Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Kommunene skal utarbeide planer for å redusere klimagassutslippene. For at planene skal brukes som aktive styringsdokumenter, må utslippsbudsjetter og -regnskaper lages og være en del av budsjettprosessen i kommunen. Jeg ber om en tabell med status for alle norske kommuners klimaarbeid med mål og måloppnåelse, og en oversikt over hvilke kommuner som har klimabudsjetter som et styringsdokument i budsjettprosessen med konkrete tiltak og ansvarsfordeling?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Nylig ble det kjent at tidligere administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Bjørn Erikstein likevel ikke blir spesialrådgiver ved sykehuset, men slutter helt og får med seg ett års etterlønn.

  Hvordan vurderer statsråden dette i lys av Stortingets vedtak 15. mai 2018: "Stortinget ber regjeringen vurdere helseforetakenes praksis med sluttvederlag og etterlønn og sikre at helseforetakene ikke tar i bruk sluttvederlag når lederen selv har tatt initiativ til oppsigelse."?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til landbruks- og matministeren

  Lovbruddene som ble avdekket i NRK Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter" er uakseptable. Men også grisehold som skjer innenfor lovverket kan medføre store lidelser for dyra. Ett eksempel er at gjeldende forskrift bare krever 0,8 m2 betongbinge til en slaktegris på 100 kilo. Et annet eksempel er at det er tillatt å kastrere griser med kun lokalbedøvelse og én injeksjon smertestillende. Mener statsråden at dyrevelferden er godt ivaretatt dersom de formelle kravene følges?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Hvor store arealer av myr og annen våtmark i Norge er omdisponert eller negativt berørt siden Erna Solbergs første regjering tiltrådte i 2013, og hva vil statsråden gjøre for å ta vare på de våtmarkene vi har igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spredning av miljøgifter er en av vår tids største miljøutfordringer. En rekke forbrukerprodukter inneholder miljøgifter. Miljødirektoratet har nylig lagt ned nettstedet ErDetFarlig.no, som inneholdt informasjon til forbrukere om miljøgifter i forbrukerprodukter.
  Hvordan vil statsråden sikre forbrukerne god og kvalitetssikret informasjon om miljøgifter, slik både svenske og danske forbrukere nyter godt av, nå som ErDetFarlig.no er lagt ned?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle