Medlemmer fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité sammen med parlamentarikere fra Commission 1 i det indonesiske parlamentet. Foto: Stortinget.

Medlemmer fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité sammen med parlamentarikere fra Commission 1 i det indonesiske parlamentet. Foto: Stortinget.

Utenriks- og forsvarskomiteen i Indonesia

For å få økt innsikt i utviklingen i Indonesia og resten av regionen, er Stortingets utenriks- og forsvarskomité i disse dager i Indonesia. 

Regnskogsamarbeidet er et sentralt tema under besøket, som også markerer 70 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Indonesia.

Besøket gir anledning til å drøfte landets utvikling, globale og regionale spørsmål av felles interesse, inkludert klima, skog, handel og hav.

Demokrati

Indonesia er et av Norges partnerland i utviklingspolitikken, et demokrati med 265 millioner mennesker, herav verdens største muslimske befolkning, og representerer et marked med økende muligheter for norsk næringsliv.

For å lære mer om hvordan norske regnskogmidler benyttes, er det lagt opp til et feltbesøk til et skogprosjekt som støttes av Norge. På programmet står også et møte med den indonesiske visesminister for miljø og skog, Alue Dohong.

Ny frihandelsavtale

Handel mellom Norge og Indonesia er et sentralt tema under besøket. Stortinget har nylig godkjent ratifiseringen av en frihandelsavtale mellom Den europeiske frihandelsorganisasjonen (EFTA) og Indonesia, og det er lagt inn et møte med Indonesia-Norway Business Council. Indonesia har på sin side fortsatt ikke ratifisert avtalen.

Komiteen skal under oppholdet i Indonesia møte sin søsterkomité i det indonesiske parlamentet, vise-utenriksminister Mahendra Siregar og generalsekretæren i Organisasjonen for østasiatiske nasjoner (ASEAN) Lim Jock Hoi.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité


Sist oppdatert: 22.01.2020 10:42