Utenriks- og forsvarskomiteen

Komiteens arbeidsområder er utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, meldinger fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og andre saker om nemndas virksomhet, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder og – i alminnelighet – saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Komiteens medlemmer

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer.

Komiteens høringer

Komiteens høringer er åpne for publikum.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema fra høringssidene. Følg lenken under

Samlet oversikt over komiteens høringer.

Ved søknad om deltakelse på høring skal et notat på inntil to sider sendes komiteens postmottak innen angitt frist, eller lastes opp som vedlegg til skjemaet for å søke om deltakelse på høring. Det understrekes at det er fagkomiteen selv som bestemmer hvem/hvilken organisasjon den ønsker å innkalle til høring i en sak. En organisasjon bør være landsomfattende. Organisasjoner som har en samlende paraplyorganisasjon, bør la seg representere av denne eller sammen med den.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Utenriks- og forsvarskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: utenriks-forsvar@stortinget.no

Komitésekretærer

Eivind S. Homme
Telefon: 23 31 35 13
eivind.s.homme@stortinget.no

Rune Skjerve
Telefon: 23 31 30 60
rune.skjerve@stortinget.no 

Rådgiver

Ida Nygaard – ansvarlig for bl.a. høringer
Telefon: 23 31 35 53
ida.nygaard@stortinget.no 

Stortingsarkivet

Matias Dobrowen
Telefon: 23 31 36 27

Aktuelt

 • Utenriks- og forsvarskomiteen (ledet av Anniken Huitfeldt) i møte med den tyrkiske utenrikskomiteen, som ledes av Volkan Bozkir, 24. januar 2019. Foto: Stortinget

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Tyrkia

  Utviklingen i Tyrkias utenriks- og forsvarspolitikk, den innenrikspolitiske situasjonen og utviklingen i landets nærområder er på agendaen når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Tyrkia 24. januar.

  (24.01.2019)
 • Anniken Huitfeldt. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Egypt

  Når Stortingets utenriks- og forsvarskomité (UFK) besøker Egypt 22. januar, vil utviklingen i landet og utviklingen i nærområdene stå sentralt på dagsordenen.

  (22.01.2019)
 • Foto: iStock

  Skriftlige innspill om Forbudstraktaten

  Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet at de ønsker skriftlige innspill i følgende sak: Prop. 1 S (2018–2019) Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten). Fristen er 30. januar.

  (14.01.2019)
 • Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, snakker med to soldater fra Panserbataljonen i Brigade Nord under øvelsen Trident Juncture 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøker Trident Juncture

  Den store NATO-øvelsen Trident Juncture er i gang. I uke 44 besøker utenriks- og forsvarskomiteen øvelsen i Trøndelag.

  (29.10.2018)
 • Komiteen møtte National Security Adviser Sir Mark Sedwill, sammen med Norges ambassadør Mona Juul. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i London

  Stortingets utenriks- og forsvarskomite besøker London 22.–24. oktober. Sentralt på dagsordenen står brexit, der komiteen ønsker førstehåndskunnskap og dialog med sentrale britiske beslutningstakere.

  (23.10.2018)
 • Komiteen utenfor Det hvite hus i Washington DC. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i New York og Washington DC

  Utenriks- og forsvarskomiteen besøkte både New York og Washington DC  18.–21. juni.

  (25.06.2018)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen i Russland. Foto: Stortinget.

  Åpne og nyttige samtaler i Moskva

  Utenriks- og forsvarskomiteen, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøkte Moskva 31. mai etter invitasjon fra lederen i det russiske føderasjonsrådets utenrikskomité, Konstantin Kosatsjov. 

  (05.06.2018)
 • Christian Tybring-Gjedde. Foto: Stortinget.

  Forsvarskomité-møte i Szczecin 23.–24. april

  Besøk og orienteringer ved hovedkvarteret til NATOs multinasjonale korps og den sikkerhetspolitiske situasjonen knyttet til Russland var hovedtemaer under vårens møte for medlemmer fra forsvarskomiteene i de nordiske og baltiske parlamentene, samt fra Polen og Tyskland.

  (26.04.2018)
 • Utenriks- og forsvarskomiteen foran den norske ambassaden i Berlin. Foto: Den norske ambassaden i Berlin.

  Bred enighet med Tyskland om utenriks- og forsvarspolitikk

  Det var bred enighet om sentrale utenriks- og forsvarspolitiske spørsmål mellom tysk og norsk side da utenriks- og forsvarskomiteen besøkte Berlin 19. og 20. april. 

  (24.04.2018)

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle