EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2018 - Desember

 • EU/EØS-nytt - 5. desember 2018

  Mot enighet i Rådet om arbeidsmarkedsbyrået | Enighet i Rådet om lastebiltransport | Enighet i Rådet om terrorinnhold på nett | Felles regler om datalagring i EU?  | Schengen-anbefalinger til Norge om personvern | Mobiltelefoner inn i økodesign-direktivet? | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (05.12.2018)

2018 - November

 • EU/EØS-nytt - 21. november 2018

  Forslag til arbeidsmarkedsbyrå støttes av Parlamentet | Enighet i Rådet om plattformregulering | EØS EFTA-landene foreslår endringer i forbrukervernreglene | Opphavsrett: forhandlingssituasjonen endret | Genredigering: anbefaler at EUs regelverk revideres | Eurojust: Danmark ber om forhandlinger | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (21.11.2018)
 • EU/EØS-nytt - 14. november 2018

  Enighet om tilgjengelighetsdirektivet | Ny EU-strategi om hormonforstyrrende stoffer | ACER-kompromiss nærmer seg?   | EU-kritikk av dansk register over utenlandske tjenesteytere | Deltakelse i EUs nye digitaliseringsprogram  | EØS-framdriftsrapport viser økt etterslep | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (14.11.2018)

2018 - Oktober

 • EU/EØS-nytt - 31. oktober 2018

  Parlamentet kritiserer norsk grensekontroll | EP vil ha uavhengig vurdering av Facebook | EUs første rapport om konkurranse i matvarekjeden | PSI-direktivet: uklare budsjettkonsekvenser? | Kommisjonen vil styrke nærhets- og proporsjonalitetsprinsippet  | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporte |
  (31.10.2018)
 • EU/EØS-nytt - 24. oktober 2018

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2019 | Hvor ambisiøse blir kravene til reduksjon av engangsplast? | EFTA: nytt innspill til forbrukerrettigheter | Cyberangrep og valgpåvirkning på dagsorden | EFTA-dom gir EU-landene økt handlingsrom | EUs CCS-innsats var mislykket | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (24.10.2018)
 • EU/EØS-nytt - 17. oktober 2018

  Tilhøvet til tredjeland del av drøftinga av nytt forskningsprogram | Tilgang til persondata er ikke begrenset til alvorlige lovbrudd | Ny EU-strategi for bioøkonomi | Dansk og norsk innflytelse i EUs forsvarsfond | EU kritisk til finsk alkohollov | Halvparten av kommunestyresakene er EU-relatert | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (17.10.2018)
 • EU/EØS-nytt - 10. oktober 2018

  ESAs posisjon mot Norge i verftsaken styrket | Advarer mot digital skatt | Nye hvitvaskingsregler og EUs banktilsyn | Vil vurdere lovligheten av utstasjoneringsdirektivet | Folketingets behandling av EU-saker | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (10.10.2018)
 • EU/EØS-nytt - 3. oktober 2018

  PESCO - uenighet om betingelsene for ikke-EU-land | E-publikasjoner får redusert moms | Halalkjøtt kan merkes som økologisk produkt | Urimelig handelspraksis – skal store aktører omfattes? | Usikkerhet om nye regler for alkoholmerking | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (03.10.2018)

2018 - September

 • EU/EØS-nytt - 25. september 2018

  Schengen-evalueringen av Norge - anbefalinger | EU tar Polen til EU-domstolen | Utfyllende regler om jernbanepakken | Ny strategi skal knytte sammen EU og Asia | Høring om endring av offshoredirektivet | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (25.09.2018)

2018 - August

 • EU/EØS-nytt - hva har skjedd sommeren 2018

  Aktuelle EU/EØS-saker | Nye forslag, innspill og høringer fra Europakommisjonen  | EFTAs overvåkingsorgan ESA og EU-domstolen  | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips  | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
  (30.08.2018)