Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2021–2025 er det valgt inn 20 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (5), Sosialistisk Venstreparti (3), Arbeiderpartiet (4), Venstre (3), Miljøpartiet De Grønne (2), Rødt (2) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til samferdselsministeren

  Kan statsråden redegjøre for hvor basestasjonene som benytter seg av komponenter fra Huawei befinner seg, og kan statsråden garantere for sikkerheten og integriteten på nettverket som allerede er bygd ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til finansministeren

  Vurderer regjeringen og statsråden å bryte forpliktelsene fra avtalen i OECD/G20-forumet «Inclusive Framework» om internasjonal skattlegging av store flernasjonale selskaper?
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til klima- og miljøministeren

  Hvilke norske posisjoner vil statsråden fremme under COP26 i Glasgow, og hvordan har han tenkt til å forankre disse posisjonene i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil «Gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».
  Vil utredningen også se på fullt medlemskap i EU som et alternativ til EØS og erfaringer med dette fra naboland som Sverige, Danmark og Finland inkluderes i utredningen, eller vil det kunne gjelder erfaringer fra land som ikke er EU-medlemmer, som Sveits og Storbritannia?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Har statsråden blitt informert om at beredskapen ved sykehuset i Kristiansund blir redusert ved at anestesilegene går fra tilstedevakt til hjemmevakt fra 1.desember, er det til det beste for pasientene, og har det konsekvenser for gjenåpning av fødeavdelingen, og har statsråden forsikret seg om at alle nødvendige forberedelser, inkludert anestesileger, er på plass til gjenåpning slik at befolkningen kan få garantier om at gjenåpning med nødvendige støttefunksjoner går som planlagt?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle