«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

«Victoria» på tur på Telemarkskanalen. Foto: Telemark fylkeskommune.

Telemark

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (2), Høyre (1), Fremskrittspartiet (1), Senterpartiet (1) og Kristelig Folkeparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Foreligger det et objektivt ansvar for oppreisningserstatning fra det offentlige, i saker hvor privatpersoner har blitt underlagt omfattende tvang, uten at myndighetene har hatt hjemmel i lov og hvordan vil regjeringen i så tilfelle sikre at dette følges opp på en skikkelig måte overfor alle de dette måtte gjelde?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Ser samferdselsministeren det samme behovet for gang- og sykkelveg på strekningen Kviteseid - Kvitsund på RV 41 som de berørte, og vil han i arbeidet med ny NTP sørge for oppdatert informasjon, som ny dokumentasjon av hvor mange kjøretøy som kjører daglig på strekningen og vurdering av om ikke det går an å bygge gang- og sykkelvegen mye billigere enn det man først har anslått?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Helseministeren har sagt han støtter avgjørelsen til styret i Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus og investere og bygge nye sykehus på Aker og Gaustad. Kan ministeren garantere at de investeringen som man med dette har besluttet å gjøre i Oslo, ikke stopper, forsinker eller begrenser planlagte prosjekter og investeringer ellers i Helse Sør-Øst?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  En ny nasjonal handlingsplan for å redusere forekomsten av denne kreftformen ble vedtatt i mars. Hvorfor brukes det da så lang tid på å beslutte om disse pasientene skal få tilgang til adjuvant behandling med immunterapi og signalhemmere? En behandling som allerede brukes for de aller sykeste pasientene, men som man vet virker enda bedre og utsetter tiden til progresjon med 50% for de med sykdom på tidligere stadium.
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Gokstadskipet forfaller, skriver NRK 6.juni. Statsråden er godt kjent med at situasjonen har lenge vært svært alvorlig og prekær for vikingskipene. Siste undersøkelser av Gokstadskipet viser at det forfaller stadig mer. Blir det ikke tatt grep snarest så vil det i ytterste konsekvens bety at en verdifull og viktig nasjonalskatt går tapt. Regjeringen har ikke prioritert oppstarsbevilgning til nytt vikingskipmuseum i RNB.
  Hva vil statsråden gjøre i nærmeste framtid for å redde Gokstadskipet fra ytterligere forfall?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle