Innvalgte fra 1945 -

Her finner du oversikt over alle representanter valgt inn ved stortingsvalg og deres vararepresententer helt tilbake til 1945.

Sortert og gruppert liste av representanter
Aust-Agder

Faste representanter

 1. de Ruiter, Freddy Arbeiderpartiet
 2. Harberg, Svein Høyre
 3. Godskesen, Ingebjørg Amanda Fremskrittspartiet
 4. Ropstad, Kjell Ingolf Kristelig Folkeparti

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Vennesland, Line Kysnes Arbeiderpartiet
 2. Mørland, Tellef Inge Arbeiderpartiet
 3. Hallingstad, Kristine Arbeiderpartiet
 4. Pedersen, André Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Langemyr, Lene Fremskrittspartiet
 2. Tveit, Odd Gunnar Fremskrittspartiet
 3. Østreim, Oddvar Fremskrittspartiet
 4. Engelsvoll, Ingunn Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Thomassen, Arne Høyre
 2. Messel, Maiken Høyre
 3. Lund, Bjørgulv Sverdrup Høyre
 4. Jørstad, Eirik Høyre

Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti

 1. Eikin, Terje Østebø Kristelig Folkeparti
 2. Rudihagen, Ingebjørg Ribe Kristelig Folkeparti
 3. Syvertsen, Trine Hilmer Kristelig Folkeparti
 4. Strand, Jon-Olav Kristelig Folkeparti
Vest-Agder

Faste representanter

 1. Foss, Ingunn Høyre
 2. Henriksen, Kari Arbeiderpartiet
 3. Michaelsen, Åse Fremskrittspartiet
 4. Grøvan, Hans Fredrik Kristelig Folkeparti
 5. Benestad, Norunn Tveiten Høyre
 6. Omland, Odd Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Verdal, Linda Arbeiderpartiet
 2. Blattmann, Trond Henry Arbeiderpartiet
 3. Arnesen, Jannike Sveinsdatter Arbeiderpartiet
 4. Sandåker, Helge Arbeiderpartiet
 5. Bystadhagen, Anne Barbro Aglen Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Larsen, Kjell Ivar Fremskrittspartiet
 2. Berntsen, Øyvind Fremskrittspartiet
 3. Saudland, Gisle Meininger Fremskrittspartiet
 4. Søyland, Charlotte Hansen Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Grønvold, Benjamin Høyre
 2. Werdal, Ånen Høyre
 3. Limmesand, Benedichte Høyre
 4. Sigbjørnsen, Jan Høyre
 5. Dyrstad, Thorstein Høyre

Vararepresentanter for Kristelig Folkeparti

 1. Bransdal, Torhild Kristelig Folkeparti
 2. Kvinlaug, Per Sverre Kristelig Folkeparti
 3. Veggeland, Livar Kristelig Folkeparti
 4. Risvold, Hanne Ragnhild Kristelig Folkeparti
Akershus

Faste representanter

 1. Sanner, Jan Tore Høyre
 2. Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet
 3. Kjos, Kari Kjønaas Fremskrittspartiet
 4. Graham, Sylvi Høyre
 5. Myrli, Sverre Arbeiderpartiet
 6. Trøen, Tone Wilhelmsen Høyre
 7. Aasen, Marianne Arbeiderpartiet
 8. Limi, Hans Andreas Fremskrittspartiet
 9. Mathisen, Bente Stein Høyre
 10. Raja, Abid Q. Venstre
 11. Aukrust, Åsmund Arbeiderpartiet
 12. Asheim, Henrik Høyre
 13. Thomsen, Ib Fremskrittspartiet
 14. Eldegard, Gunvor Arbeiderpartiet
 15. Jegstad, Nils Aage Høyre
 16. Tønder, Mette Høyre
 17. Solhjell, Bård Vegar Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Helseth, Are Arbeiderpartiet
 2. Odenmarck, Anne Arbeiderpartiet
 3. Hussaini, Mani Arbeiderpartiet
 4. L'Estrange, Elin Maria Arbeiderpartiet
 5. Ingebrigtsen, Halvard Arbeiderpartiet
 6. Rashid, Lara Arbeiderpartiet
 7. Olsen, Erik Berg Arbeiderpartiet
 8. Seljelid, Kari Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Gulati, Himanshu Fremskrittspartiet
 2. Elseth, Anette C. Fremskrittspartiet
 3. Mollatt, Camilla Fremskrittspartiet
 4. Johansen, Ole-Jacob Fremskrittspartiet
 5. Bjerke, Wenche A. S. Fremskrittspartiet
 6. Holmen, Elnar Remi Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Elvenes, Hårek Høyre
 2. Vestby, Thore Høyre
 3. Berland, Kjartan Høyre
 4. Ugland, Ellen Høyre
 5. Blime, Trine-Lise Østlund Høyre
 6. Tronvik, Harald Høyre
 7. Hojem, Anne Lene W. Høyre
 8. Kristensen, Turid Høyre
 9. Ekelberg, Dag Høyre
 10. Hansen, Marianne Grimstad Høyre

Vararepresentanter for Sosialistisk Venstreparti

 1. Andresen, Rannveig Kvifte Sosialistisk Venstreparti
 2. Halse, Andreas C. Sosialistisk Venstreparti
 3. Folland, Vilde Følling Sosialistisk Venstreparti
 4. Andresen, Hanne Kvifte Sosialistisk Venstreparti

Vararepresentanter for Venstre

 1. Engesæth, Siri Venstre
 2. Lundeby, Erik Venstre
 3. Bålsrud, Runar Venstre
 4. Schytz, Solveig Venstre
Buskerud

Faste representanter

 1. Kolberg, Martin Arbeiderpartiet
 2. Helleland, Trond Høyre
 3. Rytman, Jørund Fremskrittspartiet
 4. Christoffersen, Lise Arbeiderpartiet
 5. Werp, Anders B. Høyre
 6. Micaelsen, Torgeir Arbeiderpartiet
 7. Wold, Morten Fremskrittspartiet
 8. Johnsen, Kristin Ørmen Høyre
 9. Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet

 1. Gustavsen, Laila Arbeiderpartiet
 2. Tokerud, Niclas Arbeiderpartiet
 3. Sandum, Anne Arbeiderpartiet
 4. Kaupang, Erik Arbeiderpartiet
 5. Mjøberg, Nina Arbeiderpartiet
 6. Berthelsen, Steinar Arbeiderpartiet

Vararepresentanter for Fremskrittspartiet

 1. Brataas, Tone Heimdal Fremskrittspartiet
 2. Kierulf, Lavrans Fremskrittspartiet
 3. Gjerde, Knut Fremskrittspartiet
 4. Langfeldt, Morgan Fremskrittspartiet
 5. Hauger, Tom Erik Fremskrittspartiet

Vararepresentanter for Høyre

 1. Wand, Christopher Høyre
 2. Bratlie, Monica Vee Høyre
 3. Halbjørhus, Jan Egil Høyre
 4. Tveito, Gro Sel Høyre
 5. Henriksen, Dag Øivind Høyre
 6. Bruflot, Sandra Høyre