Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinnndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Hvorfor tillater Norge import av isbjørnskinn fra områder som Polar Bear Specialist Group (PBSG) i mange år tydelig har beskrevet som IKKE bærekraftige, og hva skal til for at norske myndigheter legger ned et importforbud på isbjørnskinn fra slike delbestander med ikke-bærekraftig høsting og/eller fra områder i Canada med negativ bestandsutvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Hvor stor andel av isbjønskinn importert til Norge med Svalbard siste 10 årene har hatt original tag (merking), hvilken straff er det norske myndigheter har på import av isbjørnskinn uten tag, hvor mange norske importører har blir straffet for skinnimport uten tag de siste 10 årene, og kan norske myndigheter garantere for opprinnelsessted og lovligheten av jakten for skinn som importeres uten tag?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Jeg har i det siste mottatt en rekke henvendelser fra personer som til tross for at de er avklart som for syke til å ha arbeid som mål, mister arbeidsavklaringspenger, samtidig som de nektes å søke uføretrygd. Hvor mange gjelder dette, og med hvilken hjemmel nektes de å søke uføretrygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Folk oppfordres til å sende inn prøver av eksempelvis hår og møkk fra bjørn for å fastslå identiteten til bjørnen. Prøveresultatene kommer svært lenge etter at prøven er sendt inn. Kan statsråden instruere de som utfører analysejobben for myndighetene til å analysere prøvende fortløpende, slik at resultatene kan være til effektiv hjelp i rovdyrforvaltningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til utenriksministeren

  Hva gjør Norge for å bedre forholdene for migranter i Libya?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle