Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Vest-Agder.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (2), Kristelig Folkeparti (2), Arbeiderpartiet (1) og Fremskrittspartiet (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Idretten sliter med uforutsigbare regler og manglende muligheter til å samles. Ungdom møtes til uorganiserte aktiviteter – uten voksne og uten smittevern. Jenter har økende frafall. Lyngdal IL mistet tre jentelag i fotball i år.
  Hva vil statsråden gjøre for å få jenter, som disse jentene i Lyngdal, tilbake til fotballen?
 • Interpellasjon fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Norges oljerikdom har ikke kommet gratis. Noen pionerarbeidere har kjempet en lang kamp for rettferdighet etter å ha blitt skadet på jobb, og arbeids- og sosialkomiteen har fått en kartleggingsrapport med navnet "Pioneroljearbeiderne med ødelagt helse og møtet med systemet, erstatninger, senskader og løsemiddelskader". I tillegg foreligger det en rapport fra Arbeidsmiljøskaddes Landsforening fra 2014 med navnet "Rapport om pioneroljearbeiderne i Nordsjøen". Begge rapportene beskriver de skadene mange har fått som følge av eksponering fra kjemikalier, oljedamp, kvikksølv og annet. De gir et usminket møte med skjebnen til noen av pionerarbeiderne. De skadde føler at de møter et system som ikke fungerer, at de ikke blir trodd, og at staten fraskriver seg ansvar. Vil statsråden sette ned en kommisjon for å kartlegge omfanget og vurdere eventuell kompensasjon til skadde pioneroljearbeidere?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Idretten sliter med uforutsigbare regler og manglende muligheter til å samles. Ungdom møtes til uorganiserte aktiviteter – uten voksne og uten smittevern. Jenter har økende frafall. Lyngdal IL mistet tre jentelag i fotball i år. Hva vil statsråden gjøre for å få jenter, som disse jentene i Lyngdal, tilbake til fotballen?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Avisen Agder har hatt flere reportasjer om utfordringene en familie møter når de har en psykisk syk pårørende som motsetter seg hjelp. De opplever at de faller mellom alle stoler, til tross for forskrifter og lovverk som pålegger samhandling, informasjon og samordning. Hvilke erfaringer så langt har regjeringen med endringene i tvangsbestemmelsene i lov om psykisk helsevern, også når det gjelder erfaringer pårørende har?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Hva er bergunnelsen for en slik avgrensning i tildelingen av de 8 mill som er bevilget til tilskuddsordningen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, som regjeringen har valgt, mot andre statlige tilskuddsordninger og hvilke organisasjoner omfattes av denne?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle