Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Utsikt over Ringeriksregionen. Foto: Mona Tenold Lundemo.

Buskerud

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn ni representanter fra Buskerud.

Representantene er fordelt på følgende partier: Arbeiderpartiet (3), Høyre (2), Fremskrittspartiet (2), Senterpartiet (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnloven står det at Norge har 19 valgdistrikter. I valgloven er disse listet opp, og de samsvarer med fylkesinndelingen i Norge før regionreformen.

Innvalgte og fast møtende representanter

5 siste spørsmål til statsrådene fra valgdistriktets representanter

 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Mange av de største tunnelprosjektene her i landet gir betydelige mengder overskuddsstein som det er vanskelig og kostbart å få anvendt på miljømessig bra måte. Samtidig har Danmark stort behov for stein til å sikre kysten mot erosjon og sandflukt under vann. For dem er det også viktig restaureringsprosjekt for å få tilbake viktige kysthabitater, for mye stein er fjernet til kommersiell bruk.
  Hva er statsrådens vurdering av dette, og vil han ta kontakt med den danske regjering med tanke på mulig overføring av overskuddsstein dit?
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Kristiansund og Molde sykehus er i en veldig krevende situasjon for å sikre rekruttering og fagkompetanse inntil nytt sykehus kan tas i bruk. Har helseforetakets ledelse planer og faglige ressurser for å gjennomføre denne omstillinga på en faglig forsvarlig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Kan statsråden be arbeidstilsynet endre praksis slik at lønnsopplysninger i fag som har allmenngjort tariffavtale fremkommer sammen med stillingstittel ved krav om innsyn, samtidig som personopplysninger ikke oppgis?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden legge frem statistikk som viser over- og underrepresentasjon på smittetall gjennom hele pandemien for alle relevante landgrupper, både for personer født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre, på landsbasis og i de 10 største byene?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Kan statsråden legge frem statistikk som viser over- og underrepresentasjon på koronarelaterte sykehusinnleggelser gjennom hele pandemien for alle relevante landgrupper, både for personer født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre, på landsbasis og i de 10 største byene?

Representantforslag fremmet av valgdistriktets representanter

Se alle