Utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens arbeidsområder er utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, meldinger fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og andre saker om nemndas virksomhet, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder og – i alminnelighet – saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Komiteens medlemmer

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema fra høringssidene. Følg lenken under

Samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal et notat på inntil to sider sendes komiteens postmottak innen angitt frist, eller lastes opp som vedlegg til skjemaet for å søke om deltakelse på høring. Det understrekes at det er fagkomiteen selv som bestemmer hvem/hvilken organisasjon den ønsker å innkalle til høring i en sak. En organisasjon bør være landsomfattende. Organisasjoner som har en samlende paraplyorganisasjon, bør la seg representere av denne eller sammen med den.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utenriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærer

Eivind S. Homme
Telefon: 23 31 35 13
eivind.s.homme@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Seniorrådgiver

Kristin Sommer Bjørnson
Telefon: 23 31 35 23
kristin-sommer.bjornson@stortinget.no

Stortingsarkivet

Matias Dobrowen
Telefon: 23 31 36 27

Aktuelt

 • Utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Huitfeldt og Irlands Europaminister, Helen McEntee. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i Irland

  Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Irland 29.–30. april.

  (02.05.2019)
 • Anniken Huitfeldt, Ingjerd Schou og Marianne Marthinsen i møte med helseministeren. Foto: Stortinget.

  Utenrikskomiteen i Ghana

  Stortinget utenriks- og forsvarskomité har avlagt besøk i Ghana 18.–20. mars, med program lagt opp av vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet og ambassaden.

  (22.03.2019)
 • Deltakere på det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet ved Havforskningsstasjonen på Austevoll sammen med representanter fra Havforskingsinstituttet. Foto: Kjartan Mæstad, Havforskingsinstituttet.

  Nordisk og baltisk komitéledermøte i Austevoll

  Leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, var den 11. og 12. mars vertskap for det nordisk-baltiske utenrikskomitéledermøtet. 

  (13.03.2019)
 • Kabul sett fra luften. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Afghanistan

  En delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøkte Kabul i Afghanistan 26.–27. februar 2019. Hensikten var å få en dypere innsikt i situasjonen i Afghanistan.

  (28.02.2019)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen (ledet av Anniken Huitfeldt) i møte med den tyrkiske utenrikskomiteen, som ledes av Volkan Bozkir, 24. januar 2019. Foto: Stortinget

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Tyrkia

  Utviklingen i Tyrkias utenriks- og forsvarspolitikk, den innenrikspolitiske situasjonen og utviklingen i landets nærområder er på agendaen når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Tyrkia 24. januar.

  (24.01.2019)
 • Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Egypt

  Når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Egypt 22. januar, vil utviklingen i landet og utviklingen i nærområdene stå sentralt på dagsordenen.

  (22.01.2019)

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle