Europarådets parlamentarikerforsamling

Europarådets hovedformål er å arbeide for styrking av menneskerettighetene, det parlamentariske demokratiet og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.
Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets logoer.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets Europarådsdelegasjon ivaretas av internasjonal avdeling.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Mer om Europarådets parlamentarikerforsamling og den norske delegasjonen.

Europarådets parlamentarikerforsamling

Europarådets nettsted

Den norske delegasjonen til Europarådets parlamentarikerforsamling avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2016

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Leder Schou, Ingjerd H
Nestleder Christoffersen, Lise A
Medlem Jenssen, Frank J. H
Medlem Valen, Snorre Serigstad SV
Medlem Wold, Morten FrP
Varamedlem Godskesen, Ingebjørg Amanda FrP
Varamedlem Grøvan, Hans Fredrik KrF
Varamedlem Hagebakken, Tore A
Varamedlem Johnsen, Kristin Ørmen H
Varamedlem Simensen, Kåre A