Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til olje- og energiministeren

  Er Statsråden enig i at vindkraftprosjekter som har gamle konsesjoner og gamle miljøfaglige vurderinger skal ha mest mulig oppdatert informasjon før de bygges, og vil statsråden sikre at lokalsamfunn ikke blir pålagt en merkostnad når NVEs vilkår om å tilbakeføre naturen etter endt konsesjon blir gjeldende og kan statsråden sikre at det ikke er lokalsamfunnet som blir skadelidende om vindkraftverket kommer i økonomiske problemer før de har gitt en bankgaranti for fjerning av vindmøllene?
 • Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til olje- og energiministeren

  Bredalsholmen Dokk og fartøysenter er kommet i en svært vanskelig situasjon pga. at bevilgningene over Riksantikvarens budsjett til restaurering av to fartøy i dokken ikke er kommet som forutsatt. Dette ble først kjent for verftet 11.3.19.
  Vil statsråden sørge for at det tilføres 4 mill. til disse prosjektene i 2019 slik at restaureringen kan utføres som forutsatt?
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til barne- og familieministeren

  Barneombudet mener staten må ta større ansvar for barnevernet. Assisterende riksadvokat peker på at mye av den kriminaliteten vi ser hos ungdom, kunne vært unngått dersom forebyggingen hadde vært bedre. Regjeringen lytter ikke til Barneombudet og andre rapporter om svikt i barnevernet. Hver dag er det barn i barnevernet som ikke får hjelpen de trenger. Så å si alle aktørene sier de trenger flere ansatte i det kommunale barnevernet. Når statsråden nå sier nei til flere øremerka stillinger, hvordan vil han da hjelpe barna?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Bosniere som var over 27 år da de kom til Norge i 1993, har andre pensjonsrettigheter enn andre asylsøkere/flyktninger i Norge. De fikk opphold på kollektivt grunnlag, ikke på individuelt. Det medførte at de ikke fikk de samme pensjonsrettighetene som andre asylsøkere/flyktninger, noe som i dag rammer flere bosniere når de pensjoneres. Vil statsråden ta tak i denne urettferdigheten og vurdere tiltak som sikrer at bosniere dette gjelder, får en rettferdig pensjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  I forbindelse med delt omsorg ved skilsmisser kan det oppstå konflikt når den ene flytter. Konfliktene kan for eksempel handle om manglende dekning av økonomiske utgifter fra den ene parten, eller at den ene parten opplever at den andre saboterer samværsmuligheten til den andre forelderen.
  Hvilke sanksjonsmidler foreligger og i hvor stor grad brukes sanksjonsmidler i saker der dette er konfliktfylt og en av foreldrene klager til Nav?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle