EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

2018 - Januar

  • EU/EØS-nytt - 18. januar 2018

    Rådets behandling av energiforslag og ACER | Begrepet «ektefelle» i prinsipiell sak om likekjønnet ekteskap | Cybersikkerhet på agendaen | Åpning av det nasjonale bussmarkedet | Initiativ for superdatamaskiner – uten nordiske land | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
    (18.01.2018)
  • EU/EØS-nytt - 10. januar 2018

    Ti viktige saker i EU i 2018 | EØS-prioriteringer første halvår 2018 | Sveits irritert på EU over tidsbegrenset finansavtale | EU-domstolen om eksport av dagpenger | Sverige kritisk til forslag om kombinert transport | Vil ha økt åpenhet om EUs lovarbeid | Rapporter, artikler, nettsider og andre tips | Brexit - et utvalg artikler og rapporter |
    (10.01.2018)