Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 31)
 • Interpellasjon fra Marit Arnstad (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 32 (2017-2018)

  Datert: 31.05.2018

  Til behandling

  Ytringsfrihet er en grunnleggende verdi i vårt demokrati. Selv om lærere i likhet med andre yrkesutøvere har frihet til å ytre seg om forhold i skolen, framkommer det at det ikke finnes noen god kultur for å ytre seg om kritikkverdige forhold. Tvert imot synes det å herske en misforstått lojalitet oppover i systemet og en frykt for å påpeke forhold en er uenig i - både utad og innad. Gjennom konkrete saker i media er vi gjort kjent med at lærere opplever å bli 'kalt inn på teppet' og trusler om straff. I kjølvannet av den såkalte Malkenes-saken meldes det om at lærere over hele landet sitter med tilsvarende erfaringer. Dette er svært alvorlig - både for den enkelte ansatte, men også for muligheten til god skoleutvikling og en konstruktiv debatt om skolen. Hvilke initiativ vil statsråden ta for å styrke ytringskulturen i skolen?
 • Interpellasjon fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2017-2018)

  Datert: 24.04.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 01.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om hvordan retten til brukerstyrt personlig assistanse bør forvaltes, og hvilke virkemidler som må til for å oppnå Stortingets intensjon med rettigheten
 • Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2017-2018)

  Datert: 19.04.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 01.06.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Om å sikre at ikke ansatte pga. av tidsnød må gi pasienter medikamenter til erstatning for nødvendig omsorg og pleie
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2017-2018)

  Datert: 11.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om å få bukt med ulovlig dumping av fisk fra fartøyer, noe som er en miljøutfordring og har omdømmekonsekvenser for næringen
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2017-2018)

  Datert: 11.04.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 14.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om utvikling av Kongsvinger med nasjonale samferdselsprosjekt, studietilbud, statlige arbeidsplasser og næringsliv
 • Interpellasjon fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Besvart: 19.04.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om å leggja til grunn eit inntektsmål om å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i jordbruksoppgjeret
 • Interpellasjon fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Besvart: 07.05.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om basepolitikk og åpning for permanent amerikansk militær tilstedeværelse i Norge
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om å sikre innsette med psykisk liding fullverdig helsehjelp, og å følgje opp kritikken frå FN og oppmodinga om å avslutte bruk av isolasjon for psykisk sjuke innsette i norske fengsel
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Besvart: 15.05.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at sykehusenes sengekapasitet reduseres, samtidig som døgnbehandlingsbehovet vil øke pga. relativt mange flere eldre, og om faglig standard og pasientsikkerhet
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2017-2018)

  Datert: 10.04.2018

  Besvart: 31.05.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om praksisen med isolasjon av innsatte med psykiske lidelser i norske fengsler
 • Interpellasjon fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2017-2018)

  Datert: 22.03.2018

  Besvart: 26.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å redusere utfordringene kommuner langs svenskegrensen har med å få til praktisk samarbeid med naboene på den andre siden, og om grensekryssende infrastruktur
 • Interpellasjon fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2017-2018)

  Datert: 20.03.2018

  Besvart: 03.05.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om bevaring og utvikling av toppforskningsmiljøene i Norge og behov for mer langsiktig finansiering
 • Interpellasjon fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2017-2018)

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 10.04.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2017-2018)

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 12.04.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om igangsetting av slaktefartøyer som skal levere direkte til kontinentet, sett på bakgrunn av akvakulturlovens formål og målet om å øke bearbeidingsgraden og den innenlandske verdiskapingen
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2017-2018)

  Datert: 23.02.2018

  Besvart: 10.04.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om politiets arbeid mot kriminelle gjenger og bakmennene til disse, og bruk av metoder som kommunikasjonsovervåking og dataavlesing i den sammenhengen
 • Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2017-2018)

  Datert: 13.02.2018

  Besvart: 08.03.2018 av utviklingsminister Nikolai Astrup

  Om tiltak for å styrke skatteadministrasjonen i Norges samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon, da programmet "skatt for utvikling" ble mer enn halvert fra 2016 til 2017
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 01.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om initiativ for å bidra til eit organisert arbeidsliv, då organisasjonsgraden fall til under 50 prosent ved utgangen av 2016
 • Interpellasjon fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2017-2018)

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 13.02.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at ansatte i skole og barnehage har kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker om vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2017-2018)

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Om å følge opp vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold og overgrep mv., og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn
 • Interpellasjon fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2017-2018)

  Datert: 31.01.2018

  Besvart: 13.02.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om oppfølging av vedtakene tilknyttet opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn