Transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens arbeidsområder er innenlands transport, post, generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon, og oppgaver under Kystverket.

Komiteens medlemmer

Se oversikt over medlemmene i transport- og kommunikasjonskomiteen

Komiteens høringer

Komiteenes høringer er åpne for publikum. Høringene foregår i Akersgata 18 eller Nedre Vollgate 20.

Søknad om deltakelse på høring sendes på eget skjema og finnes via
samlet oversikt over komiteens høringer.

Høringsinstansene tar med notat på inntil to sider til høringen. Notat kan eventuelt sendes komiteens postmottak i god tid før høringen.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Transport- og kommunikasjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: transport-kommunikasjon@stortinget.no

Komitésekretær

Trine Hagen
Telefon: 23 31 31 20

Komitesekretariatet

Inger Marie Vatne
Telefon: 23 31 37 45

Stortingsarkivet

Andreas Kerr-Wang
Telefon: 23 31 26 69

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Ferdigbehandlede saker

Se alle

Saker til behandling

Se alle