Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Sauer på beite. Foto: Sten Dueland.

Rogaland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn 14 representanter fra Rogaland.

Representantene er fordelt på følgende partier: Høyre (4), Arbeiderpartiet (4), Fremskrittspartiet (3), Kristelig Folkeparti (1), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Kva er finansministeren sin versjon av kontakten med sentralbanksjefen i samband med tilsetjinga av ny dagleg leiar for NBIM, kva karakteristikkar gav han sjølv i samtalen Olsen refererer til, kva vart diskutert om Tangen sine økonomiske interessar opp mot rollen som dagleg leiar for NBIM, og fekk han informasjon om at Hovedstyret i Norges Bank i oppstart av prosessen med ny sjef for Oljefondet hadde godkjent premisset om fortsatt eigarskap i AKO?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Hva definerer politisk ledelse i ASD som uhensiktsmessige konsekvenser av lovendringen i kapittel 11 i folketrygdloven om karenstid i ordningen med AAP, og vil ikke økt fattigdom og forverret helsetilstand defineres som en uhensiktsmessig konsekvens?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Viser til helsedirektørens uttalelser på Dagsrevyen 4. august hvor han varsler innstramming i helsemyndighetenes rutiner i kjølvannet av covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen.
  Er det slik å forstå at dagens rutiner er blitt brutt, eller at de er for passive og uklare?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Når ble regjeringens samhandlingsorgan for Covid-19-situasjonen, hvor regjeringsledelsen sitter, informert om utbruddet på Hurtigruta MS Roald Amundsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til næringsministeren

  I den avtalen mellom EFTA-Mercosur er det inkludert et bærekraftskapittel for å ivareta miljø og menneskerettigheter i tråd med internasjonale miljøvernavtaler.
  Hvilken effekt og forpliktelse kan et slikt bærekraftskapittel ha når det ikke er bindende på lik linje med de øvrige avtalekapitlene, og hvilke forpliktelser i miljøvernavtalene er det som ligger til grunn, Norges, Brasils eller alles forpliktelser?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle