EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 2 treff

2022 - Januar

  • EU/EØS-nytt - 21. januar 2022

    Kjøpekraftjustering av familieytelser i strid med EU/EØS-retten | EP-saksordfører ønsker konstruktiv debatt om det reviderte kvotedirektivet | Roberta Mestola ny president i Europaparlamentet | Foreslår styrket mandat for EUs narkotikabyrå | Frankrikes landbruksprioriteringer: gjensidighet og karbonbinding | Ønsker handel med hunder inn i EUs dyrevelferdsregler
    (21.01.2022)
  • EU/EØS-nytt - 12. januar 2022

    Nye EU-forslag første halvår 2022 | ESA åpner sak mot Norge om tildeling av enerett ved avfallshåndtering | Kritikk av Irlands kontroll med Big Tech | EP-saksordfører foreslår omfattende endringer i CBAM-forslaget | Forslag om skallselskap skal hindre skatteunndragelse
    (12.01.2022)