Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Hva vet regjeringen om rollen til eksterne konsulenter, deriblant konsulentselskapet McKinsey, i Equinors beslutningsprosesser i forbindelse med investeringene i USA som ledet til store tap for det norske fellesskapet, har dette vært tema i styringsdialogen mellom regjeringen og Equinor i perioden da investeringene ble besluttet, og hvordan kan regjeringen bidra til at Stortinget og offentligheten får mest mulig innsyn i disse beslutningsprosessene, herunder eksterne konsulenters rolle?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  I Granavolden-plattformen stadfester Regjeringen et sterkt ønske om å verne natur- og biologisk mangfold. Samtidig ser vi en rekke steder at kommuner vedtar utbyggingsplaner, uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som sikrer at sårbare naturinteresser blir ivaretatt på en god nok måte.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at kommunale utbyggingsplaner gjennomgår en tilstrekkelig konsekvensutredning, og at sårbare naturinteresser ikke ødelegges?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Oslos barn og unge må ha ha gode muligheter til å drive idrett i byen. Dessverre foreslår nå Toppidrettssenteret å bygge ned skøyte- og bandybanen ved Sognsvann for å finne plass til mer kontorer og et stort hotell. Dette er en av Oslos 6 bandybaner, og disse banene er fullpakket med treninger og kamper hver dag i tillegg til et svært aktivt fritidsbruk i helgene. Tomten er NIH sin eiendom.
  Vil statsråden gå inn og stanse planene om å bygge ned skøyte- og bandybanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Kan utenriksministeren begrunne Norges stemmegiving i syv Israel-kritiske resolusjoner vedtatt i FNs generalforsamlings avkolonialiseringskomite?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  En undersøkelse fra Norwegian Research Centre (Norce) viser at 70 pst. av plasten i mange norske lakseelver kommer fra rundballplast fra landbruket. Forskerne har kartlagt plastbiter, i 43 elver på Vestlandet og fant 3 ganger så mye rundballplast som alle de andre plastkategoriene de så på til sammen. Slik plastforurensing er svært skadelig for natur og dyreliv langs elvene våre. I tillegg kan plasten utgjøre en helserisiko hvis den havner i maten vår.
  Hvordan vil regjeringen stanse forsøpling fra rundballeplast?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle