Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Tidligere Aust-Agder er med i den utvidede statlige ordningen for TT transport. Vest-Agder fikk avslag på sin søknad om 19 millioner for å bli innlemmet i ordningen i 2021. A-Agder har hatt et underforbruk av midlene.
  Hvorfor er ikke Vest-Agder innlemmet i ordningen, kan ubrukte midler fra A-Agder inngå i finansieringen av lik TT ordning i Agder, er ordningen fremdeles underfinansiert - hvorfor evt, og hva skal til for at folk i Agder som har behov for slik transport (bl.a mange blinde og svaksynte) skal få felles TT-ordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

  Hva er status for oppfølging av Stortingets vedtak om sjølaksefisket 26. mai, om at regjeringen bes foreta en ny vurdering av forbudet mot sjølaksefiske på Sørlandet og vurdere søknader om dispensasjon slik at fiskerne det gjelder kan fiske også i årets sjølaksefiske?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Politiet kalles ut når det skjer dødsfall i private hjem.
  Hvor ofte skjer det og hvilke regler og prosedyrer gjelder for slik utrykning når det ansees som naturlige dødsfall?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Miljødirektoratet gjennomgår nå produsentansvarsordningene, herunder produsentansvarsordningen for emballasje.
  Når forventer statsråden at Miljødirektoratets anbefalinger til Klima- og miljødepartementet foreligger, og hvordan vil statsråden holde Stortinget orientert?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  To av marinens fremste dykkere ble i desember 1972 sendt til Tyskland for å delta i et dykkeforsøk i regi av Arbeidstilsynet. De ble påført alvorlige helseskader under forsøket, men ble verken fulgt opp av forsvaret som arbeidsgiver eller Arbeidstilsynet som ansvarlig for forsøket.
  Hvordan vil statsråden gjenopprette den urett som er gjort mot disse i alle årene etter forsøket?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle