Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Aker Brygge og Oslo Rådhus. Foto: Daniel78/Wikimedia Commons.

Oslo

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 19 representanter fra Oslo.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (6), Arbeiderpartiet (5), Fremskrittspartiet (2), Venstre (2), Sosialistisk Venstreparti (2), Miljøpartiet De Grønne (1) og Rødt (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til landbruks- og matministeren

  Hvordan vil statsråden, helt konkret, følge opp de siste avsløringene om mangel på dyrevelferd i norske grisefjøs, og vil hun vurdere endringer i regelverk eller endringer i måten regelverket følges opp på?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til arbeids- og sosialministeren

  Angrer statsråden på at han godkjente navnet OsloMet da han var kunnskapsminister, og hva synes han om at skiltingen hovedsakelig er på engelsk (Oslo Metropolitan University)?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til landbruks- og matministeren

  Det er nylig dokumentert at det fremdeles foregår alvorlige lovbrudd og dyreplageri i norsk grisehold, som syke og skadde dyr som ikke får oppfølging, griser som vasser i sin egen avføring og purker som står så trangt at de ikke har mulighet til å snu seg rundt. Tiltakene bransjen gjennomførte etter NRK Brennpunkt-dokumentaren “Griseindustriens hemmelighet” fra 2019 har åpenbart ikke løst problemet.
  Mener statsråden, i lys av dette, at det bør opprettes et eget dyretilsyn som er uavhengig av Mattilsynet og landbruksdepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Det vises til en artikkel i tyske avisen Bild om at rapporten om palestinsk undervisningsmateriell utarbeidet av Georg Eckert Institute er ferdigstilt, men ikke offentliggjort.
  Har Utenriksdepartementet mottatt rapporten fra Georg Eckert Institute, og når vil Stortinget bli informert om denne?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Luftkvaliteten i Lillesand kommune, spesielt rundt Fyrusmoen industriområde, er sterkt preget av forurensing fra produksjon av silisiumkarbid på Fiven.
  Vil regjeringen kreve at tiltak som bedrer luftkvaliteten kommer på plass raskt, og er det aktuelt å stille opp med statlige midler som kan hjelpe Fiven med å redusere utslippene?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle