EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2019 - August

 • EU/EØS-nytt - 28. august 2019

  «Digital Services Act»: nytt forslag under planlegging | Statsstøtte: helsetjenester og bagatellmessig støtte | «The Bridge beyond 2025»: ACER-høring om energisektoren | Bærekraftig finansiering: kompromissforslag og høring | Valg til nytt Europaparlament | Hva har skjedd i sommer? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (28.08.2019)

2019 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 12. juni 2019

  EU-skatt på finanstransaksjonar frå 2021? | EU-domstolen om Facebooks plikt til å slette hatefulle ytringer | EU kritiserer Sveriges detaljstyring av energimyndighet | EU skal forhandle med USA om utveksling av e-bevis | Alkoholmerking: frivillig løsning for sprit | Rådet diskuterer flyavgift | Spanias høye bøter for feil formuerapportering | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (12.06.2019)
 • EU/EØS-nytt - 5. juni 2019

  Norges svar til ESA i saken om norske vannkraftkonsesjoner | EU-rapport om økte klimagassutslipp – hvordan nå 2030-målene? | Vil fjerne visumfrihet for albanere | Pasienter benytter i liten grad muligheten til behandling i utlandet | Diskusjon om EUs framtidige energisystem | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (05.06.2019)

2019 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 29. mai 2019

  EP-valet: resultat, partigrupper og toppkandidatar | Spania ber EU vurdere klimaskatt på kraftimport | Urimelig handelspraksis: matkjedens «sorte boks» åpnes | EU-landene enige om deler av returdirektivet | EFTA-domstolens årsrapport 2018  | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips |
  (29.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 23. mai 2019

  ESA gransker det norske konsesjonssystemet for vannkraft | EU vedtar straffetiltak for cyberangrep | EØS-rådet: konklusjoner, framdrift og referat  | ePrivacy: «kvalitet framfor fart» | Bygningsenergidirektivet og nasjonalt handlingsrom | Blir det en EU-standard for mobilladere? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter |
  (23.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 9. mai 2019

  Det finske formannskapets prioriteringer | Avklaring om ikke-EU-lands deltakelse i EUs forsvarsfond | Et utvalg saker fra ESAs årsrapport | Stortingets forhåndsgodkjenning av EU-rettsakter | Borgerinitiativ avvist – fire godkjent | Genredigering: nordisk press for å endre EU-regelverket | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter  |
  (09.05.2019)
 • EU/EØS-nytt - 2. mai 2019

  Svenske og finske skogplaner ble ikke godkjent | Togpassasjerers rettigheter diskuteres i Rådet | ESA: norske eierskapsregler bryter med EØS-retten | Nye tall for innvilget asyl og kvoteflyktninger | Europeere er kritiske til vaksinasjon | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter  |
  (02.05.2019)

2019 - April

 • EU/EØS-nytt - 25. april 2019

  Status for EUs batteristrategi | Viderefører indre grensekontroll i seks måneder | Mindre bruk av enstemmighet i sosial- og arbeidslivspolitikk | Webers 12-punktsplan for et bedre EU | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | EP2019 - et utvalg artikler og rapporter |
  (25.04.2019)
 • EU/EØS-nytt - 10. april 2019

  ESA: støtte til lokal havn ikke statsstøtte | Rettsstatsprinsippet: en utvidet «verktøykasse»? | Parlamentet klar med sin posisjon til mobilitetspakken | EU-landene starter debatt om veiprising og bompenger | EU-tiltak for en forsvarlig bruk av kunstig intelligens | Energiskatt: slutt på krav om enstemmighet? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (10.04.2019)
 • EU/EØS-nytt - 3. april 2019

  Frontex-styrke på 10 000 personer innen 2027 | EP-vedtak om folkefinansiering | Enigheten om trygdekoordinering avvist av Rådet | Statlig jernbane omfattes av anskaffelsesreglene | Borgerinitiativ med krav om minstelønn i plattformøkonomien | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (03.04.2019)