EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2017 - August

 • EU/EØS-nytt - hva har skjedd sommeren 2017

  Aktuelle EU/EØS-saker | Nye forslag og høringer fra Europakommisjonen  | EFTAs overvåkingsorgan og EU-domstolen | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (24.08.2017)

2017 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 15. juni 2017

  Temanummer om myndighetsoverføring | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (15.06.2017)
 • EU/EØS-nytt - 8. juni 2017

  Refleksjon om en felles sikkerhets- og forsvarsunion | Nytt europeisk forsvarsfond – skal Norge med? | Avfall: er tildeling av enerett konkurransevridende? | Ny evaluering av kampen mot netthat | Statsstøtte og framtidige pensjonsforpliktelser | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (08.06.2017)

2017 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 31. mai 2017

  Må den norske bompengeordningen endres? | Tiltak mot sosial dumping i transportnæringen | EU-regler om utslipp av legemidler? | Enighet om WiFi4EU | Hvordan håndterer EU-landene avviste asylsøkere? | Høring om databasedirektivet | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (31.05.2017)
 • EU/EØS-nytt - 24. mai 2017

  Brexit: EØS-land skal konsulteres etter behov | AMT-direktivet: EU nærmer seg enighet | Kritisk til økt myndighet til EUs finanstilsyn  | Norge med innspill til finsk alkohollov | Spania har fulgt opp havnearbeider-dom | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (24.05.2017)
 • EU/EØS-nytt - 11. mai 2017

  Uber er en transporttjeneste | Hvordan vil CETA påvirke Sverige? | Samarbeider for å redusere prisen på viktig medisin | Digital gjennomgang og nye initiativ | Danmark støtter Tyskland i nitrat-sak | Bedriftsdemokrati og fri flyt av arbeidskraft | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (11.05.2017)
 • EU/EØS-nytt - 4. mai 2017

  Digitalt marked: stor aktivitet i EP | Arbeidstakerrettigheter i delingsøkonomien | Ryanair kan saksøkes der de har baser | Opprinnelsesmerking av kjøtt – Norge et «tredjeland» | Nytt lovforslag kan påvirke helsesektoren | Utfasing av den indre grensekontrollen | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (04.05.2017)

2017 - April

 • EU/EØS-nytt - 25. april 2017

  Hvordan berører EØS kommunesektoren? | EUs nye datatilsyn og myndighetsoverføring | Svensk EU-utredning utsatt | Behov for tiltak for å beskytte asylbarn | Forslag om veiprising og kabotasje neste måned | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (25.04.2017)
 • EU/EØS-nytt - 5. april 2017

  EP ønsker slutt på palmeolje i biodrivstoff | Finsk alkohollov kan bryte med EU-reglene | EFTA kommenterer deltakelse i BEREC | Rådets uttalelse om internasjonal havforvaltning | EFTA-landenes handel – nøkkeltall | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (05.04.2017)

2017 - Mars

 • EU/EØS-nytt - 29. mars 2017

  EU vil styrke nasjonale konkurransetilsyn | Kommisjonen åpner FinTech-høring | Vurderer økt myndighet til EUs finanstilsyn | Brexit-borgerinitiativ registrert | EU-grense for tilsetting av sukker i mat? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (29.03.2017)