Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Mener statsråden at naturkartleggingsverktøyet “Natur i Norge” fungerer tilfredsstillende i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Stavanger Aftenblad har nylig dokumentert at politiet i Norge på et år ble bedt om å bistå barnevernet i oppdrag 2 800 ganger. I flere av oppdragene ble det brukt maktmidler som spyttmaske og håndjern.
  Kan statsråden bekrefte dette høye antallet politioppdrag, samt bruk av maktmidler som avdekkes, og hva er politiets praksis for registrering, statistikkføring og kontroll med politiets maktbruk mot barn i oppdrag for barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Hvilke motytelser eller lovnader har Norge gitt for at Somaliland skulle akseptere at drapsdømte Hayd får anke til Høyesterett?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

  Denne uka vedtok Stortingets flertall, med regjeringspartiene og FrP, å etablere en ny kommunal kompensasjonsordning for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Flertallet mener ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning.
  Vil tilskudd fra kommunene gjennom denne ordningen regnes som omsetning for bedriftene, og innebære fratrekk eller forhindre bedrifter å motta støtte gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til utenriksministeren

  Kan utenriksministeren gjøre nærmere rede for kontakten mellom Utenriksdepartementet og Dan Gertler før statsråden tiltrådte i oktober 2017 samt redegjøre om hva som var bakgrunnen for at en høyerestående embetsmann foreslo å skrive et anbefalingsbrev til Dan Gertler, og hva slags forklaring nevnte embetsmann har gitt Utenriksdepartementet på hvorfor han valgte å trosse utenriksrådens instruks og likevel sende brevet til Gertler?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle