Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 41)
 • Interpellasjon fra Oskar J. Grimstad (FrP) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 43 (2016-2017)

  Datert: 27.04.2017

  Besvart: 09.05.2017 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om fiskeres rettssikkerhet, med henvisning til sanksjoner på grunnlag av overtredelser av bl.a. havressursloven
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 42 (2016-2017)

  Datert: 26.04.2017

  Besvart: 22.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvilke grep som vil bli tatt i forbindelse med at Petroleumstilsynet slår alarm om sikkerheten på norsk sokkel etter flere år med kostnadskutt
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2016-2017)

  Datert: 26.04.2017

  Besvart: 09.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om oppfølging av NCD-strategien og tiltakene der for å nå målet om at Norge blir et foregangsland for forebygging av kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 40 (2016-2017)

  Datert: 26.04.2017

  Besvart: 09.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om tiltak for å styrke jordmortilbodet i kommunane, då berre 11 prosent av Noregs barselkvinner bur i ein kommune som tilbyr heimebesøk av jordmor
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2016-2017)

  Datert: 26.04.2017

  Besvart: 22.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor rentekompensasjonsordningen for skolebygg og svømmeanlegg utfases, når mange skoler ikke er inneklimagodkjente og gir elever helseplager
 • Interpellasjon fra Dag Terje Andersen (A) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 38 (2016-2017)

  Datert: 26.04.2017

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 11.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om regjeringens vente-og-se-holdning til utfordringene i arbeidsmarkedet, og om en mer aktiv politikk fra alle departementer for å styrke sysselsettingen
 • Interpellasjon fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2016-2017)

  Datert: 25.04.2017

  Besvart: 16.05.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om å initiere ei utgreiing av ny parkmodell for regionalparkar og andre område med høge natur- og kulturverdiar, og å reversere budsjettkutta for parkane
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2016-2017)

  Datert: 25.04.2017

  Besvart: 23.05.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om initiativer for å bringe partene i Kashmir-konflikten inn i en prosess som kan framskynde en fredelig løsning
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 34 (2016-2017)

  Datert: 24.04.2017

  Besvart: 09.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om korleis handlingsplanen for førebygging av sjølvmord og sjølvskading er følgt opp, og om oppfølging av pasientar etter sjølvmordsforsøk
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2016-2017)

  Datert: 24.04.2017

  Besvart: 09.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om helsehjelp for personer uten fast opphold i riket
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2016-2017)

  Datert: 24.04.2017

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Norge har lenge hatt en fremtredende rolle i arbeidet med global helse, og vært en tydelig stemme som tør åta tak i nye utfordringer. Vi opplever nå sviktende humanitær innsats i den akutte fasen av nye konflikter eller der eksisterende konflikter eskalerer. Det er etterlyst bedre regulering av legemiddelindustrien slik at markedssvikt unngås og tilgang til medisin bedres for dem med lav betalingsevne. Det må utvikles tiltak for bedre barnehelse, forebygging og behandling av infeksjonssykdommer og reproduktiv helse i de aller viktigste samarbeidsland, samt utvekslingsavtaler om utdanning og kompetanseoverføring. Vil regjeringen med bakgrunn i utviklingsmålene for 2030, i tillegg til ovennevnte utfordringer, også ta initiativ til et program for kompetansebygging, og kompetanseoverføring av kunnskap om rettferdige og effektive universelle helsesystemer etter nordisk modell tilpasset lokal kultur, politikk og styresett?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2016-2017)

  Datert: 03.04.2017

  Besvart: 11.05.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om å forbedre etterforskningen av bedragerier og svindel på nett
 • Interpellasjon fra Sveinung Rotevatn (V) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2016-2017)

  Datert: 24.03.2017

  Besvart: 09.05.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om at berre 19 av 41 område har fått førsteprioritet i kartlegginga av ras- og flaumfare i Sogn og Fjordane, noko som betyr stopp i byggjeplanlegging eller høge eigenkostnadar til privat kartlegging
 • Interpellasjon fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2016-2017)

  Datert: 23.03.2017

  Besvart: 02.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å sikre at blinde og svaksynte elever får nødvendig tilrettelegging og opplever en fullgod opplæring og mer inkluderende skolemiljø
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2016-2017)

  Datert: 21.03.2017

  Besvart: 18.04.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om hvilken rolle Norge kan spille i arbeidet for en videre demokratiseringsprosess i Myanmar, og hvilke aktører som kan delta fra norsk side
 • Interpellasjon fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2016-2017)

  Datert: 20.03.2017

  Besvart: 15.05.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om oppfølging av Gjørv-kommisjonens anbefalinger, med henvisning til manglende bevilgninger til et nasjonalt beredskapssenter, regionale øvingssentre og politihelikoptre og til Riksrevisjonens kritikk av objektsikringsarbeidet
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2016-2017)

  Datert: 24.02.2017

  Besvart: 02.05.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å styrke arbeidet mot utanforskap og fråfall frå vidaregåande skule, og å opprette eit nasjonalt pilotprosjekt for produksjonsskular, slik Hordaland fylkeskommune ber om på Hjeltnes
 • Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2016-2017)

  Datert: 15.02.2017

  Besvart: 13.03.2017 av utenriksminister Børge Brende

  Om styrking av Norges innsats for trosfrihet, og hva Norge best kan bidra med for kristne og andre minoriteter i Midtøsten
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2016-2017)

  Datert: 09.02.2017

  Besvart: 13.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å øke antall studieplasser i farmasi, sikre et relevant innhold i utdanningen og styrke farmasøytisk forskning i Norge
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2016-2017)

  Datert: 07.02.2017

  Besvart: 03.04.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om å invitere Diakonhjemmet og Lovisenberg Diakonale Sykehus til et samarbeid med tanke på etablering av "nye Aker lokalsykehus"