Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 64)
 • Interpellasjon fra Tuva Moflag (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 65 (2018-2019)

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 23.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om nye boformer og nye finansieringsordninger for boliger til eldre, slik at behovet for sykehjemsplass utsettes
 • Interpellasjon fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 64 (2018-2019)

  Datert: 12.04.2019

  Besvart: 07.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at 160 personer i Forsvaret har opplevd voldtekt eller forsøk på voldtekt det siste året, og om tiltak i den sammenhengen, bl.a for å sikre bedre varslerrutiner
 • Interpellasjon fra Masud Gharahkhani (A) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 63 (2018-2019)

  Datert: 11.04.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Til behandling

  Ifølge UNHCR er det over 68 millioner mennesker på flukt i verden i dag. 85 pst av dem oppholder seg i utviklingsland og nærområder til konfliktene. Ingen kan underslå at den viktigste innsatsen vi kan gjøre dersom vi faktisk vil gi flere flyktninger et verdig liv, er å stille opp for disse landene. Det handler om tak over hodet, mat, vann, helse og utdanning, men også prosjekter som gir flyktninger muligheten til arbeid, og det å kunne forsørge seg selv og sine familier. Det handler om å gi hundretusenvis av mennesker håp for fremtiden. Disse landene ber om mer hjelp fra land som Norge. Kollapser de, kollapser de mest stabile landene i en region med altfor mange konflikter. Det betyr katastrofe for verden, men også for millioner av flyktninger. Hva gjør regjeringen, og hvilke initiativ vil de ta for at vi i større grad enn i dag stiller opp for mottakerlandene?
 • Interpellasjon fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 61 (2018-2019)

  Datert: 11.04.2019

  Besvart: 09.05.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at skolebidragsindikatorer viser store kvalitetsforskjeller skoler imellom og kommuner imellom, og om hva som er viktig for å redusere forskjellene
 • Interpellasjon fra Stefan Heggelund (H) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 21.05.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om regjeringens arbeid for trosfrihet, med henvisning bl.a. til at en firedel av alle land har alvorlige begrensninger av denne friheten
 • Interpellasjon fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 60 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Om å få styrket tilliten til den redaktørstyrte journalistikken i Norge, med henvisning til framvekst av alternative medier og produksjon og spredning av "fake news"
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 59 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt økt privatisering av helsevesenet er et mål for regjeringen, og om å hindre utvikling av et todelt helsevesen der personlig økonomi har betydning for behandlingen man får
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 58 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva regjeringen vil gjøre for at opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering ikke skal bli en nedtrappingsplan
 • Interpellasjon fra Lene Westgaard-Halle (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 56 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om å stimulere til satsing på flytende havvind, som vil kutte utslipp, skape arbeidsplasser, ha potensial for verdiskapende teknologieksport og representere en fornybar offshoreindustri
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 55 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om at noen i Norge får dårligere ambulansetjenester fordi regjeringen nekter å bruke lovfestede krav om responstid som styringsinstrument
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 54 (2018-2019)

  Datert: 10.04.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om hvordan regjeringen vil planlegge og organisere det nye gjengprosjektet, og når det vil bli iverksatt
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til eldre- og folkehelseministeren

  Interpellasjon nr. 53 (2018-2019)

  Datert: 09.04.2019

  Besvart: 23.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om kutt i Program for folkehelsearbeid i kommunene, som bl.a. kan ramme tiltak for barn og unge, og hvorvidt dette bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet i folkehelsearbeidet
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 57 (2018-2019)

  Datert: 08.04.2019

  Besvart: 28.05.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om virkemidler i arbeidet mot autoritære styreformer og for å beskytte rettsstatens prinsipper, med henvisning til at en del land i Øst- og Sentral-Europa beveger seg i gal retning
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 52 (2018-2019)

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 29.04.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om å rydde opp i gamle konsesjonsvilkår og sikre en enhetlig forvaltning av havbruksnæringen ved at en statlig instans får koordineringsansvaret
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 51 (2018-2019)

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å bidra til en bærekraftig utvikling i klesindustrien og styrke bedriftenes design- og utviklingsprosesser, da industrien er blant de mest forurensende i verden
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 50 (2018-2019)

  Datert: 03.04.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 14.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om initiativ for å sikre at den todelte målsettingen om bestandsmål for rovvilt og velferden til beitedyr blir oppfylt
 • Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 49 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Besvart: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om en statlig satsing for klima, industri og arbeid i Hedmark og Oppland, som har landets største landbaserte bioressurser og spisskompetente miljøer i landbruk og skog
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 48 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 09.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvordan regjeringens bioøkonomistrategi fra 2016 skal gjøres til handling, og når en handlingsplan kan ventes
 • Interpellasjon fra Sylvi Listhaug (FrP) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 47 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Besvart: 29.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om å bidra til at det utarbeides retningslinjer for hvordan ALS-pasienter skal møtes, ikke minst fra kommunene, fra diagnosen stilles til livet er slutt
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 46 (2018-2019)

  Datert: 02.04.2019

  Besvart: 07.05.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om å sørge for videreføring av høgskolenes kortere utdanninger tilpasset regionale behov, og at ingen studiesteder ved de nye universitetene legges ned uten en forutgående behandling i Stortinget