EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 10 treff

2021 - Oktober

 • EU/EØS-nytt - 20. oktober 2021

  Forslag til reform av Folketingets EU-arbeid | Ber Parlamentet gå til sak mot Kommisjonen over Polen-håndtering | Parlamentet diskuterer målrettet reklame | Minstelønn: medlemslandene diskuterer kompromisstekst | 2022 – det europeiske år for unge | EU-lovgivning om dyrevelferd i støpeskjeen
  (20.10.2021)
 • EU/EØS-nytt - 13. oktober 2021

  EUs «verktøykasse» mot høye energipriser | EUs grønne giv: Kommisjonen utvikler ny konkurransepolitikk | Plenumsmøte i Europaparlamentet | Bruk av kunstig intelligens til politi- og justisformål | EU-lovgivning om pressefrihet og beskyttelse av journalister | Utfordringer og muligheter for de nasjonale parlamentene
  (13.10.2021)
 • EU/EØS-nytt - 6. oktober 2021

  Grønt lys til taksonomi-reglar i Europaparlamentet | EØS EFTA-kommentar om regulering av digitale tjenester | Helseberedskap: Europaparlamentet vil vere meir involvert | Traktatbruddsaker i EU om gjennomføring av jernbanedirektiver | Varetekt: er det behov for regler på EU-nivå?
  (06.10.2021)

2021 - September

 • EU/EØS-nytt - 17. september 2021

  Kommisjonspresidentens årstale | Andre aktuelle saker i Parlamentet denne veka | Hva skjer i EU i høst: nye forslag og strategier
  (17.09.2021)
 • EU/EØS-nytt - 1. september 2021

  Hva har skjedd i sommer: nye forslag | Hva har skjedd i sommer: pågående saker | Hva har skjedd i sommer: ESA og domstolene
  (01.09.2021)

2021 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 9. juni 2021

  Kommisjonen åpner sak mot Tyskland om EU-rettens forrang | Forslag til endring av «grønne» statsstøtteregler | Forslag om felleseuropeisk e-ID | Schengen-reform: grensekontroll skal være «siste utvei» | Mange endringsframlegg til direktivet om minstelønningar | Norsk deltakelse i BEREC nærmer seg løsning
  (09.06.2021)
 • EU/EØS-nytt - 1. juni 2021

  EU-domstolen om Norge og EUs asylsystem | Ny EU-veiledning om engangsplast | Utviklingen av en sosial taksonomi | EU vil styrke bransjenormen mot desinformasjon | Møte i EØS-rådet 28. mai
  (01.06.2021)

2021 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 21. mai 2021

  Plenumsmøte i Europaparlamentet | Nytt forsøk på felles selskapsskatt | Retningslinjer for utvikling av EUs akvakultursektor | EU-landene vil styrke samarbeidet med Vest-Balkan | Kommisjonen evaluerer pasientrettighetsdirektivet | Strategiske rettssaker mot offentlig engasjement (SLAPP) | Framdriftsrapport om status for EØS-arbeidet
  (21.05.2021)
 • EU/EØS-nytt - 6. mai 2021

  Ønsker ikke Storbritannia med i Luganokonvensjonen | Ny kontrollmekanisme for statsstøtte fra tredjeland | Genredigering: Kommisjonen vil ha nytt regelverk | Svensk sak om studiestøtte i EU-domstolen | Hvitvaskingspakken – og mulig nytt byrå – utsatt | Helserisiko ved bruk av e-sigaretter
  (06.05.2021)

2021 - April

 • EU/EØS-nytt - 29. april 2021

  Status for forhandlingene mellom EU og Sveits | Brexit: Europaparlamentet får en større rolle | Nasjonale gjenoppbyggingsplaner klare | Kunstig intelligens «deltok» i høring i den finske riksdagen
  (29.04.2021)