Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Fottur på svaberg. Foto: Vestfold fylkeskommune.

Vestfold

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn syv representanter fra Vestfold.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (3), Arbeiderpartiet (2), Fremskrittspartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helseministeren

  Det er flere enn 12 000 personer som har sykdommen Multippel sklerose (MS) i Norge.
  Foreløpig finnes det bare medisiner som bremser sykdomsforløpet men det er mye håp knyttet til stamcellebehandling. På grunn av manglende behandlingstilbud i Norge er det mange som er rammet av sykdommen som har kjøpt stamcellebehandling i utlandet.
  Hvordan vil Statsråden sikre fremdrift i arbeidet med en snarlig godkjenning og etablering av tilbud med stamcellebehandling for MS-syke i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Hva vil statsråden gjøre for å følge opp anbefalingene til Sivilombudsmannen som omhandler helseområdet?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Vil statsråden sørge for at situasjonen for de ansatte i kriminalomsorgen hva angår yrkesskadeerstatning vurderes på lik linje som for de ansatte i politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og innvandringsministeren

  Er det regjeringens manglende satsing på operative politistyrker, som står i veien for at våre ferdig utdannede politistudenter får en fast og trygg jobb?
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  I flere oppslag i NRK har vi fått et rystende innblikk i lukkede nettverk i sosiale medier der fortvilet ungdom deler sine tunge tanker om å ta sitt eget liv. For mange er slike nettsamfunn et sted der man søker trøst og støtte til takle vonde og vanskelige følelser. Både selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er et rop om hjelp fra fortvilte unge som trenger hjelp til å håndtere vanskelige følelser. Selvmordsforebyggende arbeid i skolen kan være et viktig tiltak for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Det finnes flere slike programmer med dokumentert effekt, men utviklerne av programmene opplever at de faller mellom to sektorer, helse og utdanning, og sliter med å få disse effektive programmene ut i skolen. Hvordan vil statsråden arbeide for at kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer, som f.eks. YAM, kan brukes mer aktivt i skolen?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle