Nyhetsarkiv

Finn artikkel etter

Alle

 • Fasaden i Prinsens gate 26. Foto: Stortinget.

  Stortingets byggeprosjekt nærmer seg avslutning

  Før jul 2018 vil kontorbygget i Prinsens gate 26, varemottaket og innkjøringstunnelen til varemottaket være ferdig slik at Stortinget kan overta byggene og sette dem i stand før bruk.

  (19.06.2018)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Rapport om valgbarhet til komiteer, utvalg og nemder

  I februar 2018 nedsatte Stortinget et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner. Les utvalgets rapport.

  (19.06.2018)
 • Svein Roald Hansen. Foto: Stortinget.

  Sosiale rettar og Vest-Balkan i Sofia

  Leiar i Stortingets EFTA- og EØS-delegasjon, Svein Roald Hansen (A), deltok i veke 25 på eit møte i Sofia for medlemmar av europakomiteane i nasjonale parlament i Europa. 

  (19.06.2018)
 • Stortingssalen sett fra publikumsgalleriet. Foto: Stortinget.

  Stortingets arbeid – i tall

  Foreløpig siste møte i sesjonen 2017–2018 er nå holdt og det parlamentariske arbeidet kan oppsummeres i tall. Les dem her.

  (18.06.2018)
 • 200-kronesedler. Foto: Norges Bank.

  Vedtak i uke 24

  I den siste møteuken i vårsesjonen ble det gjort vedtak i en rekke saker, blant annet revidert nasjonalbudsjett og jordbruksoppgjøret.

  (15.06.2018)
 • Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker New York og Washington

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøker New York 17.–19. juni og Washington DC 19.–21. juni.

  (14.06.2018)
 • Dagfinn Høybråten. Foto: Magnus Fröderberg/Norden.org.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen

  Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

  (13.06.2018)
 • Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

  Les innstillingen fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

  (12.06.2018)
 • Fra venstre: Siv Mossleth og Silje Hjemdal. Foto: Stortinget.

  Kvinnepolitisk toppmøte i Vilnius

  Siv Mossleth (Sp) og Silje Hjemdal (FrP) deltar på Women Political Leaders Summit i Vilnius 6.–8. juni. 

  (08.06.2018)
 • Foto: Stortinget.

  Uke 24 på Stortinget

  På programmet i uke 24 står blant annet HMS i petroleumsvirksomheten, kommuneproposisjonen 2019 og revidert budsjett.

  (08.06.2018)
 • Bevæpnede politimenn i Bergen. Foto: iStock/MariusLtu.

  Vedtak i uke 23

  Denne uken vedtok Stortinget blant annet tidsubegrenset bevæpning av politiet ved sårbare objekter, forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og undervisning samt nye fylkesnavn.

  (08.06.2018)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill

  Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til følgende saker, da det ikke er planlagt muntlig høring i disse sakene:

  (06.06.2018)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen i Russland. Foto: Stortinget.

  Åpne og nyttige samtaler i Moskva

  Utenriks- og forsvarskomiteen, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Moskva 31. mai etter invitasjon fra lederen i det russiske føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjov. 

  (05.06.2018)
 • E18 ved Vækerø. Foto: Stortinget.

  Vedtak i uke 22

  Stortinget har i uke 22 vedtatt flere veiprosjekter, inkludert Oslopakke 3, delvis finansiert med bompenger, at asylsøkere plikter å ta i mot opplæring i norsk språk og kultur samt en minimumsbemanning i barnehagene.

  (01.06.2018)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:222 S (2017–2018)

  Utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:222 S (2017–2018) "Representantforslag om lovfestet rett til SFO/AKS-plass".

  (31.05.2018)
 • Stortinget deltok på NATO PAs vårsesjon i Warszawa. Foto: Stortinget.

  NATO PAs vårsesjon

  Stortinget deltok på vårsesjonen til NATOs parlamentarikerforsamling i Warszawa 25.–28. mai.

  (30.05.2018)
 • Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker Moskva 31. mai–1. juni

  Komiteen, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøker Moskva for å ha samtaler med leder av utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, Konstantin Kosatsjov.

  (28.05.2018)
 • Illustrasjonsbilde. Foto: iStock..

  Vedtak i uke 21

  I uke 21 bestemte Stortinget blant annet at det skal være en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge. I tillegg er EUs personvernforordning gjort til norsk lov og regjeringen har blitt bedt om å gjennomgå vikarbruken i helseforetakene.

  (25.05.2018)
 • Abid Q. Raja etter prisutdelingen. Foto: Privat.

  Religionsfrihetspris til Abid Q. Raja

  Natt til 23. mai mottok Abid Q. Raja pris fra The International Religious Liberty Association (IRLA) i Washington DC for sitt arbeid med å fremme religionsfrihet.

  (23.05.2018)
 • Foto: Oda Linnea Brekke Iden/Forsvaret

  Høring om ankerett i veteraners erstatningssaker

  Utenriks- og forsvarskomiteen holder mandag 4. juni fra kl. 13.00 høring om to representantforslag angående veteraners ankerett i erstatningssaker. 

  (23.05.2018)
 • Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik. Foto: EFTA-sekretariatet.

  Stortinget vertskap for felles EØS-parlamentarikermøte

  7.–9. mai var Stortinget vertskap for et felles EØS-parlamentarikerkomitemøte i Stavanger. Møtet brakte sammen representanter fra Europaparlamentet og de nasjonale parlamentene i de fire EFTA-landene.

  (16.05.2018)
 • ADAPT, et av to vinnerforslag i konkurransen om nytt regjeringskvartal. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis.

  Vedtak i uke 20

  I uke 20 bestemte Stortinget blant annet at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet og at det ikke innføres noen særnorsk «Google-skatt». Stortinget ba også regjeringen åpne for assistert befruktning for enslige.

  (16.05.2018)
 • Frihetens søstre II av Arne Ekeland. Foto: Stortinget.

  Kunst på nett

  Stortingets kunstsamling spenner fra historiske malerier og skulpturer til fotokunst og grafiske trykk. Deler av denne samlingen er nå tilgjengelig på nett.

  (15.05.2018)
 • Siv Jensen. Foto: Stortinget.

  Revidert nasjonalbudsjett

  Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2018 ble lagt frem 15. mai.  Det behandles av Stortinget i plenum 15. juni.

  (15.05.2018)
 • Steingrímur J. Sigfússon. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org/Wikimedia Commons.

  Alltingspresidenten på offisielt besøk

  Alltingspresident Steingrímur J. Sigfússon kommer på offisielt besøk til Norge i perioden tirsdag 15.–fredag 18. mai. Stortingspresident Tone W. Trøen er vert for besøket. 

  (14.05.2018)
 • H.M. Kong Harald og H.M. Dronning Sonja på vei inn til Stortinget. Foto: Morten Brakestad / Stortinget

  Vedtak i uke 19

  I uke 19 bestemte Stortinget at kongen ikke lenger skal omtales som «hellig» i Grunnloven. I tillegg blir regjeringen bedt om å stramme inn sexkjøpsloven, ta grep om lærermangel samt blokkere uregulerte pengespill på nett.

  (11.05.2018)
 • Abid Q. Raja, leder for Stortingets religionsfrihetsgruppe. Foto: Stortinget.

  Stortingets religionsfrihetsgruppe

  Torsdag 3. mai ble det holdt nytt oppstartsmøte for Stortingets religionsfrihetsgruppe etter valget 2017. Representanter fra alle politiske partier støttet initiativet.

  (04.05.2018)
 • Stortingets presidentskap. Foto: Stortinget.

  Beslutninger fra de ukentlige presidentskapsmøtene publiseres

  Fra og med 3. mai 2018 offentliggjøres beslutninger i mange av de sakene som behandles i de ukentlige presidentskapsmøtene.

  (04.05.2018)
 • Stortingspresidentens klubbe. Foto: Stortinget.

  Stortingsvedtak i uke 18

  Stortinget har denne uken gjort vedtak i forbindelse med meldingen om klimastrategi for 2030 og i representantforslagene om Statoils navnebytte og fylkesvegnettet, med mer.

  (04.05.2018)
 • Stortingspresidentens klubbe. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 17

  Hva har Stortinget bestemt denne uken? Her følger et lite utvalg av vedtakene i uke 17.

  (27.04.2018)
 • Christian Tybring-Gjedde. Foto: Stortinget.

  Forsvarskomité-møte i Szczecin 23.–24. april

  Besøk og orienteringer ved hovedkvarteret til NATOs multinasjonale korps og den sikkerhetspolitiske situasjonen knyttet til Russland var hovedtemaer under vårens møte for medlemmer fra forsvarskomiteene i de nordiske og baltiske parlamentene, samt fra Polen og Tyskland.

  (26.04.2018)
 • Bente Stein Mathisen. Foto: Stortinget.

  Felles kamp mot superbakteriene

  – Antibiotika som våpen mot sykdommer kan ikke lenger bli tatt for gitt, sier lederen av Nordisk råds velferdsutvalg, Bente Stein Mathisen. Hun innledet på et seminar i Europaparlamentet 25. april, hvor felles tiltak for å stoppe utviklingen ble diskutert.

  (26.04.2018)
 • Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

  Mistanke om korrupsjonsliknande aktivitet i PACE

  Ein rapport publisert 22. april slår fast at Europarådets parlamentarikarforsamling har organisatoriske svakheiter som gjer organisasjonen sårbar for korrupsjon, og konkluderer med at det er grunn til sterk mistanke om at korrupsjonsliknande aktivitet har funnet stad.

  (24.04.2018)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen foran den norske ambassaden i Berlin. Foto: Den norske ambassaden i Berlin.

  Bred enighet med Tyskland om utenriks- og forsvarspolitikk

  Det var bred enighet om sentrale utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål mellom tysk og norsk side da utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Berlin 19. og 20. april. 

  (24.04.2018)
 • Heidi Nordby Lunde, Valeria Csukasi og Svein Roald Hansen. Csukasi er Uruguays sjefsforhandler i handelsforhandlingene mellom EFTA og Mercosur. Foto: Stortinget.

  Støtte til mer omfattende handelsrelasjoner med Mercosur

  EFTA-parlamentarikerkomiteen var 16.–20. april 2018 på delegasjonsbesøk til Argentina og Uruguay for å fremme de pågående forhandlingene mellom EFTA og Mercosur om en omfattende handelsavtale.

  (20.04.2018)
 • Delegasjonsleiar Ingjerd Schou. Foto: PACE.

  PACE publiserer rapport om mogleg korrupsjon i forsamlinga

  Den eksterne uavhengige kommisjonen vil publisere sine funn i ein eigen rapport søndag 22. april, dagen før opninga av Europarådets parlamentarikarforsamlings (PACE) andre delsesjon i 2018.

  (19.04.2018)
 • Stortingets byggeprosjekt. Foto: Stortinget.

  Ny rapport bekrefter kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

  Kostnadsrammen for Stortingets byggeprosjekt bør være 2 320 millioner kroner, anbefaler Dovre Group, som har gjennomført en uavhengig analyse av byggekostnadene. Dette er samme kostnadsnivå som ble kjent i februar.

  (16.04.2018)
 • Nordisk råds president Michael Tetzschner. Foto: Auðunn Níelsson/norden.org

  Kan havet reddes?

  Hva kan vi gjøre for å redde havet? Det spørsmålet sto øverst på agendaen under Nordisk råds møter og temasesjon i Akureyri på Island 9.–10. april.

  (11.04.2018)
 • Leder i EOS-utvalget Eldbjørg Løwer overrekker årsmeldingen til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

  Mottok EOS-utvalgets årsrapport

  Utvalgsleder Eldbjørg Løwer overrakte årsrapporten for 2017  fra Stortingets EOS-utvalg til stortingspresident Tone W. Trøen 10. april.

  (10.04.2018)
 • Overrekkelse av årsmelding fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ved direktør Petter Wille og styreleder Åsne Julsrud til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

  Årsmelding fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

  Årsmeldingen fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) ble overlevert stortingspresidenten 10. april.

  (10.04.2018)
 • Ukrainske parlamentarikere var også på studiebesøk til Stortinget i mai 2017. Foto: Stortinget

  Ukrainske parlamentarikere på studiebesøk 10. og 11. april

  På Stortinget møter de blant annet stortingspresidenten, Europautvalget og Stortingets eksterne kontrollorganer.

  (09.04.2018)
 • Marianne Andreassen. Foto: Stortinget.

  Marianne Andreassen tilsatt som direktør

  Stortinget besluttet 5. april, etter innstilling fra presidentskapet, å tilsette Marianne Andreassen som direktør for Stortingets administrasjon. 

  (05.04.2018)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen og Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker. Foto: Stortinget.

  Rapport fra Ombudsmannen for Forsvaret

  Ombudsmannen for Forsvaret, Roald Linaker, overleverte den årlige rapporten, Dok. 5, til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 4. april.

  (04.04.2018)
 • Nordiske flagg på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Nordens dag

  Stortinget markerte Nordens dag 23. mars med å flagge med de nordiske flaggene på Løvebakken.

  (23.03.2018)
 • Marianne Andreassen.

  Marianne Andreassen (56) innstilt som ny direktør

  Stortingets presidentskap har avgitt innstilling om tilsetting av Marianne Andreassen som ny direktør i Stortingets administrasjon. Innstillingen vil bli behandlet av Stortinget i plenum 5. april.

  (22.03.2018)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Søkerliste for stillingen som direktør på Stortinget

  17 personer har søkt på stillingen som direktør for Stortingets administrasjon. Se søkerlisten.

  (21.03.2018)
 • Illustrasjon.

  Skriftlige innspill til revidert nasjonalbudsjett 2018

  Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett 2018 legges frem 15. mai. Finanskomiteen har besluttet at det ikke vil avholdes muntlig høring, men komiteen imøteser skriftlige innspill i forbindelse med behandlingen av saken.

  (20.03.2018)
 • Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

  Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2017

  Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger overleverte årsmeldingene for 2017 til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 20. mars.

  (20.03.2018)
 • Lederen for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling, Ingjerd Schou. Foto: Stortinget

  Ingjerd Schou stilte spørsmål om Menneskerettsdomstolen

  Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling, Ingjerd Schou, deltok fredag 16. mars på et møte med presidenten for Den europeiske menneskerettsdomstolen, Guido Raimondi. 

  (19.03.2018)
 • Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

  Tone Wilhelmsen Trøen ny stortingspresident

  15. mars ble Tone Wilhelmsen Trøen (H) valgt til ny stortingspresident. Hun etterfølger Olemic Thommessen, som varslet 8. mars at han trekker seg.

  (15.03.2018)
 • Saksordfører Nils T. Bjørke. Foto: Stortinget.

  Seminar om grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten

  Som ledd i behandlingen av to grunnlovsforslag om opphevelse av Grunnloven § 117 om odels- og åsetesretten, arrangerer kontroll- og konstitusjonskomiteen et åpent seminar onsdag 14. mars.

  (08.03.2018)
 • Stortingets andre visepresident Morten Wold tok i mot det kenyanske parlamentets presidentskap. Foto: Stortinget.

  Kenyas presidentskap på besøk

  Det kenyanske parlamentets presidentskap er på arbeidsbesøk i de nordiske land. Første stopp var Norge og Stortinget hvor de fikk møte andre visepresident Morten Wold.

  (08.03.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen melder at han trekker seg. Foto: Stortinget.

  Presidenten trekker seg

  Stortingspresident Olemic Thommessen har meddelt Stortinget at han vil trekke seg. Ny president velges torsdag 15. mars. Bakgrunnen er at KrF ikke lenger støtter Thommessen som president.

  (08.03.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen under fremføringen av redegjørelsen om byggeprosjektet 6. mars. Foto: Stortinget.

  Redegjørelse om byggeprosjektet

  Les Olemic Thommessens redegjørelse om Stortingets byggeprosjekt 6. mars. Redegjørelsen oversendes finanskomiteen for behandling der.

  (06.03.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Stortingets byggeprosjekt

  Se aktuell informasjon om Stortingets byggeprosjekt.

  (02.03.2018)
 • Konstituert direktør Kyrre Grimstad. Foto: Stortinget.

  Ny konstituert direktør

  Stortingets assisterende direktør Kyrre Grimstad er konstituert som direktør for Stortinget fra og med 16. februar 2018 frem til ny direktør har tiltrådt.

  (02.03.2018)
 • Bilde fra SSB-høringen 10. januar 2018. Foto: Stortinget.

  SSB-høring 1. mars

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt en ny kontrollhøring i saken om håndteringen av omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB) torsdag 1. mars. Se opptak av høringen. 

  (28.02.2018)
 • Presentasjon om byggeprosjektet

  Les presentasjonen om byggeprosjektet som presidentskapet holdt for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget 28. februar.

  (28.02.2018)
 • Foto: Stortinget.

  Tid for dialog og ønske om tøvær

  «Fake news», klimaendringer, rustningskontroll, migrasjon og internasjonal terrorisme sto på dagsordenen for vintermøtet til OSSEs parlamentarikerforsamling 22.–23. februar. 

  (26.02.2018)
 • Delegasjonsleder Michael Tetzschner hilser på EUs høyrepresentant Federica Mogherini under konferansen. Foto: Stortinget.

  Styrket forsvarssamarbeid ble drøftet på EU-konferanse

  Arbeidet med å styrke EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk var blant temaene på den halvårlige parlamentariske EU-konferansen i Sofia 16.–17. februar 2018. 

  (19.02.2018)
 • Ida Børresen. Foto: Stortinget.

  Stortingets direktør trekker seg

  Stortingets direktør, Ida Børresen, trekker seg fra sin stilling.

  (15.02.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Økt kostnadsramme for Stortingets byggeprosjekt

  En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,3 mrd. kroner. Hovedårsaken er betydelig økning i kostnader knyttet til prosjektering, noe som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før. 

  (15.02.2018)
 • Stortinget startet byggearbeidene sommeren 2014. Foto: Stortinget.

  Flere forslag for bedre kontroll i byggesaker

  Stortinget bør følge tilsvarende prosedyrer og benytte Statsbygg som byggherre i større byggeprosjekter på samme måten som i staten for øvrig. Det anbefaler arbeidsgruppen som presidentskapet opprettet i juni i 2017.

  (15.02.2018)
 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 7. februar

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter klima- og miljøminister Ola Elvestuen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

  (07.02.2018)
 • Statsminister Erna Solberg i spørretimen 7. februar. Foto: Stortinget.

  Ny talefordeling i spørretimen

  Onsdag 7. februar innførte Stortinget en ny prøveordning som innebærer at alle opposisjonspartiene får stille minst ett hovedspørsmål hver i den muntlige spørretimen.

  (06.02.2018)
 • Det samiske flagget utenfor stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Gratulerer med samenes nasjonaldag

  Les stortingspresident Olemic Thommessens gratulasjon på vegne av Stortinget.

  (06.02.2018)
 • Jens Stoltenberg besøkte Stortinget 5. januar. Foto: Stortinget.

  Jens Stoltenberg i møter på Stortinget

  NATOs mål om at alle medlemsland skal bruke to prosent av BNP på forsvar var et sentralt tema da NATO-sjefen møtte utenriks- og forsvarskomiteen 5. februar.

  (05.02.2018)
 • NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Stortinget 5. juni 2015. Foto: Stortinget/Sverre Christian Jarild.

  Jens Stoltenberg besøker Stortinget

  NATO-sjef Jens Stoltenberg møter stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen når han kommer på offisielt besøk til Stortinget mandag 5. februar.

  (01.02.2018)
 • Regjeringserklæringen

  Statsminister Erna Solberg la frem regjeringserklæringen i Stortinget 30. januar. Den ble debattert i Stortinget 31. januar.

  (30.01.2018)
 • Tolv stortingsrepresentanter på studiebesøk i Brussel. Foto: Stortinget.

  Stortingsrepresentanter på arbeidsbesøk i Brussel

  I uke 5 deltar tolv stortingsrepresentanter på et studiebesøk til Brussel. Målet er å gi representantene et godt innblikk i arbeidet til EFTA- og EU-institusjonene, belyst gjennom aktuelle politiske saker.

  (30.01.2018)
 • Michael Tetzschner på talerstolen i Stockholm. Foto: Kjersti T. Omejer, Høyre.

  Norden – en digital foregangsregion

  Digitaliseringens muligheter til å styrke de nordiske demokratier og velferdstjenester sto på dagsordenen da Nordisk råd møttes i Stockholm 23.–24. januar. 

  (25.01.2018)
 • Dunja Mijatovic. Foto: OSSE.

  Ny europeisk menneskerettskommissær

  Dunja Mijatovic fra Bosnia og Hercegovina er valgt til Europarådets nye europeiske menneskerettskommissær.

  (25.01.2018)
 • Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H). Foto: Stortinget.

  Valg av ny president for PACE

  Når Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til sin januarsesjon i Strasbourg 22.–26. januar, skal det velges både ny president for forsamlingen og ny menneskerettskommissær. 

  (19.01.2018)
 • Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Mange politikere utsatt for trusler og uønsket atferd

  Mange rikspolitikere er utsatt for trusler eller annen uønsket atferd. Det viser en undersøkelse Politihøgskolen har gjennomført blant stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

  (17.01.2018)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen og den kinesiske presidenten, Xi Jinping. Foto: NPC (Folkekongressen)/Bi Nan.

  Møtte Kinas president

  Politiske møter på høyt nivå har preget de nordiske og baltiske parlamentspresidentenes besøk til Kina.

  (10.01.2018)
 • Odvar Nordli. Foto: Arbeiderpartiet (CC BY-ND 2.0).

  En handlingsorientert og jordnær politiker

  Tidligere statsminister, stortingsrepresentant og visepresident Odvar Nordli gikk bort 9. januar 2018.

  (10.01.2018)
 • Finansminister Siv Jensen var en av deltakerne på høringen. Foto: Stortinget.

  Kontrollhøring om omorganiseringen i SSB

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt en åpen kontrollhøring onsdag 10. januar 2018.  Se opptak av høringen.

  (03.01.2018)
 • Nordiske og baltiske parlamentspresidenter. Her fotografert under en samling på Lillehammer i august 2017. Foto: Stortinget.

  Nordisk-baltiske parlamentspresidenter til Kina

  Stortingspresident Olemic Thommessen reiser til Kina på offisielt besøk sammen med sine nordiske og baltiske kolleger. Formålet med besøket er å styrke forbindelsene mellom de nordisk-baltiske parlamentene og den kinesiske folkekongressen. 

  (03.01.2018)
 • Foto: Stortinget.

  God jul!

  Stortinget ønsker alle en riktig god jul! Se Stortingets julehilsen.

  (21.12.2017)
 • Aktuelle vedtak. Foto: Stortinget.

  Hva har Stortinget vedtatt?

  Hver gang Stortinget vedtar noe, skrives det et «vedtak i korthet» – en kort presentasjon av vedtaket. De er nå blitt lettere tilgjengelig via «Aktuelle vedtak» på forsiden av stortinget.no.

  (19.12.2017)
 • Lene C. Westgaard-Halle, Trond Helleland og Erlend Wiborg representerte Stortinget under forumet. Foto: Stortinget.

  Stortinget deltok på «Transatlantic Forum» i Washington D.C.

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på «Parliamentary Transatlantic Forum» i Washington D.C. fra 11. til 13. desember.

  (18.12.2017)
 • Lokalt folkevalgte som deltok på migrasjonsdagen i møte med stortingspresident Olemic Thommessen (til høyre) og femte visepresident Abid Raja. Foto: Stortinget.

  Stortinget markerte migrasjonsdagen

  For tredje år på rad ble kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med minoritetsbakgrunn invitert til en dag på Stortinget.

  (14.12.2017)
 • Leder av ICAN, Beatrice Fihn, og stortingspresident Olemic Thommessen utenfor Stortinget. Foto: Stortinget.

  Årets fredsprisvinner besøkte Stortinget

  Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) mottok 10. desember Nobels fredspris for 2017. Mandag 11. desember besøkte representanter for kampanjen Stortinget.

  (08.12.2017)
 • Arbeid i Prinsens gate 26. Foto: Stortinget.

  Pressemelding: Stortinget stevner Multiconsult for kontraktsbrudd

  Stortinget stevner prosjekterings- og rådgivingsselskapet Multiconsult for Oslo tingrett, og krever en erstatning på inntil 125 millioner kroner. 

  (07.12.2017)
 • F-35. Foto: Lockheed Martin/Forsvaret.

  Høring om Andøya flystasjon og overvåkningsfly på Evenes

  Høringene om Dokument 8:53 S (2017-2018) og Dokument 8:55 S (2017-2018) finner sted tirsdag 16. januar fra kl. 13.00.

  (07.12.2017)
 • Alfred Nobel. Foto: Wikimedia Commons.

  Innstilling fra valgkomiteen om valg til Nobelkomiteen

  Innstillingen fra valgkomiteen om valg til Nobelkomiteen ble avgitt 7. desember. Les innstillingen.

  (04.12.2017)
 • Eva Kristin Hansen på talerstolen i Reykjavik. Foto: Stortinget.

  Toppmøte for kvinnelige politikere

  Eva Kristin Hansen (A) deltok på Women Political Leaders (WPL) Global Summit på Island, hvor likestilling og kvinner i ledelse var hovedtema. 

  (01.12.2017)
 • Misbruk av Stortingets e-postadresse

  E-postadressen post@stortinget.no misbrukes i en e-postkampanje, men Stortingets IT-systemer er ikke hacket.  

  (28.11.2017)
 • Deler av EFTA-delegasjonen sammen med næringsminister Monica Mæland. Foto: Stortinget.

  EFTA-ministermøte i Genève

  Svein Roald Hansen (Ap) ledet 24. november et møte mellom EFTAs parlamentarikerkomite og EFTAs fire handelsministre i Genève. Møtet fokuserte på EFTAs mange pågående handelsprosesser og brexit.

  (24.11.2017)
 • Michael Tetzschner (H) og Eirik Sivertsen (A) deltok på konferansen. Foto: Stortinget.

  Samarbeid og dialog i nordområdene viktigere enn noensinne

  Ønsket om et styrket og fredelig samarbeid i nordområdene var gjennomgangstonen da parlamentarikere fra Russland, EU, Norge og Island var samlet til Det femte nordlige dimensjons parlamentarikerforum i Brussel 22. november. 

  (23.11.2017)
 • Foto: Anders B. Wilse/Oslo Museum.

  Castbergske barnelover del av verdens dokumentarv

  I 1915 vedtok Stortinget de Castbergske barnelovene. Nå er barnelovene innlemmet i UNESCOs register over verdens dokumentarv, også kalt Memory of the World. 

  (23.11.2017)
 • Ledelsen i utenriks- og forsvarskomiteen. Fra venstre Christian Tybring-Gjedde (2. nestleder), Michael Tetzschner (1. nestleder) og Anniken Huitfeldt (leder). Foto: Stortinget.

  FNs bærekraftsmål og Vest-Balkan drøftet i Brussel

  Ledelsen i utenriks- og forsvarskomiteen, deltok 21. november på møter i Europaparlamentet i Brussel om FNs bærekraftsmål og utviklingen på Vest-Balkan. 

  (22.11.2017)
 • Stortingsrepresentantene møtte representanter fra Regnskogfondet og deres partner fra Indonesia for å høre om utviklingen av arbeidet der. Foto: Stortinget.

  Klimakonferanse i Bonn

  Stortinget var godt representert da høynivådelen av den 23. partskonferansen under FNs klimakonvensjon, COP23, ble avholdt i Bonn 15.–17. november. 

  (21.11.2017)
 • Fra venstre: Ingunn Foss (H), Heidi Nordby Lunde (H), Svein Roald Hansen (A), Marianne Marthinsen (A) og Espen Barth Eide (A). Foto: EFTA.

  Brexit på dagsordenen i Strasbourg

  Svein Roald Hansen (A) ledet 15. november et EØS-parlamentarikermøte i Strasbourg med Europaparlamentets styringsgruppe for brexit.

  (16.11.2017)
 • Meld. St. 5 (2017–2018

  Høring om Meld. St. 5 om eksport av forsvarsmateriell og Dokument 8:22 S om å stanse eksport av våpen til landene som intervenerer i Jemen

  Felles høring om Meld. St. 5 (2017–2018) og Dokument 8:22 S (2017-2018).

  (13.11.2017)
 • Prop. 153 L (2016–2017)

  Høring om lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder tirsdag 28. november høring om Prop. 153 L (2016–2017) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). 

  (13.11.2017)
 • Den estiske parlamentarikeren Liisa Oviir, sammen med den norske delegasjonen Cecilie Myrseth og Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Stortinget.

  Stortinget på romfartskonferanse i Estland

  Hovedtema på den 19. romkonferansen i Tallinn 6.– 7. november for europeiske folkevalgte, er hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser basert på romvirksomhet.

  (07.11.2017)
 • Fra stortingssalen 7. juni 1905. Foto: Stortinget

  160 år med stortingsreferat

  I 1857 vedtok Stortinget å ansette stenografer til å skrive ned og offentliggjøre det fullstendige referatet fra Stortingets forhandlinger. Les om hvordan Stortingets referenter har løst denne jobben gjennom 160 år.

  (06.11.2017)
 • Fra venstre: Reidar Lavik, Jan Roar Beckstrøm og Ove Haugland Jakobsen. Foto: Ove Haugland Jakobsen.

  Laget app med Stortingets data

  Appen «Folk på Tinget» er basert på Stortingets data, og kom på tredje plass i #hack4no 2017.

  (03.11.2017)
 • Foto: istockphoto.

  Stortinget.no utilgjengelig 9. november

  Torsdag 9. november blir det installert en ny løsning for høringer på stortinget.no. Installasjonen medfører at stortinget.no vil være utilgjengelig i om lag fire timer fra klokken 14.00.

  (03.11.2017)
 • Michael Tetzschner på talerstolen i Helsingfors. Foto: Stortinget.

  Leder Nordisk råd i 2018

  Norge er tildelt presidentskapet i Nordisk råd for 2018. Målet er å bidra til et fortsatt bærekraftig og trygt Norden, med særlig vekt på helse, utdanning, hav og forsvar. 

  (02.11.2017)
 • Høring om Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder mandag 13. november fra kl. 15.00 høring om Dokument 8:23 S (2017-2018) Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet. 

  (02.11.2017)
 • Høring om Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder mandag 13. november fra kl. 13.30 høring om Prop. 2 S (2017–2018) Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon.

  (02.11.2017)
 • Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteens budsjetthøring

  Utenriks- og forsvarskomiteens høring om statsbudsjettet 31. oktober kl. 10 vises på kanalen «Høringsssal N-202».

  (31.10.2017)
 • Michael Tetzschner (H). Foto: Stortinget.

  Nordisk energisamarbeid tema på Nordisk råds sesjon

  Denne uken møtes Nordisk råd i Helsingfors til sin 69. sesjon. Sesjonen avsluttes med at Norge overtar formannskapet for Nordisk råd i 2018.

  (30.10.2017)
 • Løve foran stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Stortinget deltar i kontraterrorøving

  Mandag 30. oktober starter en kontraterrorøving der Stortinget deltar på ettermiddagen. 

  (30.10.2017)
 • Slottet sett fra taket på stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Middag på Slottet

  Torsdag 26. oktober er stortingsrepresentantene invitert til middag på Slottet. Les mer om denne middagen.

  (26.10.2017)
 • Martin Luther. Foto: Wikimedia Commons.

  Seminar om reformasjon og folkestyre

  I anledning 500-årsjubileet for reformasjonen holder Stortinget seminar 23. november kl. 12.00–15.00.

  (24.10.2017)
 • Ingjerd Schou. Foto: PACE.

  PACE strammer inn etiske retningslinjer

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) har hatt ein gjennomgang av sine interne etiske retningslinjer (Code of Conduct), og vedtok ved årets siste delsesjon ei rekke innstrammingar. 

  (16.10.2017)
 • Foto: Stortinget.

  NATO PA holdt årlig sesjon i Bucuresti

  NATOs rolle i nord og desinformasjon og byrdefordeling mellom USA og Europa var blant temaene da NATOs parlamentarikerforsamling holdt sin årlige sesjon i Bucuresti 6.–9. oktober. 

  (13.10.2017)
 • Budsjetthøring

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder tirsdag 31. oktober og onsdag 1. november høring om Prop. 1 S (2017-2018) Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen). 

  (13.10.2017)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen viser Estlands president Kersti Kaljulaid stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Estlands president besøkte Stortinget

  Mandag 16. oktober besøkte den estiske presidenten Kersti Kaljulaid Stortinget og stortingspresident Olemic Thommessen.

  (13.10.2017)
 • Illustrasjonsfoto: Stortinget.

  Sammensetningen av Stortingets faste komiteer

  Stortingsrepresentantene er nå fordelt på komiteene – se valgkomiteens innberetning.

  (12.10.2017)
 • Stella Kyriakides. Foto: Europarådet.

  Ny president i Europarådets parlamentarikerforsamling

  Stella Kyriakides (EPP, Kypros) er valgt til ny leder av Europarådets parlamentarikerforsamling for de siste 3 månedene av 2017-sesjonene.

  (11.10.2017)
 • Foto: Stortinget.

  Det 162. storting er åpnet

  Mandag 9. oktober foretok H.M. Kong Harald den høytidelige åpningen av det 162. storting.

  (09.10.2017)
 • Foto: Stortinget.

  Stortingets nye presidentskap

  Stortingets nye presidentskap ble valgt under konstitueringen lørdag 7. oktober. Olemic Thommessen ble gjenvalgt som stortingspresident. 

  (06.10.2017)