Postjournal

Regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter gir rett til innsyn i dokumentene til den parlamentariske virksomheten og til Stortingets administrasjon.

Se innsynstjenesten for Stortingets offentlige postjournal, eInnsyn.

Her kan du enkelt søke opp og bestille innsyn i inngående og utgående dokumenter samt intern korrespondanse. De nærmere regler om innsyn fremgår av regler om rett til innsyn i Stortingets dokumenter, vedtatt av Stortinget 16. mars 2009. 

Hold musepekeren over dokumentet du er interessert i og klikk på «Bestill innsyn via skjema», eller klikk på tittelen for å få mer informasjon om dokumentet. Innsynsforespørselen vil bli behandlet av ansvarlig saksbehandler.

Postjournalen publiseres med en forsinkelse på fire dager og er tilgjengelig i 90 dager. For innsyn i dokumenter som er journalført før dette, vennligst ta kontakt med Doksenteret på doksenteret.postmottak@stortinget.no.

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager.

En mobiltilpasset versjon av eInnsyn vil bli lansert senere i år.

Relevant lovverk

Annet relevant lovverk


Sist oppdatert: 05.10.2020 15:19