Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ.

Komiteens arbeidsområder er:

  • kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.
  • dokumenter fra Riksrevisjonen, meldinger fra Sivilombudet og EOS-utvalget, og andre saker om disse kontrollorganenes virksomhet.
  • forslag om endringer av Grunnloven.
  • valglovgivning.

Komiteen har også ansvar for gjennomgang av protokollene fra statsråd og for regjeringens årlige melding om oppfølgingen av stortingsvedtak. I tillegg behandler komiteen saker der Stortinget skal ta stilling til om konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, dvs. saker som kan resultere i riksrett.

Komiteens egne undersøkelser

Komiteen kan foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. 

Beslutningen om å starte en egen undersøkelse kan fattes av en tredjedel av komiteens medlemmer, dvs. at minimum fire av komiteens medlemmer må stå bak et forslag om å igangsette en undersøkelse.

Se oversikt over korrespondanse i komiteens undersøkelser.

Komiteenes medlemmer

Kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer.

Høringer og skriftlige innspill

Komiteens høringer er normalt åpne for publikum, men på grunn av koronakrisen avholdes nå som hovedregel videokonferansehøringer, eller det bes om skriftlige innspill. 

Videokonferansehøringene blir direkte overført på Stortingets nettsider.

Et eget skjema benyttes til søknad om deltakelse på høring eller innsending av skriftlige innspill. Det finnes via oversikt over komiteens høringer og skriftlige innspill.

Komiteens innstillinger

Komiteens avgitte innstillinger

Liste over avgivelsesfrister for innstillinger

Kontaktinformasjon

Postadresse

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: kontroll-konstitusjon@stortinget.no

Komitésekretærer

Hanne Koll Larssen, 
Telefon: 23 31 31 64

Thomas Dam
Telefon: 23 31 31 56

Komitésekretariatet

Anita Sofie Midtsand
Telefon: 23 31 37 58

Saker til behandling

Se alle