EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2018 - April

 • EU/EØS-nytt - 18. april 2018

  EU foreslår direktiv om urimelig handelspraksis | Vil pålegge tech-selskaper å overlevere e-bevis | «A New Deal for Consumers» | Forlenger den indre grensekontrollen | Dansk avtale om like konkurransevilkår for offentlige og private | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (18.04.2018)
 • EU/EØS-nytt - 11. april 2018

  Europeisk erklæring om kunstig intelligens | EU vurderer reglene for flyplassavgift | Oppfølging av EFTA-domstolens avgjørelser  | Danmark avviser EU-kritikk av gjenkjøpsavtaler | Militær mobilitet sentralt i det nye forsvarssamarbeidet | EUs nye Innovasjonsfond og CO2-håndtering | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (11.04.2018)

2018 - Mars

 • EU/EØS-nytt - 21. mars 2018

  Norge felt i EFTA-domstolen | Reform av EUs felles visumpolitikk | Energimarkedet: EU undersøker tysk «flaskehals» | Nye EU-tiltak mot misligholdte lån | EU-domstolen skal avgjøre om Polen er en rettsstat | EU foreslår nytt arbeidsmarkedsbyrå | EU-dom om prosedyrer for vurdering av kopilegemidler | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (21.03.2018)
 • EU/EØS-nytt - 13. mars 2018

  På vei mot et indre marked for kapital | Gassmarkedsforslag møter juridiske hindringer | Høring om retten til privat reklame på hjelm | Sveits åpner for domstolsløsning | Norden og Baltikum med euro-innspill | Hvilke EU-saker prioriterer Sverige i 2018? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (13.03.2018)
 • EU/EØS-nytt - 7. mars 2018

  Nye tiltak mot illegalt innhold på nett | Ser bort fra EFTA-domstolens kontroversielle uttalelse | Danmark kritisk til et mulig arbeidsmarkedsbyrå | Plaststrategi: EU-ministre ønsker konkrete tiltak | ESA-sak om eierskap i finansforetak | ESA og norsk statsstøtte | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (07.03.2018)

2018 - Februar

 • EU/EØS-nytt - 28. februar 2018

  Nye skatteregler for tech-selskaper | Hva skal Sverige prioritere i brexit-forhandlingene? | Granskning av utenlandske investeringer – hva skjer? | Kommunene kan ikke kreve sentral godkjenning | Nederland avskaffer folkeavstemning om nye lover | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (28.02.2018)
 • EU/EØS-nytt - 14. februar 2018

  Kommisjonen stopper svensk tiltak mot alkoholreklame | Energimarkedspakken – nettkoder og retningslinjer | Skal det gis støtte til forbrenning av avfall? | Vil gjøre det lettere å saksøke tech-selskaper | Operasjon Themis overtar i Middelhavet | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (14.02.2018)
 • EU/EØS-nytt - 8. februar 2018

  EU-samarbeid om vurdering av nye legemidler | Grønne investeringer: sluttrapport med anbefalinger | Rekkevidden til tjenestedirektivet utvidet i EU-dom | Akvakultur – hva gjør EU? | Trygdeytelser og indeksering – behandlingen i EU | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (08.02.2018)

2018 - Januar

 • EU/EØS-nytt - 31. januar 2018

  Norsk svar til ESA om fritt sykehusvalg | - EP bør kunne nominere Nobel-kandidater | EU slår ned på gjenkjøpsavtaler | Opplysningsdirektivet: EØS-relevans, nordisk kritikk | Sveriges riksdag har vurdert eget EU-arbeid | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (31.01.2018)
 • EU/EØS-nytt - 24. januar 2018

  Personvernforordningen: ny veiledning og verktøy | Omstridt uttalelse fra EU om genredigering | Revisjon av drikkevannsdirektivet ventes snart | Foreslår mer fleksible momssatser | Utdanning: EU får økt innflytelse  | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (24.01.2018)