EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 6 treff

2021 - Februar

 • EU/EØS-nytt - 24. februar 2021

  Mobilitetspakken har negative konsekvenser for klima | EU-beredskapsplan mot nye virusvarianter | EUs nye handelsstrategi | Handlingsplan for synergi mellom sivil-, rom- og forsvarsindustri
  (24.02.2021)
 • EU/EØS-nytt - 17. februar 2021

  Rådets enighet om ePrivacy åpner for datalagring | Ny EU-dom om retten til miljøinformasjon | Europaparlamentet kritiserer manglende åpenhet i EU | Hydrogen sentralt i revisjon av gassmarkedslovgivningen | Bindende nasjonale mål for lade- og fyllestasjoner?
  (17.02.2021)
 • EU/EØS-nytt - 10. februar 2021

  Mot enighet i Rådet om land-for-land-rapportering | Ny handlingsplan mot kreft | Europeiske løsninger for å håndtere en aldrende befolkning | Mer veiledning om sosialt ansvar i offentlige anskaffelser | Avtaler mellom arbeidslivets parter: behov for avklaring
  (10.02.2021)

2021 - Januar

 • EU/EØS-nytt - 28. januar 2021

  Foreslår forlengelse av statsstøtteregler under Covid-19-pandemien | Kommisjonen ønsker innspill om innskuddsgaranti | Due diligence og bedrifters samfunnsansvar i leverandørkjeder | Parlamentet mener bolig er en grunnleggende rettighet | Brexit: det britiske parlamentets kontroll med regjeringen
  (28.01.2021)
 • EU/EØS-nytt - 21. januar 2021

  Arbeidstakeres rett til å være «offline» | Forslag til nytt cybersikkerhetsdirektiv | Digital skatt: Kommisjonen starter prosess igjen | Endring av Schengen-reglene om indre grensekontroll på høring | EUs finansieringsmekanisme for fornybar energi
  (21.01.2021)
 • EU/EØS-nytt - 13. januar 2021

  Fjerning av terrorinnhold og overføring av myndighet | EU og Kina har ferdigstilt forhandlinger om investeringsavtale | Mot tariffavtaler for plattformarbeidere? | IPCEI Hydrogen: grønn og blå hydrogen | EØS EFTA-landenes innspill om endring av postdirektivet
  (13.01.2021)