EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2019 - Oktober

 • EU/EØS-nytt - 10. oktober 2019

  EU-vurdering av sikkerhetsrisiko i 5G-nettet | EU diskuterer nytt EU-organ for hvitvasking | Klimamål for 2030 – innspill og diskusjoner | Mot enighet om økt kollektiv beskyttelse for forbrukere? | EU-utvidelse diskuteres i Rådet | Rådet støtter EUs tiltredelse til EMK | Danmark sikres en bedre stilling i Eurojust enn Norge | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (10.10.2019)
 • EU/EØS-nytt - 2. oktober 2019

  Islands EØS-utredning publisert | EU-domstolen om begrensning av underleverandører i byggebransjen | Økodesign-pakke med krav til reparasjon og resirkulering  | Google omgår nye opphavsrettsregler | Nord Stream, gassmarkedsdirektivet og investor-stat-tvisteløsning  | EU vurderer utlevering av passasjerdata fra tog og båt  | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  |
  (02.10.2019)

2019 - September

 • EU/EØS-nytt - 25. september 2019

  Energi- og miljøskatt høyt på agendaen i EU | Det indre marked etter 2019 | Mot løsning i ESA-saken om rapporteringsplikt? | Første plenumssesjon i Europaparlamentet | Ny regional sosial resultattavle | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (25.09.2019)

2019 - August

 • EU/EØS-nytt - 28. august 2019

  «Digital Services Act»: nytt forslag under planlegging | Statsstøtte: helsetjenester og bagatellmessig støtte | «The Bridge beyond 2025»: ACER-høring om energisektoren | Bærekraftig finansiering: kompromissforslag og høring | Valg til nytt Europaparlament | Hva har skjedd i sommer? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (28.08.2019)

2019 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 12. juni 2019

  EU-skatt på finanstransaksjonar frå 2021? | EU-domstolen om Facebooks plikt til å slette hatefulle ytringer | EU kritiserer Sveriges detaljstyring av energimyndighet | EU skal forhandle med USA om utveksling av e-bevis | Alkoholmerking: frivillig løsning for sprit | Rådet diskuterer flyavgift | Spanias høye bøter for feil formuerapportering | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (12.06.2019)
 • EU/EØS-nytt - 5. juni 2019

  Norges svar til ESA i saken om norske vannkraftkonsesjoner | EU-rapport om økte klimagassutslipp – hvordan nå 2030-målene? | Vil fjerne visumfrihet for albanere | Pasienter benytter i liten grad muligheten til behandling i utlandet | Diskusjon om EUs framtidige energisystem | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (05.06.2019)

2019 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 29. mai 2019

  EP-valet: resultat, partigrupper og toppkandidatar | Spania ber EU vurdere klimaskatt på kraftimport | Urimelig handelspraksis: matkjedens «sorte boks» åpnes | EU-landene enige om deler av returdirektivet | EFTA-domstolens årsrapport 2018  | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (29.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 23. mai 2019

  ESA gransker det norske konsesjonssystemet for vannkraft | EU vedtar straffetiltak for cyberangrep | EØS-rådet: konklusjoner, framdrift og referat  | ePrivacy: «kvalitet framfor fart» | Bygningsenergidirektivet og nasjonalt handlingsrom | Blir det en EU-standard for mobilladere? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter |
  (23.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 9. mai 2019

  Det finske formannskapets prioriteringer | Avklaring om ikke-EU-lands deltakelse i EUs forsvarsfond | Et utvalg saker fra ESAs årsrapport | Stortingets forhåndsgodkjenning av EU-rettsakter | Borgerinitiativ avvist – fire godkjent | Genredigering: nordisk press for å endre EU-regelverket | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter  |
  (09.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 2. mai 2019

  Svenske og finske skogplaner ble ikke godkjent | Togpassasjerers rettigheter diskuteres i Rådet | ESA: norske eierskapsregler bryter med EØS-retten | Nye tall for innvilget asyl og kvoteflyktninger | Europeere er kritiske til vaksinasjon | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter  |
  (02.05.2019)