Saksgangen etter 1.10.2009

Her finner du en oversikt over saksgangen mellom regjeringen og Stortinget. Bildet viser hvem som gjør hva og hvilke publikasjoner som tilhører de ulike delene av saksgangen.