Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Nordlys og barn. Foto: Lars H. Krempig

Finnmark

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn fem representanter fra Finnmark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Senterpartiet (1), Pasientfokus (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Vil helseministeren reversere reduksjonen i satsene for godtgjørelse til pasientledsagere i Vardø kommune, for å sikre at eldre og syke får bistand under pasientreiser?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til klima- og miljøministeren

  Vil statsråden gi kommuner som er i gang med å utarbeide ny løypeforskrift etter nye krav til utredninger, mulighet for midlertidig godkjenning av snøskuterløyper for scootersesongen 2022?
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeri- og havministeren

  I en pressemelding fra Næringsdepartementet står det at regjeringen styrker tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk ved å øke det maksimale nivået til 220 000 kroner per sysselsatt. I 2019, for nesten tre år siden, var imidlertid det maksimale nivået i tilskuddsordningen på 216 000 kroner. Er det ikke å ta litt hardt i å hevde at regjeringen har "styrket" tilskuddsordningen, populært kalt nettolønnsordningen, når den i realiteten knapt nok er inflasjonsjustert?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Det fremstår for Finnmark legeforening, fagfolk og ikke minst for innbyggerne i Alta som Finnmarkssykehuset ikke ønsker å etablere en fremtidsrettet «ultraren» operasjonsstue ved Klinikk Alta, men en «ren» operasjonsstue. Dette bidrar dessverre til å svekke tilliten til beslutninger i helseforetaket.
  Vil statsråden bidra til å en ekstern utredning av kostnader for en operasjonsstue ved Klinikk Alta ved et uavhengig konsulentfirma for å sikre at styret i Finnmarkssykehuset har et best mulig grunnlag for å ta en riktig beslutning?
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til finansministeren

  Fremskrittspartiet fikk flertall i Stortinget i vår for å endre regelverket slik at entreprenører slipper å innbetale moms til staten, før omtvistet krav er avklart. Stortinget ba regjeringen komme tilbake med nødvendig budsjettmessig oppfølging snarest og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Dette er en enkel sak for regjeringen å kvittere ut, men verken Solberg- eller Støre-regjeringen har ønsket å etterkomme bestillingen fra Stortinget. Når kan entreprenørene forvente at statsråden følger opp bestillingen fra Stortinget?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle