Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har urettmessig mottatt om lag 120 000 kr i etterlønn.
  Hva ville sannsynligvis vært straffen dersom en trygdemottaker urettmessig hadde mottatt samme beløp, og unnlatt å umiddelbart melde fra?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Hvilke konkrete virkemidler vil justisministeren ta i bruk for å sikre at politiet prioriterer overgrepssaker i en tid med knappe ressurser, og er justisministeren villig til å styre politiets prioriteringer ved å øremerke midler til saker angående familievold og overgrep mot barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  TV 2 har fått innsyn i reiseregningene til Politiets utlendingsenhet (PU), ledet av PU-sjef Arne Jørgen Olafsen, til Djibouti 14. til 18. oktober. Målet med reisen var å få til et samarbeid med djiboutiske myndigheter om retur av djiboutere. Det viste seg at den norske politidelegasjonen ikke betalte oppholdet selv, men ble påspandert alle utgifter til oppholdet av vertslandet.
  Hvilke regler gjelder for påspandering og betaling av politiets tjenestereiser til utlandet, og er statsråden enig i at vi må unngå spekulasjoner om politiet lar seg styre av andre lands interesser, og derfor bør ha som hovedprinsipp at de betaler sine utgifter selv?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om å endre naturmangfoldlovens § 18. Vil Norge, hvis forslaget blir vedtatt, bli nødt til å trekke seg fra Bernkonvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Kraftselskapene bak North Connect hevder at kabelen vil gi en CO2-reduksjon på 2 millioner tonn per år. Andre hevder at North Connect vil øke utslippene av CO2 med to millioner tonn per år, gitt at den samme mengden strøm i stedet hadde blitt eksportert til kontinentet, der CO2-innholdet i kraftmiksen er dobbelt så høy som i Storbritannia.
  Hvilket syn på CO2-effekten av North Connect er etter statsrådens syn riktig?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle