Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE)

Europarådets hovedformål er å arbeide for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.
Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets Europarådsdelegasjon ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Europarådets parlamentarikerforsamling 

Europarådets parlamentarikerforsamling arbeider for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av 324 representanter og 324 vararepresentanter fra de 47 medlemslandenes nasjonalforsamlinger. Til sammen representerer de 800 millioner europeere. PACE møtes til fire årlige delsesjoner, i januar, april, juni og oktober, og tar opp et bredt spekter av saker som er viktige for Europa. Alle sakene relaterer seg til menneskerettigheter, demokrati, og rettsstatsprinsipper. Sakene favner bredt, fra den politiske situasjonen i enkeltland, til konvensjoner under utarbeidelse i Europarådet og enkeltsaker medlemmene finner det nyttig å diskutere.

Forsamlingen har fokus på de nye demokratiene i Sentral- og Øst-Europa og bistår dem i utviklingen av demokratiske institusjoner og parlamentarisk system. Foruten Hviterussland er alle disse landene medlemmer av Europarådet. En viktig oppgave for Europarådets parlamentarikerforsamling er å påse at medlemskapsforpliktelsene etterleves ikke bare i disse landene, men i alle medlemslandene.

PACE består av plenum og ni faste komiteer. Komiteene har ulike fagområder og får saker tildelt av PACEs byrå. Både komiteene og enkeltmedlemmer kan foreslå saker til behandling. Etter at en av fagkomiteene har utarbeidet rapport og forslag til for eksempel en resolusjon behandles saken i plenum. Tre ganger i året, mellom delsesjonene, møtes PACEs faste komité. Denne komiteen kan gjøre vedtak på lik linje som plenum.

De fleste representantene i parlamentarikerforsamlingen er tilsluttet en av de fem politiske gruppene som arbeider på tvers av de nasjonale delegasjonene. Representantene møter i forsamlingen uten bundet mandat.

Organisering

PACE retter anbefalinger til Europarådets ministerkomité, som representerer medlemslandenes regjeringer. Ministerkomiteen er pålagt å besvare disse og dette bidrar til den demokratiske forankringen til Europarådet. PACE vedtar også resolusjoner og anbefalinger som rettes til nasjonale regjeringer og parlamenter.

Parlamentarikerforsamlingen må konsulteres vedrørende alle internasjonale konvensjoner som utarbeides av Europarådet. Videre velger forsamlingen blant annet dommerne til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, menneskerettighetskommissæren samt Europarådets generalsekretær. Den spiller også en viktig rolle i forbindelse med valgobservasjon.

Europarådet ble opprettet i 1949 og har hovedkontor og sitt faste sekretariat i Strasbourg.

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling

Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling blir valgt av Stortinget for fire år av gangen i begynnelsen av hver valgperiode, etter innstilling fra valgkomiteen. Delegasjonen består av fem medlemmer og fem varamedlemmer som fordeles på forsamlingens komiteer. Både medlemmer og varamedlemmer deltar på hovedsesjonene og i komitéarbeidet.

Årsrapporten fra delegasjonen til Europarådets parlamentarikerforsamling blir lagt fram som en del av en samlet årsrapport fra flere av de interparlamentariske delegasjonene, og behandles av Stortinget.

Se også

Europarådets parlamentarikerforsamling

Europarådets nettsted

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2016

Aktuelt

 • På besøk hos Central European University. Frå venstre ambassadør Olav Berstad, konsul Håvard Austad, Morten Wold (FrP), Lise Christoffersen (A), Ingjerd Schou (H), Emilie Enger Mehl (Sp), Anita Helland Kjus (seniorrådgivar). Foto: Stortinget.

  PACE-delegasjonen diskuterte demokratiutvikling i Ungarn

  Fire av medlemmane i Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) besøkte Ungarn i veke 38 for å få betre kunnskap om den demokratiske utviklinga i landet.

  (18.09.2019)
 • Ingjerd Schou, leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling. Foto: Stortinget.

  Russland tar opp igjen arbeidet i PACE

  Etter fem år har Russland nå gjenopptatt arbeidet i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE). Dette ble klart etter at Europarådets parlamentarikerforsamling mandag 24. juni vedtok regelendringer som la til rette for Russlands retur. 

  (27.06.2019)
 • Leder for Stortingets PACE-delegasjon, Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  Mulig retur for Russland til PACE

  Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes i Strasbourg 24.–28. juni. I løpet av sesjonen vil det avgjøres om Russland igjen vil ta del i PACEs arbeid, etter fem år uten deltakelse. 

  (17.06.2019)
 • Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  PACE ønskjer tettare samarbeid

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) ønskjer eit meir samla og heilskapleg Europaråd.

  (11.04.2019)
 • Leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling, Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  PACE møtes til vårsesjon

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) møtes i Strasbourg 8.–12. april. Det er krevande tider for organisasjonen.

  (08.04.2019)
 • Lise Christoffersen (A), nestleder i Stortingets delegasjon til PACE. Foto: Stortinget.

  Bekjempelse av vold mot kvinner

  Europarådets konvensjon for bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) preget et møte i Europarådets parlamentarikerforsamlings faste komité.

  (01.03.2019)
 • Plenumssalen i Strasbourg. Foto: Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

  Årets først delsesjon i PACE – nok ein gang utan Russland

  Tap av statsborgarskap som ledd i kampen mot terror, Magnitskysanksjonar, inkluderande arbeidsliv og oppfølging av Europarådets Torturkomité (CPT) sine landrapportar er noko av det som elles står på agendaen.

  (21.01.2019)
 • Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  #ikkeimittparlament

  I forbindelse med markeringen av den internasjonale dagen mot vold mot kvinner 25. november, lanserer Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) i Helsinki en kampanje med emneknaggen #notinmyparliament (#ikkeimittparlament).

  (23.11.2018)
 • Hege Liadal Haukeland. Foto: Stortinget.

  Kvinnelige europeiske politikere utsatt for seksuell trakassering og vold

  En undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

  (16.10.2018)
 • Ingjerd Schou, Vetle Wang Soleim, Jette Christensen, Lise Christoffersen, Espen Barth Eide. Foto: Stortinget.

  PACE møttes i Strasbourg

  Stortinget deltok på Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) sin haustsesjon i Strasbourg 8.–12. oktober. 

  (12.10.2018)
Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Schou, Ingjerd H
Nestleder Christoffersen, Lise A
Medlem Eide, Espen Barth A
Medlem Mehl, Emilie Enger Sp
Medlem Wold, Morten FrP
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Eide, Petter SV
Varamedlem Hjemdal, Silje FrP
Varamedlem Kapur, Mudassar H
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H