EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 5 treff

2020 - Februar

 • EU/EØS-nytt - 12. februar 2020

  Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020 | EØS-prioriteringer første halvår 2020 | Foreslår ny prosess for EU-utvidelse | Utvikling av nytt regelverk om fiskerisubsidier i WTO | Retningslinjer for data fra tilkoblede kjøretøy | Lavere kapitalkrav for lån til grønne prosjekter?
  (12.02.2020)
 • EU/EØS-nytt - 5. februar 2020

  Hvitbok om AI og ny datastrategi | Er innsamling av passasjerdata i strid med grunnleggende rettigheter? | Matmerking i EU: helse, klimaavtrykk og dyrevelferd | Fortsatt ingen EU-enighet om revisjon av trygdeforordningen | Anbefaler «klimatoll» på import av skitten strøm | Hvor godt forankres svensk EU-politikk?
  (05.02.2020)

2020 - Januar

 • EU/EØS-nytt - 29. januar 2020

  GDPR: medlemslandene ønsker en bred gjennomgang | Uenighet om EU-budsjett i Riksdagen og Folketinget | Nei til et forslag om bly i gjenvunnet PVC | EP-komité ber om tiltak mot ulovlig handel med kjæledyr
  (29.01.2020)
 • EU/EØS-nytt - 22. januar 2020

  Er et «digitalt grenseforsvar» i tråd med EU-retten? | EU-domstolen, EFTA-domstolen og unionsborgerdirektivet | Ungarsk lov for NGOer bryter med EU-retten | EU-dom med betydning for miljøvurdering av oppdrettsanlegg
  (22.01.2020)
 • EU/EØS-nytt - 16. januar 2020

  Vikarbyrådirektivet: norsk svar til ESA om eventuelle lovendringer | Meldeplikt: nasjonale og lokal myndigheter i Norge med ulikt syn | Innspill til sluttforhandlingene om forbrukersøksmål | Utleie av biler til godstransport er tilbake på EUs dagsorden | Fra «nei takk» til «ja takk» til uadressert reklame? | Seks forslag for å styrke de nasjonale parlamentenes rolle
  (16.01.2020)