Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra fylkets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Hvordan vil regjeringen sørge for at nordmenn som skjuler formue i Dubai/De forente arabiske emirater blir oppdaget og må betale skatt til Norge i tråd med lovverket, og vil regjeringen ta initiativ til bedre avtaler om informasjonsutveksling med Dubai?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Synes finansministeren det er et problem at det siden 2014 ikke har blitt samlet inn tilstrekkelig datagrunnlag for å publisere arvestatistikk, og hva er hennes planer for å sørge for en kunnskapsbasert offentlig debatt ved at slik statistikk blir innhentet og publisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

  Det pågår en ny bølge av voldelig forfølgelse mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia. Amnesty International melder at rundt 40 personer nå skal være fengslet i et regjeringsbygg i den russiske republiken og to er døde som følge av tortur. Vil regjeringen ta opp menneskerettighetsbruddene mot homofile og lesbiske i Tsjetsjenia med de russiske myndighetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kulturministeren

  Interessekonflikter mellom konsertscener/utesteder og ny sentrumsnær boligbebyggelse uten gode nok støydempende tiltak er en økende trussel mot kultur- og utelivstilbudet i norske byer. En løsning på dette problemet kan være å endre veilederen for musikkstøy og helse, slik at den nyeste aktøren i et område – f.eks. boligutbygger – har ansvar for f.eks. vern mot støy.
  Vil kulturministeren støtte en slik endring av byrdefordelingen?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til finansministeren

  I den alvorlige kidnappingssaken på Lørenskog har de antatte kidnapperne stilt et stort pengekrav i kryptovalutaen Monero. Den er iboende kryptert og sikret og skjuler hvilke summer som sendes og til hvem. Selv ikke Monero kan finne det ut. Det er dermed stor fare for at kriminelle vil bruke slike kryptovalutaer til hvitvasking og skjuling av kriminalitet. Hvilke initiativer kan og vil regjeringen ta nasjonalt og internasjonalt for å regulere bruk av kryptovaluta og hindre at den brukes til å skjule kriminalitet?

Representantforslag fremmet av fylkets representanter

Se alle