamentarikerforsamlingen (PACE) kan foregå digitalt. Også valg kan gjennomføres uten fysisk tilstedeværelse i Strasbourg.

  (23.11.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 47

  I uke 47 vedtok Stortinget blant annet brexit-loven, å gjøre tilgangen til helsedata enklere for helsepersonell og forskere samt å be regjeringen foreta en helhetlig revisjon av smittevernloven.

  (20.11.2020)
 • Kersti Kaljulaid. Foto: Stortinget.

  Estlands president besøker Stortinget

  Estlands president Kersti Kaljulaid gjester Stortinget 20. november. Hun skal ha møter med stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og med ledelsen i utenriks- og forsvarskomiteen.

  (18.11.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 46

  I uke 46 har Stortinget blant annet vedtatt å be regjeringen sørge for at de som tjener penger på doping i idretten kan straffeforfølges og at politiattesten ved ansettelse i skoler og barnehager skal vise flere lovbrudd.

  (13.11.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Publikumsgalleriet

  Presidentskapet vedtok 9. november å anbefale Stortinget å midlertidig stenge publikumsgalleriet som et smitteverntiltak. Dette ble også gjort i mars da pandemien nådde Norge. Stenging må vedtas for hvert enkelt møte.
  (10.11.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 45

  I uke 45 vedtok Stortinget blant annet å styrke diskrimineringsvernet for transpersoner. En rekke representantforslag ble også behandlet uten å få flertall.

  (06.11.2020)
 • Grunnloven fra 17. mai 1814. Foto: Stortinget.

  Grunnlovsforslag

  I inneværende stortingsperiode er det fremlagt 40 grunnlovsforslag. De vil bli behandlet etter neste stortingsvalg. Se oversikt over forslagene.

  (30.10.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Stortinget skjerper smitteverntiltakene

  Stortingsrepresentanter anbefales å bruke munnbind når det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand. Komitéreiser innstilles ut desember, og så langt det er mulig skal eventuelle fysiske møter avholdes med to meters avstand.

  (29.10.2020)
 • Anniken Huitfeldt (A), leiar i utanriks- og forsvarskomiteen, leia møtet frå norsk side. Foto: Stortinget.

  Stortinget i årleg bilateralt møte med Europaparlamentet

  Møtet fann stad i digitalt format torsdag 29. oktober. I tillegg til aktuelle saker som koronapandemien og det framtidige tilhøvet til Storbritannia, vart også det overordna tilhøvet mellom EU og Noreg drøfta.

  (29.10.2020)
 • Kari Henriksen. Foto: Peter Mydske/Stortinget.

  Stortingsrepresentanter er valgobservatører i USA og Georgia

  Kari Henriksen (A) skal lede et korps med valgobservatører i USA i uke 45. Jette Christensen (A) skal være med på å kontrollere valget i Georgia 31. oktober.

  (28.10.2020)
 • Europarådets logo.

  Nominasjon av norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT)

  Kandidater som er aktuelle for medlemskap i CPT bes om å sende inn motivasjonsbrev samt CV. Frist for å fremme sitt kandidatur er 1. desember 2020.

  (28.10.2020)
 • Leder for Stortingets delegasjon til Nordisk råd, Martin Kolberg. Foto: Stortinget

  Pandemien i globalt og nordisk perspektiv

  Hvilke utfordringer står verden overfor som følge av korona-pandemien, og hvilke lærdommer kan vi trekke av hvordan pandemien er håndtert? Det er et av hovedtemaene når FNs generalsekretær António Guterres gjester Nordisk råds sesjon 27. oktober.

  (23.10.2020)
 • Klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 43

  I uke 43 vedtok Stortinget å forlenge en rekke midlertidige lovendringer tilknyttet korona, blant annet i opplæringsloven og utlendingsloven. Meldingen fra regjeringen om eksport av forsvarsmateriell ble også behandlet.

  (23.10.2020)
 • Svein Roald Hansen. Foto: Stortinget

  60 år med økonomisk integrasjon og markedsadgang

  Hvordan skal man regulere bærekraft i Den europeiske frihandelsorganisasjonens (EFTA) handelsavtaler? Det blir et viktig tema for Stortingets delegasjon når parlamentarikerne i de fire EFTA-landene møter EFTA-ministrene tirsdag 27. oktober.

  (22.10.2020)
 • Logo Samisk språkuke 2020.

  Nationála ja riikkaidgaskasaš sámi giellavahkku 2020

  Stortinget deltar i samisk språkuke 2020, som arrangeres 19.–25. oktober. Blant annet vil man kunne lese menyen i stortingskantina på samisk, i tillegg til norsk.

  (16.10.2020)
 • Norsk pass. Foto: iStock.

  Vedtak uke 42

  I uke 42 vedtok Stortinget blant annet å heve kravet til norsk muntlig i statsborgerloven, endringer i integreringsloven og å be regjeringen sikre erstatning for norske veteraner med psykiske skader.

  (16.10.2020)
 • Skrivemaskin. Foto: iStock.

  Statsbudsjettet 2021 – Skriftlige innspill

  Helse- og omsorgskomiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet 2021.

  (14.10.2020)
 • Stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Skriftlige innspill til midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret

  Utenriks- og forsvarskomiteen tar imot skriftlige innspill til Prop. 6 L (2020-2021) Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Fristen er tirsdag 13. oktober kl. 12.00.

  (10.10.2020)
 • Finansminister Jan Tore Sanner holder finanstalen i Stortinget 7. oktober 2020. Foto: Stortinget.

  Statsbudsjettet 2021

  Her finner du budsjettpublikasjonene fra regjeringen og Stortinget. Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2021 ble ferdigbehandlet lørdag 19. desember 2020.

  (07.10.2020)
 • Utvalgleder Svein Harberg. Foto: Stortinget.

  Forslag til ny lov om Sivilombudsmannen

  I mai 2019 vedtok Stortinget å nedsette et utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon, som blant annet fikk i oppdrag å utarbeide ny lov om Sivilombudsmannen. Les forslaget til ny lov, og innspill til dette.

  (05.10.2020)
 • foto: Stortinget

  Det 165. storting er åpnet

  Fredag 2. oktober foretok H.K.H. Kronprinsregenten den høytidelige åpningen av det 165. storting. 

  (02.10.2020)