EU/EØS-nytt

Stortingsbibliotekets nyhetsbrev til stortingsrepresentanter og ansatte i Stortinget.

Nyhetsbrevet inneholder et utvalg EU- og EØS-nyheter som kan være relevante for arbeidet i Stortinget. Eksterne kan også abonnere på nyhetsbrevet.

Viser 10 treff

2020 - November

 • EU/EØS-nytt - 18. november 2020

  Nye tiltak skal samordne EUs helseberedskap | Hydrogenstrategi – Europaparlamentets innspill | EU vurderer revisjon av offshoredirektivet | Europol i endring – hva med tredjeland? | EØS-samarbeidet og handel med landbruksvarer
  (18.11.2020)
 • EU/EØS-nytt - 11. november 2020

  Terrorangrep i EU-land styrker behovet for Schengen-reform? | Enighet om budsjett og historisk rettsstatsmekanisme | Status for EØS-samarbeidet: etterslep og utestående rettsakter | Danmark kobler seg til EU-nettverk for sporingsapper
  (11.11.2020)
 • EU/EØS-nytt - 4. november 2020

  EU-krav for godsvogner ikke tilpasset vinterføre | Plattformers ansvar for nettinnhold og opprinnelseslandsprinsippet | EP-komité: covid-19-tiltak kan bryte med grunnleggende rettigheter | «Klar for 55»: første EU-høring om fire av forslagene | ESA stiller spørsmål om uavhengigheten til RME
  (04.11.2020)

2020 - Oktober

 • EU/EØS-nytt - 28. oktober 2020

  Kommisjonen foreslår et direktiv om minstelønn | Flere land tar mobilitetspakken til EU-domstolen | Reform av Folketingets kontroll av EU-politikken | Misligholdte lån: ny EU-strategi i høst | Enighet i Rådet om EU4Health
  (28.10.2020)
 • EU/EØS-nytt - 22. oktober 2020

  Europakommisjonens arbeidsprogram for 2021 | Vil renovere bygninger for å nå klimamålene | Statsstøtte og Covid-19: EU åpner for nye tiltak | Nytt forsøk på en videre regulering av lufttrafikken (SES II+) | Digital suverenitet: EU-deklarasjon om felles skytjenester
  (22.10.2020)
 • EU/EØS-nytt - 8. oktober 2020

  EU-domstolen: generell og vilkårlig datalagring er ulovlig | CO2-grensetilpasningsmekanisme – utfordringer og muligheter | Lovforslag om felleseuropeisk e-ID i 2021? | Nye rettigheter for togpassasjerer kritiseres | Obligatorisk opprinnelsesmerking – status i EU
  (08.10.2020)
 • EU/EØS-nytt - 2. oktober 2020

  EU vil regulere det digitale finans- og betalingsmarkedet | EU-domstolen om rett til akutt helsehjelp og forhåndsgodkjenning | Island gir ikke EU/EØS-retten forrang fremfor nasjonal rett | Hvor omfattende blir EUs helseprogram? | Et nytt europeisk politipartnerskap | EU planlegger nye regler for bærekraftig bedriftsstyring
  (02.10.2020)

2020 - September

 • EU/EØS-nytt - 23. september 2020

  EUs handlingsplan for å sikre tilgang til kritiske råvarer | Unionsborgerdirektivet: norsk tolkningspraksis og ny sak for EFTA-domstolen | EUs datastrategi: forslag om helsedata i 2021? | Ren energipakke: kritikk av norsk høringsprosess | Parlamentarikere presser på for en reform av energicharteret
  (23.09.2020)

2020 - Juni

 • EU/EØS-nytt - 11. juni 2020

  Sveriges riksdag med nye rutiner for EU-arbeidet | Minstelønn: direktiv eller ikke-bindende anbefalinger? | EFTA kommenterer AI og datastrategi | Plattformregulering og desinformasjon | EU-domstolen om effektiv rettsbeskyttelse i miljøsaker | Tysklands EU-prioriteringer kommende halvår | Dansk innlegg i sak i EFTA-domstolen om proformaekteskap
  (11.06.2020)

2020 - Mai

 • EU/EØS-nytt - 29. mai 2020

  Big Tech setter standarden for EUs sporingsapper | Fjerde energimarkedspakke: ACER, ESA og Grunnloven | Kommisjonens reviderte arbeidsprogram for 2020 | «From farm to fork»: en bærekraftig matvarekjede | Strategi for biologisk mangfold og EUs kommende skogstrategi
  (29.05.2020)