Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 14 representanter fra Rogaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (3), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til barne- og familieministeren

  Da farmen-paret Lene og Tonje skulle bli foreldre, ble de møtt med hets og stygge kommentarer på nett.
  Vil statsråden bruke denne anledningen til å aktivt ta avstand fra homohatet som har kommet frem i forbindelse med det lesbiske paret som har uttalt offentlig at de skal bli foreldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  God tilførselsveg fra Egersund til ny E39 vil være avgjørende for effektiv transport og næringsutvikling, samt knytte bo- og arbeidsregionen bedre sammen.
  Vil statsråden sikre at slik tilførselsveg innarbeides som et rekkefølgekrav i kommunedelplanen for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest - Ålgård og at den reguleres samtidig med ny E39?
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  VG har avslørt at høyreregjeringen har bedt Utdanningsdirektoratet forberede et nytt omfattende prøveregime i skolen. Kunnskapsministeren gir utrykk for at hun vil presse igjennom et nytt prøveregime i høyt tempo, fordi det er fare for at et nytt politisk flertall vil det annerledes. Vil regjeringen presse igjennom et nytt prøveregime med mer og tidligere testing av elevene, før valget, slik at det ikke blir tid til å involvere de viktigste aktørene i skolen; de ansatte, elevene, og foreldrene?
 • Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  I norsk skole er det vanlig at ungdomspolitikere, interesseorganisasjoner og næringsliv kan besøke skoler og være en del av undervisningsopplegget. Den 24. april kunne vi lese i Vårt Land at bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har møtt over 5 000 elever siden 2019. Dette vil Sosialistisk Venstreparti nå ha en slutt på, og de ønsker å forby oljenæringen å kunne møte elever på skolen. Hva tenker statsråden om forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, og er dette noe også regjeringen vil vurdere?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

  På landsmøtet til Venstre vedtok man at partiet ikke ønsker at det skal tilbys nye lisenser til oljeleting på norsk sokkel. I sosiale medier uttaler lokale venstre-representanter fra Rogaland til bekymrede venstrevelgere at dette punktet ikke vil være en prioritert sak for Venstre i regjeringsforhandlinger.
  Er klimaministeren av samme oppfatning?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle