Nyhetsarkiv

Finn artikkel etter

Alle

 • Stortingspresident Olemic Thommessen uttrykker på vegne av Stortinget medfølelse etter terrorangrepet i Manchester. Foto: Stortinget.

  Uttrykker medfølelse etter terrorangrepet i Manchester

  Stortingspresidenten har på vegne av Stortinget sendt sin kondolanse til det britiske parlamentet.

  (24.05.2017)
 • Tirsdag 23. mai samlet opprørte bønder seg foran Stortinget i protest mot jordbruksoppgjøret 2017. Foto: Stortinget.

  Fra sumpområde til folkets talerstol

  Tirsdag 23. mai rullet traktorene inn på Eidsvolls plass da bønder demonstrerte mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret. I løpet av året er det rundt 300 markeringer på plassen, som en gang var en myr.

  (23.05.2017)
 • En av løvene på Løvebakken foran Stortinget. Foto: Stortinget.

  Uke 21 på Stortinget

  På programmet i uke 21 står blant annet endringer i opplæringsloven, profittfri barnehage og høringer om revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen.

  (19.05.2017)
 • Foto: iStockphoto.

  Jordbruksoppgjøret – høring

  Næringskomiteen avholder åpen høring om jordbruksoppgjøret onsdag 24. mai fra kl. 11.30. Det er påmeldingsfrist kl. 23.59 mandag 22. mai.

  (16.05.2017)
 • Møte i Senatet i Mexico. Foto: Stortinget.

  Parlamentarisk støtte til mer omfattende handelsrelasjoner med Canada og Mexico

  EFTA-parlamentarikerkomiteen foretok 7.–12. mai 2017 et delegasjonsbesøk til Canada og Mexico.

  (15.05.2017)
 • Foto: Stortinget.

  Stortinget feiret nasjonaldagen

  – 17. mai er vår største folkefest. Da er alle invitert til å delta og feire verdiene i Grunnloven. Verdier som går på tvers av alder, kjønn, bakgrunn og bosted – de er limet i det norske samfunnet, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

  (12.05.2017)
 • Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim

  Revidert nasjonalbudsjett

  Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 ble presentert 11. mai.

  (11.05.2017)
 • Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lot seg avbilde i Instagram-rammen i vandrehallen sammen med utplasseringseleven Albertine Holberg Hoel. Foto: Stortinget.

  Stortinget på flere sosiale medier

  Stortinget har benyttet Twitter siden 2008. 10. mai ble Stortinget lansert på Facebook, Instagram og Snapchat også. Følg oss gjerne!

  (10.05.2017)
 • Finansmarkedsmeldingen

  I forbindelse med behandlingen av Meld. St. 34 (2016–2017) Finansmarkedsmeldingen 2016–2017, vil finanskomiteen avholde åpen høring mandag 15. mai fra kl. 13.40.

  (10.05.2017)
 • Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Norges Bank/Nils S. Aasheim.

  Redegjørelse om pengepolitikken 15. mai

  Mandag 15. mai kl. 12.15 redegjør sentralbanksjef Øystein Olsen for utøvelsen av pengepolitikken for 2016. 

  (10.05.2017)
 • Illustrasjonsbilde.

  Revidert nasjonalbudsjett 2017

  Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble lagt frem torsdag 11. mai. Det vil bli avholdt åpen høring 22. og 23. mai.

  (09.05.2017)
 • Kira Wager med sitt maleri av Kong Olav V s edsavleggelse i Stortinget i 1958. Foto: Stortinget.

  Stortinget gir maleri i gave til Kongeparet

  Stortingets gave til Kongen og Dronningen på deres 80-årsdager er et maleri av kunstneren Kira Wager. Motivet er kong Olav Vs edsavleggelse i Stortinget i 1958.

  (09.05.2017)
 • Leder for Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling; Øyvind Halleraker. Bildet er fra NATO PAs samling i Stavanger 2015. Foto: Jørgen Benkholt/Stortinget.

  NATO PA møtes på Svalbard

  Om lag 50 parlamentarikere fra NATOs medlemsland samt assosierte land deltar på et seminar på Svalbard 8.–10. mai. Hovedtemaet for seminaret er utviklingen i Arktis og utfordringer og muligheter ved klimaendringer. 

  (05.05.2017)
 • 16. september 2016 åpnet Stortinget dørene og holdt åpent hus i forbindelse med Oslo kulturnatt. Foto: Stortinget.

  Velkommen inn i demokratiets hjerte

  Fredag 12. mai inviterer Stortinget publikum til åpent hus kl. 16–20.

  (05.05.2017)
 • Illustrasjonsfoto.

  Høyring Kommuneproposisjonen 2018

  Kommunal- og forvaltingskomiteen held open høyring om Kommuneproposisjonen 2018 måndag 22. mai. Frist for å søkja om å få koma på høyringa er måndag 15. mai.

  (04.05.2017)
 • Utsnitt fra meldingens forside.

  Høring om norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

  Mandag 15. mai kl. 12.15 holdes det høring om Meld. St. 36 (2016-2017) Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Frist for å søke om å delta er tirsdag 9. mai, kl. 12.00.

  (03.05.2017)
 • Norges delegasjon: Øyvind Halleraker, Christian Tybring-Gjedde, Svein Roald Hansen og Sylvi Graham. Foto: Stortinget.

  Diskuterte EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk

  Europeisk respons på utfordringene knyttet til det sørlige Middelhavet og Midtøsten var et av hovedtemaene på parlamentarisk EU-konferanse på Malta 26.–28. april. 

  (03.05.2017)
 • President i Europarådets parlamentarikerforsamling, Pedro Agramunt. Foto: Europarådet.

  Ikke tillit til PACE-president

  Byrået i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) har erklært at det ikke har tillit til Pedro Agramunt som president.

  (02.05.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Dokument 8:103 S (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Dokument 8:103 S (2016–2017) «Representantforslag om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen», men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 119 L (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 119 L (2016–2017) Endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 112 L (2016–2017)

  Næringskomiteen legger ikke opp til høring i Prop. 112 L (2016–2017) Endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling), men imøteser snarlige skriftlige innspill.

  (28.04.2017)
 • Studiebesøk fra det ukrainske parlamentet 2.–3. mai. Foto: Stortinget.

  Studiebesøk fra Ukraina

  2.−3. mai er en delegasjon med fem ukrainske parlamentarikere på besøk på Stortinget for å lære om kontrollfunksjonen i det norske demokratiet.

  (28.04.2017)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 3. mai

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og fiskeriministeren.

  (27.04.2017)
 • Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H). Foto: Europarådet.

  Korrupsjonsgransking i PACE

  Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) vedtar ekstern gransking av korrupsjonsanklager mot medlemmer av forsamlingen.

  (27.04.2017)
 • Ingebjørg Godskesen (FrP) presenterer rapporten om den demokratiske utviklinga i Tyrkia i Europarådets Parlamentarikarforsamling. Foto: Europarådet.

  PACE vedtar forsterka overvaking av menneskerettar og demokrati i Tyrkia

  Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) vedtok i dag å gjenopne såkalla «monitoring procedure» for Tyrkia.

  (26.04.2017)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Møter EUs parlamentspresidenter

  For første gang er den norske stortingspresidenten tilstede under EUs årlige konferanse for parlamentspresidenter.

  (24.04.2017)
 • Ingjerd Schou. Foto: Europarådet.

  Utviklingen i Tyrkia øverst på dagsordenen i PACE

  Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), ledet av Ingjerd Schou (H), deltar 24.–28. april på årets andre delsesjon, som finner sted i Strasbourg.

  (21.04.2017)
 • Utsnitt fra forsiden av Nasjonal transportplan 2018–2029.

  Høring om Nasjonal transportplan 2018–2029

  Det er planlagt åpen høring om Nasjonal transportplan 2018–2029 tirsdag 25. og  onsdag 26. april. Frist for å søke om å delta er utgått.

  (19.04.2017)
 • Kåre Simensen og Elin Agdestein fra utenriks- og forsvarskomiteen og Hans Olav Syversen fra finanskomiteen deltok på vegne av Stortinget.

  Global parlamentarikerkonferanse i regi av Verdensbanken og IMF

  Stortinget deltok på årets globale parlamentarikerkonferanse i regi av Verdensbanken og IMF, 17.–18. april i Washington DC. 

  (19.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 79 L (2016–2017)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til Prop. 79 L (2016–2017) "Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)".

  (18.04.2017)
 • Illustrasjon

  Skriftlige innspill – Prop. 78 L (2016–2017)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ønsker skriftlige innspill til Prop. 78 L (2016–2017) "Endringer i friskolelova, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven (dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler m.m.)".

  (18.04.2017)
 • Uttrykker medfølelse etter terrorangrepet i Sverige

  Stortingspresidenten har på vegne av Stortinget sendt sin kondolanse til den svenske riksdagen.

  (08.04.2017)
 • Meldingens forside.

  Høring om norsk utviklingspolitikk

  Mandag 24. april holdes det høring om meldingen «Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk».

  (07.04.2017)
 • Tirsdag 4. april overleverte Ombudsmann for forsvaret, Roald Linaker, årsmeldingen for 2016 til Stortinget. Foto: Stortinget.

  Årsmelding fra Ombudsmannen for Forsvaret

  Tirsdag 4. april overleverte Ombudsmann for forsvaret, Roald Linaker, årsmeldingen for 2016 til Stortinget. 

  (05.04.2017)
 • Lederen for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Eldbjørg Løwer, overleverte årsmeldingen til stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget

  EOS-utvalgets årsmelding overlevert

  Årsmeldingen fra EOS-utvalget for 2016 er overlevert stortingspresidenten.

  (05.04.2017)
 • Anniken Huitfeldt (A), leder for utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Stortinget.

  Huitfeldt på nordisk-baltisk møte i København

  NATO og europeisk utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk etter valget av Trump, samt brexit, var hovedtemaer under vårens møte mellom lederne i utenrikskomiteene i de nordiske og baltiske landene.

  (04.04.2017)
 • Forsiden på boken: Forlaget Press.

  Diplom til stortingsbok

  Boken «Stortinget – huset på Løvebakken gjennom 150 år» har fått diplom som en av de vakreste faktabøkene i 2016.

  (03.04.2017)
 • Ingebjørg A. Godskesen (FrP) skal leie observatørane frå PACEs parlamentarikarforsamling til presidentvalet i Serbia 2. april. Foto: Stortinget.

  Godskesen leiar delegasjon til valet i Serbia

  Ingebjørg A. Godskesen (FrP) skal leie valobservatørane frå Europarådets parlamentarikarforsamling til presidentvalet i Serbia 2. april.

  (01.04.2017)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Uke 14 på Stortinget

  På programmet i uke 14 står blant annet kommersiell allmennkringkasting, tiltak mot cyberangrep ved det kommende stortingsvalget og endringer i sprøyteromsordningen.

  (31.03.2017)
 • Første visepresident Marit Nybakk tok imot rapporter fra sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Foto: Stortinget.

  Sivilombudsmannens årsmeldinger for 2016

  Torsdag 30. mars overleverte sivilombudsmann Aage Thor Falkanger to årsmeldinger for 2016 til første visepresident Marit Nybakk.

  (30.03.2017)
 • Geir Jørgen Bekkevold leder OSSEs parlamentarikerforsamlings valgobservatører under valget i Armenia 2. april 2017. Foto: OSCE PA.

  Bekkevold leder delegasjon til valget i Armenia

  Geir Jørgen Bekkevold (KrF) skal lede observatørene fra OSSEs parlamentarikerforsamling til parlamentsvalget i Armenia 2. april.

  (30.03.2017)
 • Meld. St. 22 (2016–2017)

  Høring om hav i utenriks- og utviklingspolitikken

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder torsdag 6. april, fra kl. 13.00, høring om Meld. St. 22 (2016–2017) Hav i utenriks- og utviklingspolitikken. 

  (29.03.2017)
 • Maria Lohela og Olemic Thommessen i Eidsvollsgalleriet på Stortinget i anledning Lohelas offsielle besøk til Norge i juni 2016. Foto: Stortinget

  Offisielt besøk til Finland

  Stortingspresident Olemic Thommessen er på offisielt besøk i Finland 28.−30. mars. Parlamentspresidenten i den finske Riksdagen, Maria Lohela, er vertskap for besøket.

  (28.03.2017)
 • Stortingspresidenten mottar årsmelding 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM). Foto: Stortinget.

  NIMs årsmelding for 2016 er overlevert Stortinget

  Et av de viktigste funnene i årsrapporten for 2016 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er at omsorgstilbud for unge asylsøkere over 15 år er dårligere enn for andre barn.

  (28.03.2017)
 • Eirik Sivertsen, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget.

  Eirik Sivertsen til arktisk konferanse i Arkhangelsk

  Konferansen «Arctic-Territory of Dialogue» finner sted i Arkhangelsk 29.30. mars 2017, og er den største konferansen om Arktis i Russland. President Putin og vise-statsminister Rogozin er blant talerne på møtet som samler deltakere fra 14 land.

  (28.03.2017)
 • Cecilia Malmström og Svein Roald Hansen. Foto: EFTA-sekretariatet.

  Handel og brexit på agendaen i Brussel

  22. mars ledet Svein Roald Hansen (A) EFTA-parlamentarikerkomiteen i møte med EUs handelskommissær Cecilia Malmström i Brussel.

  (27.03.2017)
 • Sverre Myrli holdt åpningsinnlegget under seminaret. Foto: Stortinget.

  NATO-parlamentarikere diskuterte sikkerhet på Vest-Balkan

  Sikkerhetssituasjonen på Vest-Balkan og utsiktene for EU- og NATO-medlemskap for landene i regionen var hovedtema da NATOs parlamentarikerforsamling møttes i Sarajevo 21.–23. mars.

  (27.03.2017)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Uttrykker medfølelse etter terrorangrepet i London

  Stortingspresidenten har på vegne av Stortinget sendt sin kondolanse til det britiske parlamentet.

  (23.03.2017)
 • Irene Johansen. Foto: Stortinget.

  Spørsmål til regjeringene i Danmark, Finland og Sverige

  Irene Johansen spør om konsekvenser for utenlands-ferger ved anvendelse av det Norske internasjonale skipsregister (NIS).

  (22.03.2017)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen før møtet med den georgiske parlamentspresidenten Irakli Kobakhidze. Foto: Stortinget.

  Ønsker tettere samarbeid

  Stortingspresident Olemic Thommessen er på offisielt besøk til Georgia 20.–22. mars sammen med sine kolleger i de nordiske og baltiske land (NB8).

  (22.03.2017)
 • På Stortinget ble Jóhannesson tatt i mot av Stortingets 1. visepresident Marit Nybakk. Foto: Stortinget.

  Islands president besøkte Stortinget

  Besøket er en del av den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannessons statsbesøk til Norge 21.–23. mars. Formålet er å videreutvikle det gode samarbeidet mellom Norge og Island.

  (22.03.2017)
 • Islands president Guðni Th. Jóhannesson. Foto: Wikimedia Commons

  Islands president besøker Stortinget 21. mars

  På Stortinget skal den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannesson møte 1. visepresident Marit Nybakk.

  (20.03.2017)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen.

  Felles støtte til Georgia

  Stortingspresidenten og de andre parlamentspresidentene i Norden og Baltikum er på offisielt besøk i Georgia 20.–22. mars.

  (17.03.2017)
 • Delegasjonsleder Ingjerd Schou. Foto: Stortinget

  Skuffet over Europarådets parlamentarikerforsamling

  Byrået i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), som hadde møter i Madrid i uke 10, tok ikke noen beslutning om et forslag til hvordan PACE skal håndtere anklager om korrupsjon i sin egen organisasjon.

  (14.03.2017)
 • Eidsvoll 1814. Foto: Stortinget/Teigens fotoatelier as.

  Presentasjon og debatt om fremsatte grunnlovsforslag

  Tirsdag 14. mars ble flere grunnlovsforslag presentert og debattert i Stortinget. Forslagene skal behandles i neste stortingsperiode.

  (10.03.2017)
 • Utenriksminister Børge Brende. Foto: Stortinget.

  Hvorfor utenrikspolitiske redegjørelser?

  7. mars holdt utenriksminister Børge Brende sin årlige utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget. Mandag 13. mars ble redegjørelsen debattert. Hva er bakgrunnen for denne praksisen?

  (10.03.2017)
 • Delegasjonen fra utenriks- og forsvarskomiteen foran soldater og materiell fra Brigade Nord/ Telemark Bataljon. Foto: Stortinget.

  Joint Viking

  En delegasjon fra utenriks- og forsvarskomiteen besøkte 8.9. mars Forsvarets vinterøvelse Joint Viking. Øvelsen avholdes i Finnmark, hovedsakelig i området mellom Alta og Lakselv. 

  (09.03.2017)
 • Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), Ingjerd Schou (H).

  Europarådsmøter i Madrid

  Korrupsjonsanklager, konflikten i Øst-Ukraina og parlamentarikerforsamlingens forhold til Russland er aktuelle temaer på dagsordenen i Madrid  9.–10. mars.

  (08.03.2017)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

  Møte i Europautvalget 13. mars

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. Fra regjeringen møter EØS- og EU-ministeren og olje- og energiministeren.

  (08.03.2017)
 • Senator Lisa Murkowski og delegasjonsleder Eirik Sivertsen. Foto: Stortinget.

  Arktisk parlamentarikermøte i Anchorage

  USAs formannskap i Arktisk råd og bruk av droner i Arktis var to av temaene da den arktiske parlamentarikerkomiteen møttes i Anchorage i Alaska.

  (03.03.2017)
 • Stortingets delegasjon utenfor parlamentet i Romania, med den norske ambassadøren, Tove Bruvik Westberg, og nestleder ved ambassaden, Herman Baskår. Foto: Stortinget.

  Et nærmere blikk på EØS-midlene i Romania

  Stortingets delegasjon til EFTA og EØS var i uke 9 i Romania for å se nærmere på hvordan Norges finansielle bidrag gjennom EØS-midlene er med på å skape økonomisk og sosial utvikling i Romania.

  (03.03.2017)
 • Under den offisielle gjenåpningen av Prinsens gate ble en ærverdig gammel trikk benyttet under snorklippingen. Foto: Stortinget.

  Prinsens gate levert tilbake til byen

  Etter to års anleggsperiode er en av byens hovedgater med toveis trikketrasé tilbakeført til beboere og næringsliv.

  (28.02.2017)
 • Delegasjonsleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) holder innlegg i hoveddebatten om å forsvare menneskerettighetene i en krisetid. Foto: Stortinget.

  Menneskerettighetene i en krisetid

  Internasjonal terrorisme, menneskerettigheter og klimaendringer stod på dagsordenen for vintermøtet til OSSEs parlamentarikerforsamling. 

  (24.02.2017)
 • Frå det årlege, bilaterale møtet med Europaparlamentet på Stortinget 23. februar 2017. Foto: Stortinget.

  Europaparlamentarikere besøkte Stortinget

  I veke 8 deltok fem medlemmar av Europaparlamentet på det årlige møtet med Stortinget i Oslo. Tema var mellom anna EØS-samarbeidet, brexit, Arktis og det norske barnevernet. 

  (24.02.2017)
 • Gratulasjonsprotokoll i anledning H.M. Kong Haralds 80−årsdag. Foto: Stortinget.

  Stortinget gratulerte H.M. Kongen

  Tirsdag 21. februar fylte H.M. Kong Harald 80 år. Stortingspresident Olemic Thommessen skrev tirsdag morgen den første hilsenen i gratulasjonsprotokollen på Slottet.

  (21.02.2017)
 • Stortingets riksløve.

  Stortinget.no i ny drakt

  15. februar ble stortinget.no lagt om i tråd med Stortingets nye visuelle identitet.

  (15.02.2017)
 • Greco-rapporten

  Videre oppfølging av GRECO-anbefalinger

  GRECO har avgitt en ny rapport om Stortingets arbeid med anti-korrupsjon.

  (15.02.2017)
 • Marek Kuchciński. Foto: Wikimedia Commons.

  Polens parlamentspresident til Stortinget

  14.–15. februar kommer parlamentspresidenten i det polske underhuset Sejm, Marek Kuchciński, på offisielt besøk til Norge. Stortingspresident Olemic Thommessen er vertskap for besøket.

  (13.02.2017)
 • Stortingsrepresentanter på studietur, her på toppen av Norway House i Brussel sammen med Norges EU-ambassadør Oda H. Sletnes. Foto: Stortinget.

  Stortingsrepresentanter på arbeidsbesøk i Brussel

  I uke 6 deltar elleve stortingsrepresentanter på et studiebesøk til Brussel. Målet er å gi representantene et godt innblikk i arbeidet til EFTA- og EU-institusjonene i Brussel, belyst gjennom aktuelle politiske saker.

  (07.02.2017)
 • Kart over Afghanistan: Wikimedia Commons.

  Høring om Afghanistan-redegjørelse

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder fredag 17. februar, fra kl. 10.00, høring om redegjørelsen av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan.

  (06.02.2017)
 • Det samiske flagget heises på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Samefolkets dag

  6. februar var det nøyaktig 100 år siden det første samiske landsmøtet, arrangert i Trondheim 6.–9. februar 1917. Det var derfor storstilt feiring i byen, Tråante 2017, der stortingspresident Olemic Thommessen deltok, som representant for Stortinget.

  (06.02.2017)
 • Illustrasjonsfoto.

  Seminar om Meld. St. 12 (2016–2017) Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk

  Familie- og kulturkomiteen held eit ope seminar om pengespelpolitikk 16. februar.

  (01.02.2017)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen gjennomførte et svært interessant møte med Senator John McCain. Foto: Stortinget.

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité i Washington

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Øyvind Halleraker, besøkte Washington 23.–26. januar 2017, få dager etter innsettelsen av president Trump.

  (27.01.2017)
 • «Blå bok».

  Saldert statsbudsjett for 2017

  Saldert statsbudsjett for 2017 (såkalt «Blå bok») er nå publisert på budsjettsiden.

  (27.01.2017)
 • Finlands talmann Maria Lohela og stortingspresident Olemic Thommessen i Eidsvollsgalleriet på Stortinget. Foto: Stortinget.

  Stortinget markerte Finlands 100-årsjubileum

  I 2017 er det 100 år siden Finland ble en selvstendig stat. I den anledning arrangerte Stortinget torsdag 26. januar et seminar om forholdet mellom Norge og Finland.

  (26.01.2017)
 • EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stortinget.

  Møte i Europautvalget 1. februar

  Europautvalget er Stortingets organ for konsultasjoner med regjeringen om aktuelle EU/EØS-spørsmål. 

  (26.01.2017)
 • Frå venstre: Tobias Bilström (Sverige), Ingjerd Schou (Norge), Algirdas Butkevicus (Litauen), Marianne Mikko (Estland), Michael Aastrup Jensen (Danmark) og Andris Bērziņš (Latvia). Foto: Stortinget.

  Korrupsjonsanklager og Europarådets Parlamentarikarforsamling (PACE)

  Les brevet frå dei nordiske og baltiske delegasjonane til Europarådets Parlamentarikarforsamling (PACE) om klager om korrupsjon.

  (26.01.2017)
 • Finlands parlamentspresident vil delta på seminar på Stortinget 26. januar 2017. Foto: Stortinget.

  Stortinget markerer Finlands 100-årsjubileum

  I 2017 er det 100 år siden Finland ble en selvstendig stat. I den anledning arrangerer Stortinget et seminar om forholdet mellom Norge og Finland, torsdag 26. januar.

  (24.01.2017)
 • Sonja Mandt (A), leder av den norske delegasjonen til Nordisk råd. Foto: Johannes Jansson norden.org.

  Nordisk råd i Stortinget

  Tirsdag 24. og onsdag 25. januar møtes 75 nordiske parlamentarikere i Stortinget til komitémøter.

  (23.01.2017)
 • Anniken Huitfeldt (A), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Foto: Stortinget.

  Bak lukkede dører

  Svekker bruken av Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité den offentlige debatten om utenriks- og sikkerhetspolitikk i Norge?

  (23.01.2017)
 • Dokument 8:25 S (2016–2017)

  Høring om reform av utviklingspolitikken

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder høring om Dokument 8:25 S (2016–2017) Representantforslag om reform av utviklingspolitikken, mandag 13. februar, fra kl. 12.00.

  (23.01.2017)
 • Delegasjonsleder Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  Dagens medievirkelighet på agendaen i Europarådets Parlamentarikerforsamling

  Utfordringer og ansvar knyttet til elektroniske og sosiale medier står sentralt når Europarådets Parlamentarikerforsamling (PACE) møtes 23.–27. januar.

  (20.01.2017)
 • Utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt og Ukrainas president Petro Porosjenko under hans besøk på Stortinget 18. oktober 2016. Foto: Stortinget.

  Mer åpenhet og debatt

  Enhver regjering må ha støtte i Stortinget for sin utenrikspolitikk. – I tiden fremover bør Stortinget vurdere hvordan saker som diskuteres bak lukkede dører i større grad kan bli kjent for offentligheten, mener lederen av utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt. 

  (19.01.2017)
 • Løve på Løvebakken

  Rettslig adgang til å stille krav til trossamfunn

  Les notatet fra Stortingets utredningsseksjon.

  (18.01.2017)
 • Anniken Huitfeldt, leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Stortinget.

  Stortinget markerer 100 år i utenrikspolitikken

  Torsdag 19. januar arrangerte utenriks- og forsvarskomiteen et seminar om Stortingets rolle gjennom 100 år i utenrikspolitikken. Se opptak av seminaret.

  (18.01.2017)
 • Offisielt besøk fra den canadiske parlamentspresidenten Geoff Regan til stortingspresident Olemic Thommessen 9. januar 2016. Foto: Stortinget.

  75 år med norsk-canadisk samarbeid

  Samarbeidet om god utvikling for innbyggerne i Arktis, oppfyllelse av internasjonale klimaforpliktelser og handel stod sentralt under den canadiske parlamentspresidentens besøk på Stortinget.

  (10.01.2017)
 • Børge Brende. Foto: Stortinget.

  Redegjørelse om Norges deltagelse i Afghanistan

  Tirsdag 10. januar holdt utenriksministeren og forsvarsministeren en redegjørelse i Stortinget om erfaringene fra Norges deltagelse i Afghanistan. Hvorfor?

  (06.01.2017)
 • Geoff Regan. Foto: Wikimedia Commons.

  Offisielt besøk fra Canada

  Den canadiske parlamentspresidenten Geoff Regan er på offisielt besøk til Stortinget mandag 9. og tirsdag 10. januar.

  (06.01.2017)
 • Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget.

  Kondolanse

  Stortingspresident Olemic Thommessen kondolerer på vegne av Stortinget i forbindelse med terrorangrepet i Berlin.

  (22.12.2016)
 • Økning i kostandsrammen for byggeprosjektet vedtatt

  Økning i kostandsrammen for Stortingets byggeprosjekt er enstemmig vedtatt.

  (21.12.2016)
 • NIMs logo.

  Åsne Julsrud ny styreleder i NIM

  20. desember vedtok Stortinget at Åsne Julsrud blir ny styreleder for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM).

  (21.12.2016)
 • Saksordfører Morten Ørsal Johansen. Foto: Stortinget.

  Innstillingen om pelsdyrnæringen

  Næringskomiteens innstilling om pelsdyrnæringen ble avgitt 20. desember.

  (21.12.2016)
 • God jul!

  Det første stortingsmøtet i 2017 avholdes tirsdag 10. januar. Stortinget ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

  (20.12.2016)
 • Al-Qubaisi og Eldegard

  Kvinnelig toppmøte

  Gunvor Eldegard møtte kvinnelige parlamentspresidenter under IPUs toppmøte i Abu Dhabi 12.–13. desember

  (16.12.2016)
 • Møte mellom den norske EFTA/EØS-delegasjonen og Europaparlamentets saksordfører for utstasjoneringsdirektivet, MEP Agnes Jongerius. Til venstre: Svein Roald Hansen. Til høyre: Gunnar Gundersen. Foto: Stortinget.

  Aktuelle EØS-saker på dagsordenen i Strasbourg

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon deltok i uke 50 på et felles EØS-parlamentarikermøte med Europaparlamentet i Strasbourg.

  (16.12.2016)
 • Stortingets årsrapport 2015–2016

  Årsrapport 2015–2016

  Etter hver stortingssesjon kommer det ut en årsrapport som dekker den parlamentariske virksomheten og eksternt rettede aktiviteter i administrasjonen. Les om sesjonen 2015–2016.

  (16.12.2016)
 • Illustrasjonsfoto: Stortinget.

  Ber om gjennomgang av byggeprosjektet

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber om at Riksrevisjonen gjennomgår Stortingets byggeprosjekt.

  (14.12.2016)
 • Bilde fra Stortingets markering av FNs internasjonale dag for migrasjon 18. desember 2015. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

  Migrasjonsdagen 2016 markert på Stortinget

  I år som i fjor ble kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn invitert til å markere migrasjonsdagen på Stortinget.

  (14.12.2016)
 • Løve på Løvebakken.

  Etterlønn for stortingsrepresentanter

  16. desember ble det vedtatt en anmerkning ved andregangsbehandlingen som sier at etterlønnsperioden for stortingsrepresentantene fortsatt skal være 12 måneder.

  (13.12.2016)
 • Tunnelens innkjøring blir i Rådhusgata, mens hovedløpet går under Nedre Vollgate. Innkjøringen og de første 20 meteren av hovedløpet støpes ferdig før jul. Rådhusgata og den sydligste delen av Nedre Vollgate gjenåpner for trafikk i mars 2017. Foto: Stortinget.

  Milepæl i tunnelprosjektet

  Før jul står første fase av innkjøringstunnelen til Stortingets post- og varemottak ferdig. Da er gulv, vegger og tak på tunnelens mest utfordrende seksjon støpt. Milepælen ble markert torsdag 8. desember.

  (09.12.2016)
 • Årets fredsprisvinner, Colombias president Juan Manuel Santos, besøkte Stortinget 11. desember. Her sammen med stortingspresident Olemic Thommessen i Eidsvollsgalleriet. Foto: Stortinget.

  Årets fredsprisvinner besøkte Stortinget

  Colombias president, Juan Manuel Santos, mottok 10. desember Nobels fredspris 2016 for sitt arbeid for å få slutt på den 52 år lange borgerkrigen i landet. Søndag 11. desember besøkte han Stortinget.

  (06.12.2016)
 • Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017 til stortingspresident Olemic Thommessen 6. oktober 2016. Foto: Stortinget

  Statsbudsjettet 2017

  Rammene for statsbudsjettet 2017 ble vedtatt under finansdebatten 5. desember. Den siste budsjettinnstillingen ble vedtatt 20. desember.

  (05.12.2016)
 • Kari Henriksen (A) og Ulf Leirstein (FrP). Foto: Stortinget.

  Stortinget vil delta i granskingskomité for Europol

  Europaparlamentets borgarretts-, justis- og innanrikskomité hadde 28. november invitert nasjonale parlamentet til eit fellesmøte i Brussel for å drøfte Europol og EUs indre sikkerheit. Frå Stortinget deltok Kari Henriksen (A) og Ulf Leirstein (FrP).

  (29.11.2016)
 • Stortingets EØS/EFTA-delegasjon sammen med statsråd Mæland. Foto: Stortinget.

  EFTA diskuterte brexit og handel

  Stortingets EFTA-delegasjon møtte 21. november EFTAs handelsministre i Genève for samtaler om utviklingen i EFTAs handelsavtaler. Sett i lys av brexit og valget i USA, ble forholdet til Storbritannia og handelsdialogen med USA også sentrale temaer.

  (22.11.2016)
 • Delegasjonsleder Øyvind Halleraker holder innlegg i debatt med NATOs generalsekretær. Foto: Stortinget.

  NATO utfordres i sør

  Konfliktene i Irak og Syria, kampen mot ISIL og situasjonen i Tyrkia stod høyt på agendaen under den årlige sesjonen til NATOs parlamentarikerforsamling i Istanbul 8.–10. november 2016.

  (21.11.2016)
 • Foto: Stortinget.

  Lurer du på hva som har blitt sagt fra Stortingets talerstol?

  Stortinget lanserer søk i talerregisteret til Stortingsforhandlingene – en enklere tilgang på stortinget.no til referater fra Stortingets debatter tilbake til 1857.

  (18.11.2016)
 • Logo, nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

  Styreleder i nasjonal institusjon for menneskerettigheter

  Stortingets presidentskap inviterte tidligere i høst publikum til å foreslå kandidater til vervet som ny styreleder i NIM. Fristen for å fremme forslag har gått ut, og det er kommet inn forslag på 19 kandidater. 

  (17.11.2016)
 • Svein Roald Hansen deltok denne veka på møte for medlemmar av europakomiteane i nasjonale parlament i Europa. Foto. Stortinget.

  Handel, migrasjon og energi på agendaen i Bratislava

  Medlem av utanriks- og forsvarskomiteen, Svein Roald Hansen (A), deltok denne veka på møte for medlemmar av europakomiteane i nasjonale parlament i Europa i Bratislava. På det såkalla COSAC-møtet vart mellom anna rolla til nasjonale parlament, handelspoltikk, migrasjon og EUs energiunion drøfta.

  (15.11.2016)
 • OSSEs spesialkoordinator Arta Dade, leder for OSSE PAs valgobservatører Geir Jørgen Bekkevold og leder for ODIHRs valgobservasjon Douglas Wake. Foto: Stortinget

  Observerte presidentvalget i Moldova

  Geir Jørgen Bekkevold (KrF) ledet observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSE) Parlamentarikerforsamling til andre runde av presidentvalget i Moldova 13. november.

  (15.11.2016)
 • Lærerkurs. Foto: Stortinget.

  Stortingsvalget er tema på lærerkurs

  70 lærere fra ungdoms- og videregående skoler i hele landet kommer til lærerkurs på Stortinget 16.18. november for å få inspirasjon og ny kunnskap om Stortinget og det politiske systemet.

  (14.11.2016)
 • Kurs i stortingskunnskap for lærere i voksenopplæringen for innvandrere. Foto: Stortinget.

  Stortinget går nye veier for å nå voksne innvandrere

  Onsdag 9. november arrangerte Stortinget for aller første gang et kurs i stortingskunnskap skreddersydd for lærere i voksenopplæringen for innvandrere. 

  (10.11.2016)
 • Det stilles store krav til planlegging og rutiner når store maskiner opererer på en trang byggeplass, parallelt med stor øvrig aktivitet på plassen.. Foto: Stortinget.

  HMS-pris til Stortingets entreprenør

  Stortingets entreprenør på byggeprosjektet i Prinsens gate 26 og post- og varemottaket, Veidekke Entreprenør, har vunnet en intern pris for sitt HMS-arbeid. 

  (10.11.2016)
 • Proposisjonens forside.

  Langtidsplan for forsvarssektoren

  Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling om langtidsplanen for forsvarssektoren ble avgitt fredag 11. november.

  (09.11.2016)
 • Arkivdagen 2016. Foto: Tove K. Breistein, Cappelen Damm, Anna-Julia Granberg/Blunderbuss og Ivar Kvaal.

  Arkivdagen 2016: Med hjerte for arkivene

  Stortingsarkivet inviterer til seminar i kinosalen fredag 11. november kl. 12.30–15.00. Hør fire profilerte forfattere fortelle om sine møter med arkivene.

  (03.11.2016)
 • Nordisk råds sesjon i København 2016. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

  God dialog med nordiske ministre avgjørende

  Tiltak for enslige mindreårige asylsøkere, nordisk idrettstoppmøte og Norges kommende formannskapsprogram for Nordisk ministerråd sto på dagsordenen under Nordisk råds sesjon i København.

  (03.11.2016)
 • Nordiske parlamentspresidenter under Nordisk råds sesjon i København. Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

  Stortingspresidenten oppfordret til demokratistøtte

  Støtte til reformutvikling i Ukraina og Nordisk råds priser ble drøftet da de nordiske parlamentspresidentene møttes under Nordisk råds sesjon i København.

  (01.11.2016)
 • Slottet sett fra taket på stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Middag på Slottet

  Torsdag 27. oktober 2016 var stortingsrepresentantene invitert til middag på Slottet. Se stortingspresident Olemic Thommessens tale.

  (28.10.2016)
 • Sonja Mandt (A), leder av den norske delegasjonen til Nordisk råd. Foto: Stortinget.

  Nordisk samarbeid om globale mål

  Nordisk samarbeid om FNs bærekraftsmål er et aktuelt tema når Stortingets delegasjon til Nordisk råd deltar på Nordisk råds sesjon i København 1.–3. november.

  (26.10.2016)
 • Medlemmer av delegasjonen på Norway House framfor EU-kommisjonens bygning. Frå venstre: Frank J. Jenssen (H), Tore Hagebakken (A), Ingjerds Schou (H), Morten Wold (FrP), Lise Christioffersen (A). Foto: Stortinget.

  Studietur til Brussel og Wien

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til Europarådets Parlamentarikarforsamling deltok på studiereise til Brussel og Wien 24.–25. oktober.

  (26.10.2016)
 • Geir Jørgen Bekkevold. Foto: OSCE PA.

  Geir Jørgen Bekkevold leder delegasjon til valget i Moldova

  Geir Jørgen Bekkevold (KrF) skal lede observatørene fra OSSEs parlamentarikerforsamling til presidentvalget i Moldova 30. oktober.

  (25.10.2016)
 • Høring om FNs individklagordninger

  Utenriks- og forsvarskomiteen holder høring om Meld. St. 39 (2015-2016) om individklageordningene, torsdag 17. november kl. 10.30–13.30. Frist for å søke om å delta på høringen er mandag 7. november kl. 12.00.

  (20.10.2016)
 • Riksrevisor Per-Kristian Foss

  Rapporter fra Riksrevisjonen

  18. oktober overleverte Riksrevisjonen sin rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 og oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget.

  (18.10.2016)
 • Ukrainas president Petro Porosjenko besøkte Stortinget 18. oktober. Foto: Stortinget.

  Reformarbeid på agendaen

  Reformprosessen, og den krevende situasjonen i Ukraina, var på agendaen under begge møtene president Petro Porosjenko hadde på Stortinget 18. oktober.

  (18.10.2016)
 • Ukrainas president Petro Porosjenko. © Claude Truong-Ngoc/Wikimedia Commons.

  Porosjenko besøker Stortinget

  Det pågående reformarbeidet i Ukraina står høyt på agendaen når president Petro Porosjenko møter stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomiteen tirsdag 18. oktober.

  (17.10.2016)
 • Logo, nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

  Styreleder i nasjonal institusjon for menneskerettigheter

  Stortingets presidentskap inviterer publikum til å foreslå kandidater til ny styreleder i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

  (17.10.2016)
 • Prop. 1 S (2016-2017)

  Høring om utenriks-, bistands- og forsvarssaker

  Utenriks- og forsvarskomiteen avholder høring om Prop. 1 S (20162017), jf. innst. 7 S (20162017) – Statsbudsjettet 2017, torsdag 27. oktober kl. 9.00 og fredag 28. oktober kl. 9.00. 

  (13.10.2016)
 • Delegasjonen fra utenriks- og forsvarskomiteen foran C-130 J «Frigg», det nåværende norske hovedbidraget til FN-operasjonen MINUSMA i Mali. Norges ambassadør til Ghana, sideakkreditert til Mali, Hege Hertzberg, deltok under delegasjonens besøk. Foto: Stortinget.

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøkte Mali

  En delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Bamako i Mali 10.–11. oktober 2016. 

  (13.10.2016)
 • Geir Jørgen Bekkevold (Krf) leder Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentarikerforsamling. Foto: OSCE PA

  Flyktningkrisen preget høstmøtet i OSSE PA

  «Å styrke tillitsbyggende tiltak og godt styresett i OSSE regionen» var hovedtema for høstmøtet i parlamentarikerforsamlingen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

  (12.10.2016)
 • Slik ser spillbrettet til Stortingsspillet ut. Foto: Stortinget

  Nytt brettspill om Stortinget

  Tirsdag 11. oktober møtte videregåendeelever kunnskapsministeren til duell over det nye brettspillet Stortingsspillet.

  (11.10.2016)
 • Svein Roald Hansen med visepresidenten i Vietnams nasjonalforsamling, Phung Quoc Hien. Foto: Stortinget.

  Stortinget fremmet handel i Vietnam og Filippinene

  Leder og nestleder i Stortingets EFTA og EØS-delegasjon deltok 2.–7. oktober i et EFTA-parlamentarikerbesøk til Manila og Hanoi. 

  (10.10.2016)
 • Innstilling om kunnskapsløftet

  På grunn av en feil virker dessverre ikke lenken til Innst. 19 S (2016-2017) fra sakssiden. Les den her.

  (10.10.2016)
 • Europarådets parlamentarikerforsamling

  Den demokratiske utviklingen i Tyrkia står høyt på agendaen under årets siste delsesjon i Europarådets parlamentarikerforsamling 10.–14. oktober.

  (07.10.2016)
 • Olemic Thommessen

  – Fredsprisen en viktig oppmuntring

  Stortingspresident Olemic Thommessen sier at tildelingen av Nobels fredspris til Colombias president Juan Manuel Santos er en viktig oppmuntring til fredsprosessen.

  (07.10.2016)
 • Singapores president Tony Tan Keng Yam. Foto Wikimedia Commons/Markus Pössel

  Besøk av Singapores president

  Singapores president Tony Tan Keng Yam besøker Stortinget mandag 10. oktober. Stortingspresidenten tar imot president Tan på Løvebakken.

  (06.10.2016)
 • Utsnitt av maleriet «Eidsvoll 1814». Foto: Stortinget/Teigens fotoatelier as.

  Grunnlovsforslag

  30. september var siste frist for innlevering av grunnlovsforslag som skal behandles i neste stortingsperiode. Se oversikt over forslagene.

  (05.10.2016)
 • Illustrasjonsfoto, byggeprosjektet: Stortinget.

  Økt budsjettramme for byggeprosjektet

  I statsbudsjettet for 2017 foreslås det en økning i kostnadsrammen for Stortingets byggeprosjekt.

  (04.10.2016)
 • Stortingets åpning 2016

  Det 161. storting er åpnet

  Mandag 3. oktober foretok H.M. Kong Harald den høytidelige åpningen av det 161. storting.

  (03.10.2016)