Vedtatt budsjett

Stortinget trykker alle budsjettvedtakene i en bok. Boken kalles «blå bok».