«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Akuttilbudet ved Notodden sykehus er av stor viktighet for liv, helse og for tryggheten til innbyggerne i Notodden og en hel rekke omkringliggende kommuner. Det skal igjen ha kommet innsparingskrav fra Sykehuset i Telemark som det påstås vil svekke akuttilbudet.
  Kan ministeren gjøre rede for om det plutselig nå skal kuttes i åpningstid og bemanning i akuttilbudet på Notodden, og om så tilfellet, er det en klok måte å sikre innbyggernes liv, helse og trygghet i området som sokner til denne viktige tjenesten?

 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Kan ministeren gi en beskrivelse av det vedtatte mandatet og framdriftsplan for utredning om istandsetting av Tinnosbanen som jernbanedirektoratet skulle ha klar før desember, og vurdere tidsfristen satt for ferdigstilling av utredningen opp mot behovet som er for å raskest mulig ha anbefalingen klar for berørte i skognæringen, reiselivet, kommuner og grunneiere m.fl.?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Per i dag åpner regelverket for at en kan kombinere arbeid og foreldrepermisjon gjennom gradert uttak. Dette gjelder derimot ikke studenter.
  Hva er årsaken til at fedre som studerer ikke har adgang til å ta ut sin del av foreldrepermisjon/fedrekvoten gjennom gradert uttak?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Mener statsråden det vil være klokt å flytte en ambulansestasjon fra bydel Søndre Nordstrand hvor det bor 39 000 mennesker til en lokasjon i Nordre Follo som er 20 km og ca. 20 minutter unna, og mener statsråden en slik samlokalisering vil sikre forsvarlig beredskap i henhold til responstid på 12 minutter?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Hva mener statsråden om de sikkerhetsmessige utfordringene for Agder Politidistrikt i dagens lokaler i Kristiansand og hva er grunnen til at det tar lang tid å få avklaring på hvor politiet skal ha sitt hovedkontor på Sørlandet etter 2022?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle