Kontroll- og konstitusjonskomiteens undersøkelser 2017–2021

Som en del av den parlamentariske kontrollfunksjonen kan komiteen på eget initiativ foreta undersøkelser i forvaltningen.

Når komiteen beslutter å igangsette undersøkelser, vil det første skrittet være en skriftlig henvendelse til den ansvarlige statsråden. Statsråden utarbeider så et svar med sin utredning/vurdering. Hvis komiteen finner svaret tilfredsstillende, avsluttes undersøkelsen. Hvis ikke, kan komiteen stille flere spørsmål, eller den kan beslutte å «åpne sak». Dette innebærer at komiteen formelt tar saken opp til behandling og avgir innstilling til Stortinget. Normalt blir det avholdt kontrollhøring. Avslutningsvis debatteres saken av Stortinget i plenum. 

Mindretallsrettigheter

Det er tilstrekkelig at en tredjedel av komiteens medlemmer krever å igangsette undersøkelser eller å åpne sak.

Undersøkelser 2013–2017

Se komiteenes undersøkelser  2013–2017

Komiteens undersøkelser 2017–2021